Chemie

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Chemie

Locatie: Geel -Campus Geel
 • Ben je geïnteresseerd in chemie en wil je hier zo breed mogelijk mee aan de slag, dan is deze afstudeerrichting iets voor jou.
 • In deze afstudeerrichting leer je gespecialiseerde chemische analysetechnieken en fysische testen kennen en toepassen in de praktijk. Je leert in organische chemie hoe je nieuwe moleculen kan bereiden en voert complexe syntheses uit in het labo. Ook kunststoffen en (bio)polymeren komen aan bod.
 • Nieuwe tendensen binnen duurzame chemie en nanotechnologie volg je op de voet op.

Met deze afstudeerrichting kan je als laborant terecht in alle segmenten van de chemische industrie en wetenschappelijk onderzoek.

Volg Chemie op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Katrien De Meester
Opleidingsmanager

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  Fase 1

  In het eerste jaar krijgt iedereen een basis van alle wetenschappen - zowel in theorie als in praktijk - en een aantal ondersteunende vakken.

  Je maakt via studiebezoeken, lezingen, jobgetuigenissen en keuzecolleges ook al kennis met het werkveld en werkt in groep eigen projecten uit.

  In het tweede semester krijg je als chemist het vak inleiding chemische technologie. Hierin wordt de basis gelegd om te begrijpen welke aspecten belangrijk zijn om chemische reacties op grote schaal uit te voeren.

 • Fase 2

  Fase 2

  In het tweede jaar komen alle deeldomeinen van chemie aan bod: analytische chemie, organische chemie, milieuchemie. Ook hier horen weer labo’s bij. Ondersteunende vakken, het werkveld en projectmatig werk maken ook in deze fase deel uit van de opleiding. Dit alles maakt van jou een allround chemist, met vele mogelijkheden achteraf.

  Het aandeel van specifieke vakken uit je afstudeerrichting neemt in fase 2 toe. Bij de richting chemie zal je leren hoe je door een combinatie van een aantal analytische technieken de moleculaire structuur van moleculen kan achterhalen. Daarnaast krijg je meer inzicht in de nanotechnologie en duurzame chemie. Ook het opschalen van chemische reacties krijgt in het vak ‘chemische technologie’ verder aandacht. Op die manier verdiep je je verder in het eigen interessedomein.

 • Fase 3

  Fase 3

  Het eerste semester van het derde jaar is nagenoeg volledig ingevuld door vakken die passen binnen je afstudeerrichting. Je wordt een echte specialist in je eigen deeldomein, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Je werkt ook een project uit binnen je afstudeerrichting met een externe opdrachtgever en begeeft je geregeld in je eigen specifieke werkveld.

  Het tweede semester wordt ingevuld met een stage van 17 weken in een bedrijf of instelling naar keuze, in binnen- of buitenland. Je voert daar je eigen onderzoek uit en verwerkt de resultaten ervan voor je bachelorproef. In juni stel je deze bachelorproef voor aan een jury van mensen uit het werkveld en docenten.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Praktijk vormt een rode draad doorheen de hele opleiding. Labo’s en werkcolleges zijn ingepland voor alle relevante kennisdomeinen; in de eerste fase zijn dit halve-dag labo’s, in de verdere fasen zijn dit vaak daglabo’s.

  Projectwerk komt in alle fasen van de opleiding aan bod; in de eerste fase zijn dit kleinschalige projecten waarvan je het onderwerp met je eigen projectgroep kiest. Bij het project van fase twee wordt er gewerkt rond een centraal thema waarbinnen je een specifiek onderzoek opzet. In het eerste semester van de derde fase krijg je vanuit een externe opdrachtgever (bedrijf, instelling, privé-persoon) een vraag waarop je met gepast projectwerk een antwoord hoort te vinden.

  Het laatste semester van de opleiding is volledig voorbehouden voor stage en bachelorproef. De stage is een onderzoeksstage die wordt uitgevoerd in een bedrijf of in een onderzoekslabo van een wetenschappelijke instelling, van de hogeschool of universiteit. Zowel binnen- als buitenlandse stageplaatsen zijn mogelijk, dit alles naar je eigen keuze. Het onderzoek dat je uitvoert, verwerk je in een eindwerk dat je op het einde van het semester voorstelt en verdedigt voor een jury. Eindwerk en verdediging hiervan vormen samen de bachelorproef.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag voor het begin van het academiejaar krijg je als starter de nodige informatie en leer je ook je medestudenten en docenten kennen. Vanaf dit moment krijg je een trajectbegeleider. Deze begeleider is een docent uit de opleiding die je van nabij volgt doorheen je hele studietraject en bij wie je steeds terecht kan. Voor inhoudelijke vragen kan je bij al je docenten aankloppen. Vragen voor, tijdens en na de les, e-mail, een persoonlijke toelichting, … het kan allemaal. De drempel student-docent is in onze opleiding heel laag.

  Als hulp bij het verwerken van de leerstof, kan je deelnemen aan PALgroepen (Peer Assisted Learning). Dit zijn kleine groepjes studenten die samen werken om moeilijkere delen van bepaalde vakken door te nemen onder begeleiding van een student uit een hoger jaar. Ook studievaardigheidstrainingen worden op vraag voorzien.

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkomdag’ in. Op deze dag kan je op de campus nog vragen komen stellen over de verschillende vakken; alle docenten zijn dan beschikbaar. Na de examens voorzien we een moment waarop je al je examens kan komen inkijken en bespreken met de vakdocent.

  Binnen de opleiding besteden we ook de nodige aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere worden op maat van de student toegekend.

 • Go International

  Go International

  Specifiek voor de opleiding chemie is er een groot aanbod aan stagemogelijkheden in het buitenland. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met instellingen in Finland, Noorwegen, Litouwen, Nederland, Polen, UK of Spanje. Maar ook eigen voorstellen van landen/bedrijven/instellingen bekijken we graag met jou.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Fase 1

  Semester 1

  • Algemene chemie
  • Inleiding in analytische chemie
  • Labo chemie 1
  • Fysica 1
  • Wiskunde
  • Cel- en microbiologie
  • Labo microbiologie
  • Communicatie- en informatievaardigheden

  Semester 2

  • Chemische evenwichten
  • Organische chemie 1
  • Labo chemie 2
  • Fysica 2
  • Wiskunde
  • Biochemie
  • Project: PRO-START
  • Werkveldverkenning
  • Inleiding chemische technologie

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Fase 2

  Semester 1

  • Klassieke analysemethoden
  • Spectrometrische en elektrochemische methoden
  • Labo analytische chemie 1
  • Organische chemie 2
  • Ecologie en milieu
  • Statistiek
  • Toegepaste mechanica
  • Chemische technologie 1

  Semester 2

  • Scheidingsmethoden en radiochemie
  • Labo analytische chemie 2
  • Organische chemie 3
  • Labo organische chemie 1
  • Projectwerk: PRO-THEM
  • Structuurbepaling
  • Duurzame chemie
  • Colloidchemie en nanotechnologie

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Fase 3

  Semester 1

  • Analytische chemie 3 en materialenleer
  • Labo analytische chemie 3
  • Chemische technologie en digitale technieken
  • Organische chemie 4 en polymeerchemie
  • Labo organische chemie 2
  • PRO-EXT chemie
  • Kwaliteitszorg
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing

  Semester 2

  • Stage
  • Bachelorproef

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
100 %
is tevreden over de opleiding
60 %
behaalt het diploma in 3 jaar
20 %
gaat verder studeren
100 %
werkzekerheid

Waarom kiezen voor Chemie?

Persoonlijke aanpak

We vinden het heel belangrijk dat je je goed voelt in de opleiding. Na enkele weken kennen we je al bij naam en voel je je echt thuis op onze campus. Ook in het verdere traject blijft de drempel docent-student heel laag en zorgen we voor een heel persoonlijke begeleiding en aanpak.

Ontdek meer over onze vakantiecursus

Praktijk

Meer dan 3000 m2 goed uitgeruste laboruimtes staan ter beschikking om het praktische werk in te oefenen. Docenten die gespecialiseerd zijn in het betreffende domein zorgen voor een heel persoonlijke begeleiding. Alle docenten geven overigens zowel theorie als praktijk om de integratie van beide goed mogelijk te realiseren.

Optimale samenwerking met het werkveld

We werken samen met meer dan 50 chemische en biotechnologische bedrijven en instellingen voor studiebezoeken, projecten en stages. Een aantal bedrijven/instellingen als Umicore, Janssen Pharmaceutica, Sanofi, VITO, SCK, KUL participeren ook actief in de opleiding. Het werkveld is dus nooit ver weg!

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Aan het werk

  Met je afstudeerrichting chemie kan je aan de slag als laborant in onderzoeks-, ontwikkelings- en controlelaboratoria van de industrie, de overheid en onderzoeksinstituten.

  Alle chemie studenten hebben heel snel na afstuderen een job.

 • Verder studeren

  Verder studeren

  Master (via schakeljaar)

  • Industriële wetenschappen – chemie
  • Chemie

  Ook masteropleidingen in het buitenland behoren tot de mogelijkheden. Daar kan je vaak rechtstreeks instromen in het masterjaar/de masterjaren.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

23 februari
Zaterdag 10u - 16u
27 april
Zaterdag 10u - 14u
4 september
Woensdag 18u - 21u