Getuigschrift proefdierkunde

Cursusopzet

Personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven moeten een opleiding met toetsing hebben gevolgd die ten minste 40 uren moet omvatten waarbij volgende thema’s aan bod komen:  

 1. Noties van biologie, fysiologie en ethologie van de verschillende soorten proefdieren
 2. Soorten, rassen en stammen van proefdieren
 3. Technieken voor het vervoeren, manipuleren en immobiliseren van dieren
 4. Technieken, methodologie en procedures die in de verschillende fasen van de dierproeven moeten worden gevolgd
 5. Controle op de biologische parameters en op de validatie van de proeven
 6. Principes en methoden m.b.t. plaatselijke en volledige verdoving
 7. Basisprincipes van de heelkunde en de steriliteit bij heelkundige operaties
 8. Principes en methoden m.b.t. euthanasie
 9. Dierenwelzijn: studie van de behoeften en evaluatie van de graad van stress, pijn, angst en onbehagen bij proefdieren
 10. Controle op en verrijking van de omgeving
 11. Controle op en identificatie van de belangrijkste ziekte bij proefdieren
 12. Reglementering betreffende dierproeven: in België geldende wetgeving, ethische principes inzake het gebruik van dieren in proeven
 13. Ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven
 14. Controle op en beheersing van de risico’s: veiligheid van het personeel, zoönosen, allergieën, afvalbeheer     

Deze bijscholing verzorgt de opleiding tot het verkrijgen van het getuigschrift van ‘Proefdierkunde voor biotechnici Categorie B’. Deze opleiding is opgesteld volgens KB 29/05/2013: opleiding voor personen die actief meewerken aan op dieren uitgevoerde proeven. De organisatie is in handen van de afstudeerrichting Dierenzorg van de opleiding Agro- en Biotechnologie Thomas More. 

Data

5 lesdagen in 2023 op vrijdag

 • vrijdag 17 februari
 • vrijdag 3 maart
 • vrijdag 17 maart
 • vrijdag 24 maart
 • vrijdag 21 april

Praktijkdag (verplicht) | zaterdag 6 mei (Janssen te Beerse)

Inschrijvingsgeld

 • Prijs: € 350 (inclusief cursus + lunch)

Examen

Datum wordt meegedeeld tijdens de eerste les.

Examen - Attest

Wanneer men alle lessen heeft gevolgd komt men in aanmerking om deel te nemen aan het examen. Indien het examen met positief resultaat wordt afgelegd, ontvangt men het getuigschrift. Dit getuigschrift is erkend door de federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu afdeling Dierenwelzijn & CITES en stelt u als medewerker van een proefdiercentrum in regel met de huidige wetgeving.

Extra informatie

Voor extra informatie over het programma, het attest, ed. kan je contact opnemen met Sophie Tielemans (dierenarts).