Zorgleerkracht kleuter en lager onderwijs - NIEUW

Postgraduaat verbonden aan de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Kleuters en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen een deskundige aanpak. Jij wil op de klasvloer het verschil maken voor kinderen die meer aandacht en hulp nodig hebben. Het postgraduaat zorgleerkracht biedt jou de ruggensteun om dit waar te maken.

In het postgraduaat zorgleerkracht

 • verwerf je de nieuwste inzichten, doe je inspiratie op, wissel je uit met gedreven collega’s. Zo versterk je je vakmanschap als (zorg)leerkracht op klas- en kindniveau, waardoor je beter tegemoet kan komen aan de grote diversiteit aan leerlingen binnen je school. 
 • word je gecoacht om je dagdagelijks werk met deze leerlingen te verdiepen. Je leert de noden van kinderen herkennen en op een éénduidige manier te formuleren. 
 • oefen je het uitwerken en uitvoeren van een doelgerichte en systematische aanpak, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en van een klasgroep. Je leert daarnaast ook inspelen op de noden van de klasleerkracht en omgaan met deze van de ouders. 
 • bekwaam je jezelf in het opnemen van deze ondersteunende en coachende rol ten aanzien van collega’s. Je enthousiasme en gedrevenheid vormen de motor van het teamwerk op jouw school. 

Het postgraduaat zorgleerkracht is opgedeeld in twee trajecten, met name een traject kleuter en een traject lager, waardoor we inspelen op de noden van de kinderen van jouw leeftijdsgroep. 

Scroll naar beneden voor meer info
Liesbeth Sterkens
Opleidingsverantwoordelijke

Waarom kiezen voor Zorgleerkracht kleuter en lager onderwijs - NIEUW?

image.alt

Trajecten

Het postgraduaat zorgleerkracht is opgedeeld in twee trajecten: een traject kleuter en een traject lager, waardoor we inspelen op de noden van de kinderen van jouw leeftijdsgroep. Zorg vraagt een andere invulling in de kleuterschool dan in de lagere school. 

image.alt

Kritische kijk

Theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext wisselen elkaar af. Via oefen- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Vooraleer je als zorgleerkracht collega’s coacht bij de ondersteuning van jongeren in hun leer- en keuzeproces is het nodig zicht te hebben op de eigen sterktes en valkuilen. 

image.alt

Geïntegreerd pakket

Inhoudelijk geïntegreerd pakket; wat een meerwaarde vormt in vergelijking met losse bijscholingen rond aparte zorgthema’s. Iedere vakinhoud wordt gekoppeld aan het centrale basiskader van de opleiding. Dit maakt dat de afstuderende postgraduaat zorgleerkracht kan terugvallen op een geïntegreerd en goed ingeoefend referentiekader. 

Info

 • Doelgroep
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Praktisch
 • Doelgroep

  Voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs

 • In de praktijk

  Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding; afwisseling tussen theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext. 

  Via oefen- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. 

 • Persoonlijke begeleiding

  • Interactieve lessen zorgen dat student herhaaldelijk feedback krijgt op inbreng van eigen praktijkervaringen. 
  • Studenten werken per opleidingsonderdeel een evaluatieopdracht uit. Tijdens dit evaluatieproces kan de student op vraag ondersteuning krijgen van de betrokken docent. 
 • Praktisch

  • Wanneer | Lesmomenten op zaterdag, sporadisch op dinsdagavond
  • Duur & studiepunten | 1 jaar, 24 studiepunten
  • Inschrijvingsgeld | 550 euro
  • Studiemateriaal | max. 100 euro

Programma

 • Programma
 • Programma

  Programma PG kleuteronderwijs

  Algemeen gedeelte

  • Zorgbreed handelen(4 sp)
  • Handelingsgericht coachen (4 sp)

  Traject kleuteronderwijs

  • Behoeften taalontwikkeling (5 sp)
  • Behoeften denkontwikkeling (3 sp)
  • Socio-emotionele behoeften kleuters (5 sp)
  • Spel begeleiding (3 sp)

  Programma PG lager onderwijs

  Algemeen gedeelte

  • Zorgbreed handelen (4 sp)
  • Handelingsgericht coachen 1 (4 sp)

  Traject Lager Onderwijs

  • Leerbehoeften taal (5 sp)
  • Leerbehoeften wiskunde (6 sp)
  • Sociaal-emotionele behoeften kinderen (5 sp) 

  Voor meer details en vakinhouden van de opleiding Zorgleerkracht kleuteronderwijs kan je terecht in de volledige programmagids.

  Voor meer details en vakinhouden van de opleiding Zorgleerkracht lager onderwijs kan je terecht in de volledige programmagids

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Navormingen
 • Aan het werk

  • Je hebt ruime bagage opgebouwd om in je eigen klas of die van een collega kinderen met specifieke onderwijsbehoeften gepaster te ondersteunen. 
  • Je bent klaar om als zorgleerkracht individuele leerlingen en/of groepen te ondersteunen én leerkrachten te coachen in het begeleiden van deze leerlingen. 
 • Verder studeren

  Bachelor na bachelor

  De vakken van het postgraduaat zorgleerkracht maken deel uit van de ruimere banaba zorgverbreding en remediërend leren. Dit maakt het mogelijk om na het behalen van het postgraduaat de resterende vakken van de banaba nog op te nemen om alsook dit diploma te behalen. 

  Postgraduaat

 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen