Systeemcounseling

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

De opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (www.BVRGS.be) en komt in aanmerking voor Vlaams Opleiding Verlof en KMO portefeuille.

Omschrijving tweejarig postgraduaat systeemcounseling

Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling leidt hulpverleners op in de systemische en contextgerichte begeleiding van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen die ondersteuning willen voor psychosociale problemen. Het systeemtheoretisch leerkader biedt duidelijke handvatten voor de hulpverleningspraktijk en hierdoor beantwoordt deze opleiding aan de professionele noden in het werkveld.

In deze opleiding worden theoretische basiskennis, hulpverleningsvaardigheden en ethische reflectie in een systemisch perspectief verworven, die bedoeld zijn om de cliënt(-en) en zijn/haar omgevingscontext te begeleiden in de gewenste richting.

Typisch voor de systeemcounselor is dat hij of zij, samen met de cliënt, een brede inschatting maakt, niet alleen van de problemen maar ook van de mogelijkheden die een cliëntsysteem in een bepaalde context ervaart. In het proces van wederzijdse beïnvloedingen in de context van het cliëntsysteem wordt samen met de systeemcounselor gestreefd naar persoonlijke groei, zodat de cliënt meer vat kan krijgen op de moeilijke leefsituatie en zodoende beter kan omgaan met situaties van onwelzijn. 

Een systeemcounselor vertrekt van de hulpvraag van de cliënt en spreekt een taal die aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Empowerment en de focus op herstellende krachten en mogelijkheden in plaats van louter op problemen en beperkingen, vormen een rode draad in het counselingproces.  Afhankelijk van de situatie zal de systeemcounselor veranderingsgericht- of competentiegericht werken, ondersteunen en empoweren, gepaste informatie geven, rapporteren en verwijzen. Daarbij zijn luisteren en reflectieve gespreksconversatie de belangrijkste interventies om de cliënt te helpen om zijn eigen weg te vinden en daartoe de juiste beslissingen te nemen. 

Tijdens het opleidingsproces krijgt de systeemcounselor in spe een praktijkgerichte vorming die tot doel heeft om een contextgerichte hulpverleningsrelatie op te bouwen en een persoonlijke counselingstijl te ontwikkelen.

Voor praktische vragen kan je een mail sturen naar Sofie Rysheuvels. Voor inhoudelijke vragen kan je een mail sturen naar Annemie Uyttersprot.

Of neem contact op met Thomas More Campus Sanderus.

Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • In de praktijk
 • Docenten
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Het leertraject tot systeemcounselor is bedoeld voor psychosociale begeleiders die werkzaam zijn in de ambulante en of (semi-) residentiële hulpverlening. Zowel hulpverleners die werken in centra geestelijke gezondheidszorg,  in centra algemeen welzijnswerk, in de bijzondere Jeugdzorg, in de gehandicaptenzorg,  in een sociale dienst bij een OCMW of bij de politie, in voorzieningen van Kind en Gezin, als in rusthuizen en justitiehuizen, , etc. komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen. 

  Basisdiploma

  Om in aanmerking te komen als kandidaat is er minimum een bachelor in de menswetenschappen vereist. De volgende diploma’s komen zonder meer in aanmerking: professionele bachelors in de toegepaste psychologie, in de gezinswetenschappen, in de orthopedagogie, in de psychiatrische en in de sociale verpleegkunde en sociaal werk. Masters in de psychologie, in de pedagogische wetenschappen, in de familiale en seksuologische wetenschappen, in de criminologische wetenschappen en psychiaters in opleiding.

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met relevante professionele ervaring kunnen zich kandidaat stellen. Elk dossier zal individueel beoordeeld worden in samenspraak met de stuurgroep die bestaat uit de coördinator en de opleiders.

  Professionele ervaring

  Om de opleiding te kunnen starten, is een praktijkervaring als hulpverlener van minimum één jaar vereist. Op het moment van de aanvraag dient een kandidaat een professionele praktijk van minimum 20% FTE als hulpverlener te kunnen voorleggen. Concreet betekent dit dat je voor de start van de opleiding tewerkgesteld bent in de praktijk waarin je psychosociaal begeleidend hulpverleningswerk doet. Met professionele contacten worden begeleidende contacten met reële cliënten in een hulpverlenende setting bedoeld.         

  Deelnemers kunnen enkel inschrijven voor het volledig programma van 2 jaar. Het is niet mogelijk om voor afzonderlijke modules in te schrijven. 

  Binnen de hogeschool wordt ook nog de mogelijkheid geboden om een 3de vervolmakingsjaar te volgen.

 • Programma

  Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling telt 40 studiepunten en bestaat uit praktijkgerichte modules verspreid over 2 academiejaren (in totaal 252 contacturen). Elk opleidingsjaar bestaat uit 21 opleidingsdagen (42 dagen in totaal). 

  Aansluitend bestaat de mogelijkheid een supervisiemodule van 25 uur, of een vervolmakingsjaar te volgen. Deze is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor erkenning door de BVRGS.

  Het eerste opleidingsjaar is opgebouwd op 3 belangrijke pijlers: Een theoretisch gedeelte waarin de deelnemers vertrouwd gemaakt worden met de belangrijkste vertegenwoordigers, perspectieven, begrippen en competenties uit het systeemdenken. Een praktijkgericht gedeelte waarin de deelnemers oefenen met systeemgerichte hulpverleningsvaardigheden, gespreksinterventies, methoden en technieken die voor de systeemcounselor relevant zijn. Een verdiepingsgedeelte waarin de deelnemers werken aan hun individueel leertraject tot systeemcounselor.

  Academiejaar 2019-2020

  • Theoretisch gedeelte:
   • Geschiedenis van de counseling en situering binnen het werkveld
   • Verwerven van een systeemgerichte basishouding
   • De counselingrelatie en het counselingproces
  • Verdieping:
   • Leertherapie: de persoon van de counselor en reflectie over het eigen leerproces
  • Praktijkgericht gedeelte:
   • Oefenen met systemische bril aan de hand van casuïstiek

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

  Academiejaar 2020-2021

  In het tweede opleidingsjaar worden de gespreksvaardigheden en basisattitudes van de systeemcounselor verder ingeoefend en verfijnd. De counselingrelatie en het counselingproces blijven de rode draad in het tweede opleidingsjaar maar deze worden verder verdiept aan de hand van casuïstiek met specifieke problematieken en doelgroepen die aansluiten bij de professionele hulpverleningscontext van de deelnemers.

  Systeemdenken wordt verder uitgediept in het tweede jaar aan de hand van het het contextueel denkmodel van Nagy en het gehechtheidsdenkmodel. Methodieken als werken met duplo’s, oplossingsgerichte interventies en verbindende interventies worden gepresenteerd en geoefend. 

  Academiejaar 2021-2022    Nieuwe opleidingscyclus 

   Die van start zal gaan in september 2021.

  Je kan je nu reeds kandidaat stellen door je CV en motivatiebrief te sturen naar 

  Annemie Uyttersprot

   

 • In de praktijk

  Alle opleidingsdagen vinden plaats op Campus Sanderus in Antwerpen. De lesdagen worden georganiseerd op donderdagen en vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2021. Gelieve je CV en motivatiebrief te sturen naar Annemie Uyttersprot. Nadien word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven.

   

 • Docenten

  Els Van Daele is master in de criminologische wetenschappen en in de familiale en seksuologische wetenschappen. Ze is gespecialiseerd in familie- en systeemtherapie, forensische therapie en groepstherapie. Zij is erkend opleider en supervisor systeemtherapie bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling. Ze werkt bij I.T.E.R. [1], centrum voor daderhulp te Brussel, bij I.P.R.R. [2], opleidingsinstituut te Mechelen en in een zelfstandige praktijk te Meise.

  Annemie Uyttersprot is bachelor in de toegepaste psychologie en systeemtherapeut. Ze deed veel ervaring op in de jeugdhulpverlening en in het onderwijs. Ze is werkzaam als zelfstandig systeemtherapeut in een groepspraktijk (Therapeutisch Centrum Ternat) en is als praktijklector verbonden aan Thomas More Antwerpen.

  Annie Nuyts studeerde muziektherapie. Verder is zij opgeleid in de contextuele psychotherapie, de oplossingsgerichte therapie, EMDR-traumatherapie en dialectische gedragstherapie. Zij heeft een ambulante praktijk en werkt daarnaast als familietherapeute in de dagbehandeling Arkel van het psychiatrische ziekenhuis Sint Norbertus in Duffel. Daarnaast is zij als docent en supervisor verbonden aan de opleidingsinstituten IPRR en Leren Over Leven en maakt ze deel uit van ‘vzw Context in Beeld’.

  [1] I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iter is een Latijns woord en betekent "reisweg" of tocht. I.T.E.R. als letterwoord  staat voor de therapeutische doelstellingen: Impulscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering, Responsabilisering. (www.iter-hulp.be

  [2] Het I.P.R.R. is een opleidingsinstituut in de systeempsychotherapie in MEchelen (Instituut voor Psychotherapeutische Relaties en Reflectie). (www.iprr.be)

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor het postgraduaat Systeemcounseling bedraagt € 1600 euro per academiejaar. Er is geen mogelijkheid tot het volgen van afzonderlijke modules. Een leerplatform wordt aangeboden zodat je alle teksten voor zelfstudie kan downloaden.

  • De opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-portefeuille
  • Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. 

  Annulatievoorwaarden

  Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen.

  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €600 niet terugbetaald.
  • Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2019.
 • Getuigschrift

  Om in aanmerking te komen voor het behalen van je getuigschrift is het nodig dat je:

  • actief deelneemt aan het leertherapeutisch proces
  • de theoretisch verworven kennis aantoont in een eindwerk
  • actief deelneemt aan de supervisie (1 gepresenteerde casus in het eerste jaar, en 1 casus in het tweede jaar)