Leraar Kleuteronderwijs via duaal leren (DUeL)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs voor wie werkt in onderwijs

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Samen op weg naar jouw lerarendiploma?

 • Bij het duaal leren ligt de focus op het samen opleiden waarbij de student, de werkplek en de hogeschool nauw samenwerken.
 • Het DUeL traject speelt in op het lerarentekort.
 • Directies van kleuter – en lagere scholen werven steeds meer mensen aan die (nog) niet over het vereiste diploma beschikken.
 • Je krijgt als beginnende leerkracht de nodige ondersteuning en bagage mee om meteen aan de slag te gaan als leerkracht.
 • Heb je al een bachelor-of masterdiploma? Volgde je een 7e jaar kinderzorg? Kan je werkervaring in het (kleuter)onderwijs aantonen? Op basis van een intakegesprek wordt nagegaan of je in aanmerking komt voor dit traject.

Follow us!Facebook Instagram

Scroll naar beneden voor meer info
Annelies Walschap
Annelies Walschap
Trajectcoördinator
Voor al je vragen over trajecten, studieloopbaan en vrijstellingen.
monique_s_DUeL
Monique Smeets
Docent - praktijkbegeleider
Voor al je vragen over het DUeL traject.

Troeven

image.alt

Praktijkervaring

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in de hogeschool én op je werkplek. Je doet dus tijdens het traject heel wat werkervaring op. Bovendien zal je tijdens de begeleidingsmomenten op woensdagnamiddag jouw ervaring en kennis kunnen delen met je medestudenten.

image.alt

Een traject op maat

 Het DUeL traject is een op maat gerichte opleiding in co-creatie met de werkplek. Vanuit een engagement met de school staat het procesgericht leerproces van jou centraal. Een zelfsturende leerhouding waarbij je jouw leren in handen neemt staat centraal.

image.alt

Verbondenheid centraal

Op woensdagnamiddag word je verwacht op de hogeschool. Dan staan samenwerken en leren centraal. Studenten komen met hun werkervaringen samen om vanuit hun ervaringen te groeien als toekomstige leerkracht. Een persoonlijke procesgerichte begeleiding staat hierbij aan de basis.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Toelatingsvoorwaarden
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Opbouw

  • Op woensdagnamiddag volg je gevarieerde contactmomenten aan de hogeschool. Via diverse werkvormen met blended cursusmateriaal ga je aan de slag waarbij een cultuur van samen werken en leren centraal staat.
  • Alle opdrachten zijn praktijkgericht en met de bedoeling jou te helpen een positief klasklimaat te creëren en krachtige leeromgevingen tot stand te brengen.
  • Het ontwikkelen van jouw eigen leerkrachtstijl met aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke groei is een belangrijke peiler.
  • De dagelijkse uitdagingen in jouw klas zijn onderwerp van begeleiding en ondersteuning vanuit de hogeschool. Hierbij zetten we in op een waarderende feedbackcultuur waarin leren zichtbaar wordt gemaakt. Jouw eigen leerproces staat op elk moment centraal.
 • Doelpubliek

  • Je hebt een bachelor-of masterdiploma of een diploma kinderverzorging
  • Je hebt ervaring in het werken met kinderen
  • Je staat al voor de klas in een kleuterschool of je wil daar onmiddellijk aan de slag ( tewerkstelling van minstens 50% en op woensdag ben je klasvrij)
  • Jouw werkgever engageert zich om je voor langere tijd (duur van de opleiding) aan te nemen
  • Jouw werkgever is bereid om een mentor aan te stellen die jou samen met de praktijkbegeleider aan de hogeschool begeleidt gedurende het volledige traject
  • Je kan zelfstandig werken en je durft jezelf in vraag te stellen
  • Je beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen
    
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  • Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids
  Fase123
  ORIËNTERINGSFASE
  Procesgericht kijken 6
  Persoonsgericht kijken 6
  Reflectief en onderzoeksmatig leren 4
  Wegwijs in kleuteronderwijs 14
  GODSDIENSTMANDAAT i
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3
  Godsdienst 1 3 3
  Godsdienst 2 3
  UITDAGINGEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS i
  Aanzetten tot
  – Micro groeibevorderende relaties 1 6
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 1 6
  – Micro ruimte voor initiatief 1 6
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 1 6
  Fase123
  Onderweg zijn
  – Micro groeibevorderende relaties2 9
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 2 9
  – Micro ruimte voor initiatief 2 9
  – Micro aandacht voor individuele noden 2 9
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 2 9
  – Macro cultuurparticipant en engagement 2 9
  Verdiepen en integreren
  – Micro groeibevorderende relaties 3 9
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 3 9
  – Micro ruimte voor initiatief 3 9
  – Micro aandacht voor individuele noden 3 9
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 3 9
  – Macro cultuurparticipant en engagement 3 9
  KEUZEVAK i 3 3 3
  Fase123
  ORIËNTERINGSFASE
  Procesgericht kijken 6
  Persoonsgericht kijken 6
  Reflectief en onderzoeksmatig leren 4
  Wegwijs in kleuteronderwijs 14
  GODSDIENSTMANDAAT i
  Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3
  Godsdienst 1 3 3
  Godsdienst 2 3
  UITDAGINGEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS i
  Aanzetten tot
  – Micro groeibevorderende relaties 1 6
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 1 6
  – Micro ruimte voor initiatief 1 6
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 1 6
  Onderweg zijn
  – Micro groeibevorderende relaties2 9
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 2 9
  – Micro ruimte voor initiatief 2 9
  – Micro aandacht voor individuele noden 2 9
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 2 9
  – Macro cultuurparticipant en engagement 2 9
  Verdiepen en integreren
  – Micro groeibevorderende relaties 3 9
  – Micro krachtige speel – en leeromgeving 3 9
  – Micro ruimte voor initiatief 3 9
  – Micro aandacht voor individuele noden 3 9
  – Meso professionele samenwerkingsrelaties 3 9
  – Macro cultuurparticipant en engagement 3 9
  KEUZEVAK i 3 3 3

  Lesrooster

  Bekijk hier een voorbeeldrooster voor fase 1.

 • Toelatingsvoorwaarden

  Intakegesprek | Bij het intakegesprek in de maanden mei en juni word je uitgenodigd om jouw competenties en jouw ervaring in het werken met kinderen in kaart te brengen.

  Instaptoets | Al wie in Vlaanderen een lerarenopleiding wil volgen, moet voortaan voor inschrijving een toets afleggen. Die is voor alle studenten en voor alle hogescholen dezelfde. 

  De instaptoets is geen toelatingsproef. Ongeacht de resultaten mag je starten. De test geeft aan waar je staat, waar je talenten en werkpunten liggen.
   

 • In de praktijk

  Traject van 180 studiepunten, opgebouwd over drie academiejaren. Met een master- of bachelordiploma word je voor het niveau aanzetten tot vrijgesteld.

  Het eerste semester bestaat uit een oriënteringsfase waarbij je onder andere reflectievaardigheden aangeleerd krijgt als fundament bij de ontwikkeling van jouw leerkrachtenstijl.

  Binnen het DUeL traject combineren studenten het leren op de hogeschool met het leren op de werkplek. Een procesgerichte feedbackcultuur staat centraal.

  Op de werkplek wordt tijdens een startgesprek een mentor aangeduid die de student, in nauwe samenwerking met de hogeschool, begeleidt en coacht binnen de dagdagelijkse klaspraktijk. De verbondenheid en co-creatie tussen studenten, docenten en het werkveld staan centraal.
  Minstens twee keer per semester komt de praktijkbegeleider op stagebezoek.
   

 • Persoonlijke begeleiding

  Tijdens een intakegesprek worden jouw motivatie en competenties in kaart gebracht. Daarnaast krijg je een zicht op de opbouw van het DUeL programma en wat er van jou verwacht wordt: zelfstandig aan de slag gaan met leerinhouden, beschikken over een reflectieve en onderzoekende houding, openstaan voor feedback en coaching, meewerken aan een cultuur van samen leren op de campus….

  Het DUeL traject gaat van start in augustus met een driedaagse summerschool. Op deze manier krijg je enkele handvatten aangereikt bij de opstart van het schooljaar.

  Je bent op woensdag klasvrij gemaakt op je werkplek zodat je begeleidingsmomenten aan de hogeschool kan volgen. Op woensdagvoormiddag kan je op vraag een persoonlijk begeleidingsgesprek aanvragen met jouw praktijkbegeleider.

  Op de werkplek wordt tijdens een startgesprek een mentor aangeduid die de student, in nauwe samenwerking met de hogeschool, begeleidt en coacht binnen de dagdagelijkse klaspraktijk. De verbondenheid en co-creatie tussen studenten, docenten en het werkveld staan centraal.

  De mentor kan wekelijks tijd vrijmaken om een lesmoment te observeren en de student hierbij de nodige feedback geven. Daarnaast biedt de mentor de student dagdagelijkse ondersteuning in de werkcontext. Hierbij neemt de mentor een ondersteunende als evaluerende rol op. In functie van deze nauwe samenwerking biedt de hogeschool op regelmatige tijdstippen een mentorenavond aan. 
  Minstens twee keer per semester komt de praktijkbegeleider op stagebezoek.

Na je studie

 • De job van je leven
 • Verder studeren

This is us

Meester Maarten staat in de derde kleuterklas

2020-10-19 23:51:00

"Ze vertellen echt alles! Dat maakt het zo leuk"

Meester Maarten staat in de derde kleuterklas

Lees meer
Janne kreeg de kans om stage te lopen in een ziekenhuisschool.

2020-10-19 23:36:00

"Ik voelde meteen dat ik in de ziekenhuisschool op mijn plek zat"

Janne kreeg de kans om stage te lopen in een ziekenhuisschool.

Lees meer
De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf.

2019-10-29 00:00:00

Kleuterklas van de toekomst

De kleuterklas van de toekomst, hoe ziet die eruit? We spraken erover met twee experten van Thomas More en met een interieurbedrijf.

Lees meer

#campuskruidtuin