Biochemie

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Chemie

Locatie: Geel -Campus Geel
 • Ben je geïnteresseerd in chemie, maar vind je biologie ook heel boeiend? Dan is deze afstudeerrichting misschien iets voor jou. Je houdt van wetenschappen en wil er in de praktijk mee aan de slag.
 • In deze richting maak je kennis met diverse aspecten van biotechnologie. Je komt alles te weten over DNA technologie, je leert hoe enzymen de chemische processen duurzamer maken en hoe je met levende cellen biogebaseerde moleculen kan maken.  
 • Je verdiept je in de biochemische reacties die optreden in levende cellen van planten, dieren en mensen.
 • Je maakt kennis met de nieuwste biochemische analysetechnieken en past deze toe in het lab.
 • Ook komen immunologische toepassingen, het gebruik van cellijnen en toxicologie ruim aan bod.
 • Omdat voeding biomoleculen zijn en een belangrijke plaats innemen in ons leven, ga je ook hier mee aan de slag. Je analyseert allerlei soorten voedingsmiddelen met diverse instrumentele analysetechnieken. Je voert ook zelf fermentaties uit, zoals het maken van kaas, bier of wijn. Tenslotte leer je ook hoe producenten er voor zorgen dat je veilig voedsel op je bord krijgt.

Met deze afstudeerrichting kan je als laborant terecht in alle segmenten van de chemische industrie en wetenschappelijk onderzoek.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Katrien De Meester
Opleidingsmanager
Det Vangeel
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Fase 1

  In fase 1 krijgt iedereen een basis van alle wetenschappen - zowel in theorie als in praktijk - en een aantal ondersteunende vakken. Hierbij komen al heel wat biovakken aan bod, zoals celbiologie en biochemie. Je maakt via studiebezoeken, lezingen, jobgetuigenissen en keuzecolleges ook al kennis met het werkveld en werkt in groep eigen projecten uit. 

  In het tweede semester krijg je als biochemist ook enkele vakken specifiek voor jouw afstudeerrichting: een stevige basis microbiologie, anatomie en fysiologie

 • Fase 2

  Tijdens fase 2 komen alle deeldomeinen van chemie aan bod: analytische chemie, organische chemie, milieuchemie. Ook hier horen weer labo’s bij. Ondersteunende vakken, het werkveld en projectmatig werk maken ook in deze fase deel uit van de opleiding. Dit alles maakt van jou een allround chemist, met vele mogelijkheden achteraf.

  Het aandeel van specifieke vakken uit je afstudeerrichting neemt in fase 2 toe. Bij biochemie staan een heel aantal biotechnologische vakken op het programma zoals moleculaire biologie, DNA-technologie, metabolisme en cellijnen. Op die manier verdiep je je verder in het eigen interessedomein.

 • Fase 3

  Het eerste semester van fase 3 is nagenoeg volledig ingevuld door vakken die passen binnen je afstudeerrichting. Je wordt een echte specialist in je eigen deeldomein, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Je werkt ook een project uit binnen je afstudeerrichting met een externe opdrachtgever en begeeft je geregeld in je eigen specifieke werkveld.
   
  Het tweede semester wordt ingevuld met een stage van 17 weken in een bedrijf of instelling naar keuze, in binnen- of buitenland. Je voert daar je eigen onderzoek uit en verwerkt de resultaten ervan voor je bachelorproef. In juni stel je deze bachelorproef voor aan een jury van mensen uit het werkveld en docenten.
 • In de praktijk

  Praktijk vormt een rode draad doorheen de hele opleiding. Labo’s en werkcolleges zijn ingepland voor alle relevante kennisdomeinen; in de eerste fase zijn dit halve-dag labo’s, in de verdere fasen zijn dit vaak daglabo’s.

  Projectwerk komt in alle fasen van de opleiding aan bod; in de eerste fase zijn dit kleinschalige projecten waarvan je het onderwerp met je eigen projectgroep kiest. Bij het project van fase twee wordt er gewerkt rond een centraal thema waarbinnen je een specifiek onderzoek opzet. In het eerste semester van de derde fase krijg je vanuit een externe opdrachtgever (bedrijf, instelling, privé-persoon) een vraag waarop je met gepast projectwerk een antwoord probeert te vinden.

  Het laatste semester van de opleiding is volledig voorbehouden voor stage en bachelorproef. De stage is een onderzoeksstage die wordt uitgevoerd in een bedrijf of in een onderzoekslabo van een wetenschappelijke instelling, van de hogeschool of universiteit. Zowel binnen- als buitenlandse stageplaatsen zijn mogelijk, dit alles naar je eigen keuze. 

 • Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag voor het begin van het academiejaar krijg je als starter de nodige informatie en leer je ook je medestudenten en docenten kennen. Vanaf dit moment krijg je een trajectbegeleider. Deze begeleider is een docent uit de opleiding die je van nabij volgt doorheen je hele studietraject en bij wie je steeds terecht kan. Voor inhoudelijke vragen kan je bij al je docenten aankloppen. Vragen voor, tijdens en na de les, e-mail, een persoonlijke toelichting, … het kan allemaal. De drempel student-docent is in onze opleiding heel laag.

  Als hulp bij het verwerken van de leerstof, kan je deelnemen aan PALgroepen (Peer Assisted Learning). Dit zijn kleine groepjes studenten die samen werken om moeilijkere delen van bepaalde vakken door te nemen onder begeleiding van een student uit een hoger jaar. 

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkomdag’ in. Op deze dag kan je op de campus nog vragen komen stellen over de verschillende vakken; alle docenten zijn dan beschikbaar. Na de examens voorzien we een moment waarop je al je examens kan komen inkijken en bespreken met de vakdocent.

  Binnen de opleiding besteden we ook de nodige aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere worden op maat van de student toegekend.

 • Go International

  Specifiek voor de opleiding chemie is er een groot aanbod aan stagemogelijkheden in het buitenland. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met instellingen in Finland, Noorwegen, Litouwen, Nederland, Polen, UK. Maar ook eigen voorstellen van landen/bedrijven/instellingen bekijken we graag met jou.

Vakken

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • Fase 1

  Semester 1

  • Algemene chemie
  • Inleiding in analytische chemie
  • Labo chemie 1
  • Fysica 1
  • Wiskunde
  • Cel- en microbiologie
  • Labo microbiologie
  • Communicatie- en informatievaardigheden

  Semester 2

  • Chemische evenwichten
  • Organische chemie 1
  • Labo chemie 2
  • Fysica 2
  • Wiskunde
  • Biochemie
  • Project: PRO-START
  • Werkveldverkenning
  • Anatomie, fysiologie en microbiologie

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 2

  Semester 1

  • Klassieke analysemethoden
  • Spectrometrische en elektrochemische methoden
  • Labo analytische chemie 1
  • Organische chemie 2
  • Ecologie en milieu
  • Statistiek
  • Metabolisme en cellijnen
  • Moleculaire biologie en microbiologie

  Semester 2

  • Scheidingsmethoden en radiochemie
  • Labo analytische chemie 2
  • Organische chemie 3
  • Labo organische chemie 1
  • Projectwerk: PRO-THEM
  • Gentechnologie
  • Proefdierkunde
    

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Fase 3

  Semester 1

  • Religie, zingeving en levensbeschouwing
  • Kwaliteitszorg
  • Werkcollege immunologie en fermentatietechnologie
  • Labo biochemie
  • Toxicologie en voedselveiligheid
  • Biochemische en voedingswarenanalyse
  • Labo voedingswarenanalyse
  • Project: PRO-EXT

  Semester 2

  • Stage
  • Bachelorproef
    

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Opleiding in cijfers

Enkele statistieken over deze opleiding
100 %
is tevreden over de opleiding
60 %
behaalt het diploma in 3 jaar
20 %
gaat verder studeren
100 %
werkzekerheid

Waarom kiezen voor Biochemie?

image.alt

Persoonlijke aanpak

We vinden het heel belangrijk dat je je goed voelt in de opleiding. Na enkele weken kennen we je al bij naam en voel je je echt thuis op onze campus. Ook in het verdere traject blijft de drempel docent-student heel laag en zorgen we voor een heel persoonlijke begeleiding en aanpak.

Ontdek meer over onze instapcursus
image.alt

Praktijk

Meer dan 3000 m2 goed uitgeruste laboruimtes staan ter beschikking om het praktische werk in te oefenen. Docenten die gespecialiseerd zijn in het betreffende domein zorgen voor een heel persoonlijke begeleiding. Alle docenten geven overigens zowel theorie als praktijk om de integratie van beide zo goed mogelijk te realiseren.

image.alt

Optimale samenwerking met het werkveld

We werken samen met meer dan 50 chemische en biotechnologische bedrijven en instellingen voor studiebezoeken, projecten en stages. Een aantal bedrijven/instellingen als Umicore, Janssen Pharmaceutica, Sanofi, VITO, SCK, KUL participeren ook actief in de opleiding. Het werkveld is dus nooit ver weg!

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Met je afstudeerrichting biochemie kom je in aanmerking voor jobs in de research van biotechnologische bedrijven en onderzoeksinstellingen en in de voedingsindustrie.

  Als bachelor in de chemie kan je aan de slag als laborant in onderzoeks-, ontwikkelings- en controlelaboratoria van de industrie, de overheid en onderzoeksinstituten.

  Alle chemie studenten hebben heel snel na afstuderen een job.

  Als je tijdens de opleiding een credit behaalt voor het keuzevak Proefdierkunde, verkrijg je het getuigschrift Proefdierkunde voor biotechnici Categorie B.

 • Verder studeren

  Master (via schakeljaar)

  • Master in de Biochemie en Biotechnologie
  • Master in de Biowetenschappen Voedingsindustrie
  • Master in de Industriële wetenschappen: Biochemie 
  • Master in de Industriële wetenschappen: Milieukunde
  • Master in de Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking
  • Master in de Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Jasmien, Demi en Isabelle

Oud-studenten

Een warme én leerrijke omgeving waar geen enkele vraag te veel is. Een omgeving waar het beste uit jezelf wordt gehaald!

 

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

6 maart
Zaterdag 10u - 14u
24 april
Zaterdag 10u - 14u
26 juni
Zaterdag 10u - 14u

Onderzoek, dienstverlening & FAQ

 • Onderzoek
 • Chemie op maat
 • FAQ voor studenten
 • Onderzoek

  Samenwerking met de onderzoeksgroep RADIUS

  RADIUS is een onderzoeksgroep van Thomas More en heeft expertise in de teelt van insecten en algen als nieuwe biomassa, de winning en modificatie van biogebaseerde chemicaliën, zowel op laboratorium- als pilootschaal. Daarnaast heeft deze groep ook expertise in het gebruik en de ontwikkeling van computermodellen om fysico-chemische, biologische en/of toxicologische eigenschappen van stoffen te bepalen.  Studenten en docenten van de opleiding zijn betrokken bij dit onderzoek via oa. projectwerk en stages. Meer info? Klik hier!

 • Chemie op maat

  Chemie op maat project voor wetenschappelijke TSO klasgroepen

  Met het ‘Chemie op maat’ project biedt de bacheloropleiding chemie in samenwerking met RTC labo-activiteiten aan voor klasgroepen uit het secundair onderwijs. Het gaat hier steeds over activiteiten die in de eigen school niet of moeilijk uit te voeren zijn. Als leerkracht kan je kiezen uit diverse dag- of halve dagprogramma's. De projecten gaan door in onze laboratoria op de campus Geel. Deelname aan een Chemie op maat project is volledig gratis.  Alle praktische info vind je op de RTC pagina's van Thomas More.

  RTC - Chemie op maat
 • FAQ voor studenten

  • Hoeveel keer per jaar heb ik examens?

  Het academiejaar bestaat uit twee semesters. Op het einde van elk semester is er een examenperiode en wordt elk vak afgesloten. Tussen september en juni heb je dus twee examenperiodes: in januari en juni. De examenperiode duurt vier weken en bestaat meestal uit één blok- en drie examenweken. In augustus-september is er nog de derde examenperiode (tweede zittijd), dit enkel indien het van toepassing is. 

  In het eerste jaar is er in na het allerheiligenverlof een extra examenweek: enkele vakken worden dan al gedeeltelijk bevraagd en de bevraagde leerstof valt weg. In het tweede semester zijn er nog een aantal tussentijdse testen, gespreid over het semester. Zo wordt je studielast gespreid en is de overgang vanuit het secundair makkelijker.

  • Kan ik ook starten in februari?

  Je kan de opleiding bachelor in de Chemie ook starten in het tweede semester.

  In de programmagids vind je de vakken van semester 2. In principe kan je alle theorievakken volgen.

  Er bestaat ook de mogelijkheid om theorievakken van het eerste semester op te nemen, afhankelijk van je voorkennis. Na de nodige zelfstudie kunnen deze vakken afgelegd worden in de derde examenperiode (augustus/september).

  Alle informatie hiervoor vind je op de website.

  • Welke vooropleiding moet ik hebben voor de opleiding Bachelor in de chemie?

  Een vooropleiding met veel wetenschappen en wiskunde is ideaal om de bachelor in de Chemie te starten. Zo is een vlotte aansluiting mogelijk vanuit:

  • ASO - wetenschappen - wiskunde
  • ASO - moderne talen – wetenschappen
  • ASO - sportwetenschappen
  • TSO - chemie
  • TSO - techniek wetenschappen
  • TSO - biotechnische wetenschappen
  • TSO - industriële wetenschappen

  Met een goede motivatie en extra inzet is de opleiding echter ook een haalbare kaart voor anderen die geïnteresseerd zijn in wetenschappen. Vanuit volgende opleiding is de aansluiting goed mogelijk mits een extra inspanning:

  • ASO - moderne talen - wiskunde
  • ASO - humane wetenschappen
  • ASO - economie – moderne talen
  • TSO - gezondheidswetenschappen
  • TSO - sociale en technische wetenschappen

  In de week voor de start van het academiejaar bieden we jullie een instapcursus Chemie en rekenvaardigheden aan. Zo willen we jou optimaal voorbereiden op een goede start in het hoger onderwijs.

  • Heb je als ASO-student niet te weinig praktijkervaring voor deze professionele bachelor?

  Als ASO-student heb je heel wat minder praktijkervaring dan sommige TSO-studenten. Uit onze analyse van slaagpercentages blijkt echter dat dit helemaal geen struikelblok is. De praktische vaardigheden krijg je snel onder de knie, dankzij een goede begeleiding in kleine labogroepen, het geleidelijk aanleren van complexere handelingen en de vele uren die je in het labo kan doorbrengen. Een drempelvrees voor dit praktische werk is dus helemaal niet nodig.

  • Wat kost de opleiding bachelor in de chemie?

  Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding is uiteraard identiek aan deze van alle ander hogeschoolopleidingen en hangt af van het al dan niet beursgerechtigd zijn. De extra kosten die deze opleiding met zich mee brengt zijn echter beperkt. Er dient labomateriaal aangekocht te worden: éénmalig zoals bijvoorbeeld laboschort, veiligheidsbril,…. en verbruiksmateriaal afhankelijk van het labo (maximaal 50€/jaar). Cursussen en handboeken kunnen aangekocht worden op de campus zelf: veel cursusmateriaal wordt door de docenten zelf ontwikkeld wordt en hiervan is de aankoopkost beperkt. Alleen de handboeken zijn duurder. Ditzelfde geldt voor de kosten van uitstappen e.d. Voor de gehele opleiding (= minstens drie jaar) bedroeg de kost minder dan € 1000. Hier vind je meer informatie over het studiegeld van bacheloropleidingen.

Een fiets huren?

Dat kan voor €6/maand, onderhoud inbegrepen!
meer info
thomasmore_fiets