Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie

Afstudeerrichting van de opleiding professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie

Locatie: Geel -Campus Geel

Als Biomedisch laboratoriumtechnoloog kan je kiezen voor een specialisatie in de Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie.

 • Ben jij in de ban van wetenschappen, wil je deel uitmaken van de biomedische wereld én zoek je een opleiding die theorie en praktijk combineert? Dan is deze afstudeerrichting iets voor jou. 
 • Je wordt specialist in de analyse en manipulatie van DNA, je achterhaalt de oorzaak van ziektes en zoekt mee naar nieuwe behandelingen.
 • Je bereidt en analyseert geneesmiddelen en komt alles te weten over hun werking en toxiciteit.
 • Je verdiept je in de biochemische processen van de mens en leert hoe je celculturen en proefdieren (optioneel) kan gebruiken in onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe weefsels.
 • Je raakt vertrouwd met statistiek en bio-informatica en mag zelf een onderzoek uitwerken.
 • Ook biochemische, hematologische, histologische, immunologische en microbiologische analyses hebben geen geheimen voor jou.
 • Dankzij de combinatie van theorie en praktijk ben je direct inzetbaar in biotechnologische en farmaceutische labo’s, maar kan je ook als laborant aan de slag in (bio)chemische sectoren.
 • Toch nog zin om verder te studeren? Via een schakeljaar kan je doorstromen naar verschillende masters.

Studenten in fase 3 of in het verkort programma starten met interne stage op maandag 14 september 2020. Contacteer de opleidingsmanager voor meer info.

Volg Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ann Huygens
Opleidingsmanager
Det Vangeel
Zorgcoördinator

Opbouw

 • Fase 1
 • Fase 2
 • Fase 3
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Verkort traject
 • Fase 1

  Fase 1

  In de eerste fase krijgt iedereen een basis van alle wetenschappen - zowel in theorie als in praktijk - en een aantal ondersteunende vakken. Je maakt via studiebezoeken, lezingen, jobgetuigenissen en keuzecolleges kennis met het werkveld wat de keuze van je afstudeerrichting kan vergemakkelijken. Daarnaast werk je in groep een eigen wetenschappelijk project uit.

  Om je kennis bij te schaven, kan je voor de start van het academiejaar al een instapcursus chemie en rekenvaardigheden volgen. Zo spijker je je kennis van deze vakken bij. 

 • Fase 2

  Fase 2

  In de tweede fase komen nog een aantal algemene analytische technieken aan bod met bijhorende labo’s. Ondersteunende vakken, het werkveld en projectmatig werk maken ook in deze fase deel uit van de opleiding. Dit alles maakt van jou een allround laborant, met vele mogelijkheden achteraf.

  Verder verdiep je jezelf in de farmaceutische en biotechnologische wereld met vakken zoals farmacologie en toxicologie, celcultuur, moleculaire biologie en gentechnologie, hematologie en immunologie. Daarnaast leer je biomedische stalen te analyseren met o.a. chromatografische technieken, PCR, ELISA, maar ook automatische analyzers. Naast de verplichte vakken worden er twee keuzepakketten aangeboden zodat je een keuze kan maken in je eigen interessegebied. Je kiest zelf het vak dat het best aansluit bij jou interesse (bv. proefdierkunde of forensische biologie).

 • Fase 3

  Fase 3

  In de derde fase volg je enkel les tijdens het eerste semester. Je theoretische en praktische kennis wordt verder uitgebreid zodat je een echte specialist wordt binnen je afstudeerrichting. In deze vakken bestudeer je onder andere geneesmiddelenformulering en -bereiding, farmacologie, medicinale planten en wetgeving. Daarnaast verdiep je je verder in de biotechnologie (gentechnologie, moleculaire diagnostiek, virologie en bio-informatica). Tot slot ga je een onderzoeksproject uitwerken in nauwe samenwerking met het werkveld.

  In het tweede semester ga je op stage in het farmaceutisch of biotechnologisch werkveld om je goed voor te bereiden op je job als farmaceutisch en biologisch laboratoriumtechnoloog. Je voert daar je eigen onderzoek uit en verwerkt de resultaten ervan voor je bachelorproef. Dit stel je voor aan een jury van mensen uit het werkveld en docenten.

 • In de praktijk

  In de praktijk

  Praktijk vormt een rode draad doorheen de hele opleiding. Labo’s en werkcolleges zijn ingepland voor alle relevante kennisdomeinen. Tijdens fase één krijg je labosessies van een halve dag, in de volgende fasen zijn dit ook labo’s die een ganse dag innemen of een volledige week.

  In de eerste fase leer je door werkveldverkenning, een alumni-avond en bezoeken aan verschillende laboratoria het beroep beter kennen. Daarnaast werk je met enkele medestudenten een kleinschalig project uit. 

  In de tweede fase wordt het projectwerk uitgebreid naar werkveldbeleving. Je loopt een dag mee in een farmaceutisch of biotechnologisch laboratorium en volgt een student van fase 3 op de voet tijdens zijn stage. 

  In de derde fase werk je zelf een onderzoeksproject uit in nauwe samenwerking met een bedrijf of een onderzoeksgroep. Dit onderzoeksproject is een voorbereiding op de stage en bachelorproef tijdens het laatste semester van de opleiding. Tijdens deze stage werk je in een onderzoekslabo van een farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, wetenschappelijke instelling, hogeschool of universiteit. Je kan deze stage zowel in het binnen- als buitenland uitvoeren.

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding

  Op de onthaaldag krijg je alle info die je nodig hebt voor een vlotte start en leer je medestudenten en docenten kennen. Vanaf dit moment krijg je een trajectbegeleider. Deze begeleider is een docent uit de opleiding die je van nabij volgt doorheen je hele studietraject en bij wie je steeds terecht kan. Voor inhoudelijke vragen kan je op elk moment bij al je docenten aankloppen. We werken in kleine groepen voor praktijklessen en oefeningensessies. Hierdoor is de drempel student-docent in onze opleiding heel laag.

  Om snel vorderingen te maken in je studies kan je deelnemen aan PAL-groepen (Peer Assisted Learning). Tijdens PAL werk je samen met een aantal medestudenten rond onderwerpen waar jullie moeilijkheden mee hebben. Studenten uit een hogere fase begeleiden jullie tijdens deze sessies. 

  Tijdens elke blokperiode richten we een ‘terugkomdag’ in. Op deze dag kan je op de campus vragen komen stellen over de verschillende vakken. Alle docenten zijn dan beschikbaar. Na de examens voorzien we een moment waarop je al je examens kan komen inkijken en bespreken met de vakdocent.

  Binnen de opleiding besteden we ook de nodige aandacht aan studenten met een functiebeperking. Een aantal standaardfaciliteiten zijn reeds uitgewerkt, andere worden op maat van de student toegekend.

  • Go International

   Go International

   We stimuleren je om – letterlijk – je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

   Specifiek voor de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie is er een groot aanbod aan stagemogelijkheden in het buitenland. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met instellingen in o.a. Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Litouwen, Portugal, Scandinavië of Oostenrijk. Maar ook eigen voorstellen van landen bekijken we graag met jou.

  • Verkort traject

   Verkort traject

   Als bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie – specialisatie Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie - kan je in 1 jaar het diploma van Medische Laboratoriumtechnologie behalen via het verkort traject.

  Vakken

  • Fase 1
  • Fase 2
  • Fase 3
  • Fase 1

   Fase 1

   Semester 1

   • Algemene chemie
   • Inleiding in analytische chemie
   • Labo chemie 1
   • Communicatie- en informatievaardigheden 1
   • Cel-en microbiologie
   • Labo microbiologie 1
   • Wiskunde
   • Fysica 1

   Semester 2

   • Chemische evenwichten
   • Bio-organische chemie
   • Biochemie 1
   • Labo chemie 2
   • Wiskunde
   • Fysica 2
   • Projectwerk
   • Werkveldverkenning
   • Anatomie, fysiologie en microbiologie

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Fase 2

   Fase 2

   Semester 1

   • Klassieke analysemethoden
   • Spectrometrische en elektrochemische methoden
   • Labo analytische chemie
   • Microbiologie 2
   • Biochemie 2
   • Hematologie 1
   • Immunologie en celcultuur
   • Statistiek

   Semester 2

   • Scheidingsmethoden en radiochemie 
   • Labo instrumentele biomedische analyse
   • DNA-technologie 1
   • Labo biochemische en immunologische  technieken
   • Histologie 
   • Farmacologie en toxicologie
   • keuzepakket 1
   • keuzepakket 2

   Nieuw keuzevak: Forensische biologie!

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Fase 3

   Fase 3

   Semester 1

   • Farmacologie & Farmacognosie
   • Galenica & Farmaceutische wetgeving en tarificatie
   • Labo farmaceutische technologie
   • Moleculaire diagnostiek en virologie
   • DNA-technologie 2
   • Deontologie en kwaliteiteszorg
   • Werkveldverdieping
   • Religie, zingeving en levensbeschouwing

   Semester 2

   • Bachelorproef 
   • Stage

    

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  Opleiding in cijfers

  Enkele statistieken over deze opleiding
  95%
  is tevreden over de opleiding
  100%
  van de afgestudeerden vindt binnen 6 maanden een job
  >95%
  van de jobs sluit aan bij de studie
  40%
  gaat verder studeren

  Waarom kiezen voor Farmaceutische & Biologische Laboratoriumtechnologie?

  image.alt

  Meewerken aan onderzoek van de toekomst

  Dankzij onze focus op theorie én praktijk met oog voor nieuwe ontwikkelingen en het gebruik van goed uitgeruste laboruimtes word je klaargestoomd voor het biotechnologisch en farmaceutisch onderzoek van de toekomst. Alle docenten zijn gespecialiseerd in hun domein en geven zowel theorie als praktijk. Eens afgestudeerd, vind je zeer snel werk. 

  image.alt

  Nauwe samenwerking met het werkveld

  Binnen verschillende vakken werken we samen met professionelen uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en medische centra voor studiebezoeken, gastcolleges, projecten en stages. Zo brengen we de praktijk naar jou toe en ken je de laatste nieuwe ontwikkelingen.

  image.alt

  Persoonlijke begeleiding

  Er is een ruim aanbod aan mogelijkheden om jou als student persoonlijk te begeleiden: onthaaldag, trajectbegeleider, werken in kleine groepen voor praktijklessen en oefensessies, Peer Assisted Learning, terugkomdag, studeren met bijzondere faciliteiten. (Foto: focus op persoonlijke begeleiding)

  Ontdek meer over onze instapcursus

  Na je studie

  • Aan het werk
  • Verder studeren
  • Aan het werk

   Aan het werk

   Al onze afgestudeerden hebben snel een job.

   Met het diploma van de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie vind je een job als researcher in farmaceutische en biotechnologische laboratoria.

   Als bachelor in de Biomedische Laboratoriumtechnologie kan je ook aan de slag als laborant in onderzoeks-, ontwikkelings- en controlelaboratoria van de industrie, de overheid en onderzoeksinstituten. 

   Als je tijdens de opleiding een credit behaalt voor het keuzevak Proefdierkunde, verkrijg je het getuigschrift Proefdierkunde voor biotechnici Categorie B.
   Het is ook mogelijk om mits een bijkomende apotheekstage van 300u de erkenning van Farmaceutisch Technisch Assistent te verkrijgen.

  • Verder studeren

   Verder studeren

   Tweede bachelor (in 1 jaar)

   Postgraduaat

   • Milieu en Gezondheidswetenschappen
   • Forensisch onderzoek

   Master (via schakeljaar)

   Verschillende masteropleidingen binnen het domein van biologie, biochemie, biowetenschappen, biomedische wetenschappen en industriële wetenschappen behoren tot de mogelijkheid.
   Ook masteropleidingen in het buitenland zijn mogelijk. Daar kan je vaak rechtstreeks instromen in het masterjaar/de masterjaren.

  Alles voor (toekomstige) studenten

  Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

  Lien Bosman

  Oud-studente en doctoraatsstudente KU Leuven, Industriële Ingenieurswetenschappen
  De professionele bacheloropleiding tot laborante gaf me veel praktische ervaring mee en heel wat kennis in verschillende vakgebieden. Hierdoor was de goesting en motivatie om verder te studeren en uiteindelijk zelfs te doctoreren ontzettend groot.

  Kom kennismaken

  De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

  FAQ & Onderzoek

  • FAQ
  • Onderzoek