Biochemie

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Chemie

Locatie: Geel - Campus Geel

Jouw hart klopt voor levende chemie

 • Jij bent geïnteresseerd in chemie, en ook wel in biologie.  
 • In deze studie maak je kennis met diverse aspecten van de biotechnologie.  
 • Eerst krijg je een basis in álle wetenschappen, zoals wiskunde, fysica en biologie. 
 • Je leert hoe enzymen chemische processen duurzamer maken.  
 • Je komt alles te weten over DNA-technologie.  
 • Je ontdekt hoe je met levende cellen biogebaseerde moleculen maakt.  
 • Je past de nieuwste biochemische analysetechnieken toe in een lab.  
 • Ook immunologische toepassingen, cellijnen en toxicologie komen aan bod.  
 • Verwacht je aan veel labo’s, werkcolleges en projectwerk.  
 • In je laatste jaar loop je zeventien weken stage in België of het buitenland.  
 • Afgestudeerd? Dan kan je aan de slag in de (bio)chemische industrie of het wetenschappelijk onderzoek. 
 • Al onze studenten hebben 3 maanden na afstuderen een job. 
 • Toch liever verder studeren? Na een schakeljaar kan je beginnen aan verschillende masters.  

Follow us!Facebook Instagram

De opleiding
in het kort
Laat je
inspireren
Scroll naar beneden voor meer info
Steven Vreysen
Steven Vreysen
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding
Nora Vandormael
Nora Vandormael
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.
Det Vangeel
Det Vangeel
Zorgcoördinator - docent
Voor al je vragen over ondersteunende studie- en examenfaciliteiten.

Troeven

image.alt

Praktijk

Meer dan 3000 m2 goed uitgeruste laboruimtes staan ter beschikking van onze studenten voor het praktische werk, en zelfs virtual reality schakelen we in. Onze gespecialiseerde docenten zorgen voor een heel persoonlijke begeleiding. 

image.alt

Persoonlijke aanpak

Je thuis voelen in de opleiding, daar gaan we voor: de drempel docent-student is erg laag. We zorgen voor een persoonlijke begeleiding en aanpak in heel het traject. Hierdoor is 100% van onze afstudeerders tevreden over de opleiding.

image.alt

Het werkveld als partner

We werken samen met meer dan 50 chemische en biotechnologische bedrijven en instellingen voor studiebezoeken, projecten en stages. Bedrijven en instellingen zoals Umicore, Janssen Pharmaceutica, BASF, VITO, SCK, KU Leuven participeren actief in de opleiding. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Onderzoek
 • Opbouw

  • Fase 1 | Iedereen start met dezelfde basis wetenschappen – zowel theorie als praktijk - en ondersteunende vakken. Je maakt kennis met het werkveld via studiebezoeken, lezingen en jobgetuigenissen. In semester 2 komt er een eerste vak bij dat specifiek is voor jouw afstudeerrichting. 
    
  • Fase 2 | Alle deeldomeinen van chemie komen aan bod, steeds met bijhorende labo’s, net als ondersteunende vakken, het werkveld en projectmatig werk. Dit maakt van jou een allround chemist. Het aandeel specifieke vakken uit je afstudeerrichting neemt toe. 
    
  • Fase 3 | Je wordt een echte specialist in je eigen deeldomein, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Je werkt een project uit voor een externe opdrachtgever. Het tweede semester vul je in met een onderzoeksstage van 17 weken in binnen- of buitenland die resulteert in een bachelorproef. 
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  • We lichten alle vakken toe in een blauwe tooltip.
  Fase123
  THEORIE
  Chemie i 11
  Fysica i 5
  Wiskunde i 5
  Celbiologie i 2.5
  Microbiologie i 4.5 2
  Anatomie en fysiologie i 3
  Biochemie i 3 3
  Communicatie- en informatievaardigheden i 5
  Werkveldverkenning i 3
  Organische chemie i 3 6
  Analytische chemie i 11
  Ecologie en milieu i 4
  Statistiek i 3
  Moleculaire biologie en cellijnen i 3
  Gentechnologie i 2
  Proefdierkunde i 3
  Toxicologie i 2
  Voedselveiligheid i 2
  Fase123
  Voedingswarenanalyse i 2
  Biochemische analyse en duurzame voeding i 2
  Kwaliteitszorg i 3
  Religie, zingeving en levensbeschouwing i 3
  PRAKTIJK
  Labo chemie i 6
  Labo microbiologie i 3 2
  Labo fysica i 3
  Projectwerk i 3 4 3
  Labo analytische chemie i 10
  Labo organische chemie i 5
  Labo gentechnologie i 2
  Labo biochemie i 4
  Labo voedingswarenanalyse i 4
  Werkcollege immunologie i 2.5
  Werkcollege fermentatietechnologie i 2.5
  STAGE & BACHELORPROEF
  Stage (17 weken) i 22
  Bachelorproef i 8
  Fase123
  THEORIE
  Chemie i 11
  Fysica i 5
  Wiskunde i 5
  Celbiologie i 2.5
  Microbiologie i 4.5 2
  Anatomie en fysiologie i 3
  Biochemie i 3 3
  Communicatie- en informatievaardigheden i 5
  Werkveldverkenning i 3
  Organische chemie i 3 6
  Analytische chemie i 11
  Ecologie en milieu i 4
  Statistiek i 3
  Moleculaire biologie en cellijnen i 3
  Gentechnologie i 2
  Proefdierkunde i 3
  Toxicologie i 2
  Voedselveiligheid i 2
  Voedingswarenanalyse i 2
  Biochemische analyse en duurzame voeding i 2
  Kwaliteitszorg i 3
  Religie, zingeving en levensbeschouwing i 3
  PRAKTIJK
  Labo chemie i 6
  Labo microbiologie i 3 2
  Labo fysica i 3
  Projectwerk i 3 4 3
  Labo analytische chemie i 10
  Labo organische chemie i 5
  Labo gentechnologie i 2
  Labo biochemie i 4
  Labo voedingswarenanalyse i 4
  Werkcollege immunologie i 2.5
  Werkcollege fermentatietechnologie i 2.5
  STAGE & BACHELORPROEF
  Stage (17 weken) i 22
  Bachelorproef i 8

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1.

 • In de praktijk

  Praktijk vormt de rode draad doorheen de opleiding. We plannen labo’s en werkcolleges in voor alle relevante domeinen; in fase 1 zijn dit halve-dag labo’s, in fase 2 en 3 zijn dit vaak daglabo’s. 

  Projectwerk komt in alle fasen aan bod: in fase 1 zijn dit kleinschalige projecten waarvan je het onderwerp zelf kiest, in fase 2 werk je aan een project rond een centraal thema, en in fase 3 voer je een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever.  

  Het laatste semester van de opleiding is voorbehouden voor stage en bachelorproef. Je stage is een onderzoeksstage die je uitvoert in een bedrijf of een wetenschappelijke instelling. Zowel binnen- als buitenland zijn mogelijk! 

 • Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag leer je de opleiding, je medestudenten en docenten kennen. Je krijgt eveneens een trajectbegeleider toegewezen; deze docent volgt jou gedurende je hele traject. Voor inhoudelijke vragen kan je overigens bij al je docenten aankloppen. De drempel student-docent is erg laag

  Wil je graag wat hulp bij het verwerken van de leerstof? Neem dan deel aan PAL-groepen. Dit zijn kleine groepjes studenten die samen werken onder begeleiding van een student uit een hoger jaar.  

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkommoment’ in, zodat je indien gewenst aan alle docenten vragen kan stellen. 

  Binnen de opleiding besteden we natuurlijk ook aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere kennen we op maat van de student toe. 

 • Go international

  De opleiding Chemie biedt een brede waaier stagemogelijkheden in het buitenland. We werken prima samen met instellingen in Finland, Noorwegen, Litouwen, Nederland, Polen of UK. Of heb je een eigen voorstel qua land, bedrijf of instelling? Dan bekijken we dat graag met jou. 
   

  Bij binnenlandse stages werk je vaak in een internationale context, waarbij je onderzoek doet met Engelssprekende collega’s of al eens moet overleggen met iemand uit het buitenland. Wetenschap is immers internationaal georiënteerd. In wetenschappelijke artikels, tijdens lezingen, bij studiebezoeken … zal je dit ook alvast ervaren. 

 • Onderzoek

  Diverse docenten van de opleiding chemie voeren ook onderzoek uit. Dit onderzoek is gebundeld in de onderzoeksgroep RADIUS.

  Ook studenten worden geregeld betrokken bij de onderzoeksprojecten.

  Meer info over RADIUS vind je hier.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Aan het werk

  Alle chemiestudenten kunnen zeer snel na het behalen van hun diploma aan de slag als: 

  • Onderzoeker in een wetenschappelijke instelling of een R&D afdeling van een chemisch of biotechnologisch bedrijf 
  • Laborant in de farmaceutische of voedingsindustrie 
  • Laborant-analist 
  • Laborant kwaliteitscontrole 
  • Technisch of commercieel medewerker bij bedrijven voor chemische of biotechnologische apparatuur 
 • Verder studeren

  Master (via schakelprogramma)

  • Master in de Biochemie en Biotechnologie
  • Master in de Biowetenschappen Voedingsindustrie
  • Master in de Industriële wetenschappen: Biochemie 
  • Master in de Industriële wetenschappen: Milieukunde
  • Master in de Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking
  • Master in de Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie

#wearemore

Een fiets huren?

Dat kan voor €40/semester!
meer info
thomasmore_fiets