Systeemcounseling op vaste lesdag

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus
 • Jij hebt minstens een bachelordiploma in de menswetenschappen
 • En je kan terugblikken op minstens een jaar ervaring als psychosociale begeleider. 
 • Je wil je verdiepen in de systemische en contextgerichte begeleiding bij psychosociale problemen. 
 • Tijdens deze opleiding verwerf je theoretische basiskennis, hulpverleningsvaardigheden en ethische reflectie. 
 • Dit alles in een systemisch perspectief en met persoonlijke groei van de cliënt voor ogen. 
 • Empowerment en de focus op herstellende krachten en mogelijkheden vormen een rode draad. 
 • Je leert afhankelijk van de situatie veranderingsgericht- of competentiegericht werken. 
 • En wat je leert, oefen je meteen via casussen en in je eigen praktijk. 
 • Dit postgraduaat duurt twee jaar.
 • Elk opleidingsjaar zijn er 21 lesdagen, afwisselend op donderdagen en vrijdagen georganiseerd
Scroll naar beneden voor meer info
annemie uyttersprot
Annemie Uyttersprot
Docent
Voor al je inhoudelijke vragen
Sofie Rysheuvels
Sofie Rysheuvels
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Troeven

image.alt

Erkend door BVRGS

image.alt

Makkelijk inzetbaar systeemtheoretisch kader

Als counselor kan je het systeemtheoretisch denkkader in diverse hulpverleningscontexten toepassen. Zowel in het werken met gedetineerden, onderwijs, algemeen welzijn of bij mensen met een beperking kan het een meerwaarde zijn om de omgevingscontext van de cliënt mee in beeld te krijgen. 

image.alt

Persoonlijk proces van de hulpverlener telt mee

We gaan aan de slag met theoretische kaders die ons helpen om een systemische bril op te zetten, maar hebben ook oog voor eigen ervaringen in ons professioneel en privéleven die ons beïnvloeden bij het werken met onze cliënten. 

Programma

 • Opbouw
 • Inhoud
 • Doelgroep
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld & annulatievoorwaarden
 • Professionele bonus
 • VOV en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  • Fase 1 | In het eerste jaar maak je kennis met de belangrijkste begrippen van het systeemdenken. Daarnaast leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe een systeemcounselor werkt. De nadruk ligt op het naar boven halen van krachten en mogelijkheden om jongeren, koppels, gezinnen en families te begeleiden in een hulpverleningstraject.  
  • Fase 2 | In het tweede jaar worden de praktijkgerichte oefeningen verder afgestemd op specifieke problematieken en doelgroepen, zoals nieuw samengestelde gezinnen, depressieve jongeren, vechtscheidende koppels, pleegkinderen, intrafamiliaal geweld, rouw en verlies, kansarmoede, ziekte, suïcidaliteit, justitiële problemen … 
  • Vervolmakingsjaar | Je bent een hulpverlener die het tweejarig traject tot systeemcounselor heeft afgerond. Je bent geboeid geraakt door de systemische en contextuele bril, en je wil jezelf graag verder toeleggen op het integreren van je nieuw ontwikkelde kennis en vaardigheden (met betrekking tot jezelf als professional en als persoon) met je werk in de praktijk. 
   Je verdiept je kennis in de systeem- en contextuele denkwijze, en je scherpt je vaardigheden verder aan. We werken met eigen ingebrachte casuïstiek en dagen je aan de hand van groepssupervisie uit je systemische basishouding verder te verfijnen. 

 • Inhoud

  Het 1e opleidingsjaar (2021-2022) is volzet

  Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling telt 40 studiepunten en bestaat uit praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren . Elk opleidingsjaar bestaat uit 21 opleidingsdagen (dus 42 dagen of 252 contacturen in totaal).  

  Aansluitend kan je een supervisiemodule van 25 uur of een vervolmakingsjaar volgen. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor erkenning door de BVRGS

  Eerste opleidingsjaar 2021-2022

  • Module 1 | Kennismaking met systeemdenken  
  • Module 2 | Verschillende systemische perspectieven en basisvaardigheden  
  • Module 3 | Counseling in het werkveld 
  • Module 4 | Counselingrelatie en counselingproces 

  Tweede opleidingsjaar 2022-2023

  • Module 1 | Contextueel–systemisch denken 
  • Module 2 | Gehechtheidsperspectief 
  • Module 3 | Verfijnen van vaardigheden en attitudes aan de hand van eigen materiaal (supervisie) 
  • Module 4 | Verdiepen van systemische blik aan de hand van een zelfgekozen thema (eindwerk)  

  Klik hier voor het volledige programma

 • Doelgroep

  Dit postgraduaat richt zich tot psychosociale begeleiders die werkzaam zijn in de ambulante en of (semi-) residentiële hulpverlening. Zowel hulpverleners die werken in centra geestelijke gezondheidszorg, in centra algemeen welzijnswerk, in de bijzondere jeugdzorg, in de gehandicaptenzorg, in een sociale dienst bij een OCMW of bij de politie, in voorzieningen van Kind en Gezin, als in rusthuizen en justitiehuizen komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen.  

 • Toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 

  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2021. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar Annemie Uyttersprot. Nadien word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

  Basisdiploma 

  Als kandidaat beschik je minstens over een bachelordiploma in de menswetenschappen. Volgende diploma’s komen zonder meer in aanmerking: 

  • professionele bachelors in de Toegepaste Psychologie
  • professionele bachelors in de Gezinswetenschappen
  • professionele bachelors in de Orthopedagogie
  • professionele bachelors in de Psychiatrische
  • professionele bachelors in de Sociale Verpleegkunde en Sociaal Werk
  • masters in de Psychologie
  • masters in de Pedagogische Wetenschappen, in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen
  • masters in de Criminologische Wetenschappen
  • en psychiaters in opleiding

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met relevante professionele ervaring kunnen zich kandidaat stellen. Elk dossier zal individueel beoordeeld worden in samenspraak met de stuurgroep die bestaat uit de coördinator en de opleiders. 

  Professionele ervaring 

  Om de opleiding te kunnen starten, is een praktijkervaring als hulpverlener van minimum één jaar vereist. Op het moment van de aanvraag dient een kandidaat een professionele praktijk van minimum 20% FTE als hulpverlener te kunnen voorleggen. Concreet betekent dit dat je voor de start van de opleiding tewerkgesteld bent in de praktijk waarin je psychosociaal begeleidend hulpverleningswerk doet.  

  Deelnemers kunnen enkel inschrijven voor het volledige programma van twee jaar. Het is niet mogelijk om voor afzonderlijke modules in te schrijven.  

  We voorzien ook de mogelijkheid om een derde vervolmakingsjaar te volgen. 

 • Inschrijvingsgeld & annulatievoorwaarden

  Inschrijvingsgeld

  • Het studiegeld voor het postgraduaat Systeemcounseling bedraagt 1800 euro per academiejaar.

  Annulatievoorwaarden

  • Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt er zich toe het volledige programma te volgen. 
  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt 50 euro van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten. 
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van 800 euro niet terugbetaald. 
  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2022. 
 • Professionele bonus

  Om in aanmerking te komen voor het behalen van het postgraduaatgetuigschrift systeemcounceling is het nodig dat je:

  • je actief deelneemt aan het leertherapeutisch proces 
  • de theoretisch verworven kennis aantoont in een eindwerk
  • actief deelneemt aan de supervisie (1 gepresenteerde casus in het eerste jaar, en 1 casus in het tweede jaar)

  Het postgraduaat geeft je toegang tot het lidmaatschap van de Belgische Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie en Systeemcounceling.

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

 • VOV en KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), KMO-portefeuille en Cevora. 

  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)