Sociaal-emotionele coach - NIEUW

Postgraduaat verbonden aan de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

De tienerjaren vormen een periode van verhoogde emotionaliteit en impulsiviteit. De snelle veranderingen op lichamelijk vlak, het zoeken naar een eigen identiteit en de eigen sociale rol brengen bij heel wat jongeren onzekerheid teweeg. Jij bent je bewust van de cruciale rol die je hierbij als leerkracht of als coach kan opnemen. Het postgraduaat sociaal-emotionele coach biedt je hierbij de nodige expertise.

In het postgraduaat sociaal-emotionele coach

 • leer je afwijkend gedrag van leerlingen begrijpen vanuit mogelijke tekorten op vlak van sociaal-emotionele behoeften. Vanuit wetenschappelijke referentiekaders krijg je handvatten rond de gepaste ondersteuning van jongeren met faalangst, rouw, trauma, KOPP, e.a.
 • maak je kennis met verschillende praktijkmodellen als het oplossingsgericht denken, de nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, Life Space Crisis Intervention en andere methodieken voor het uitbouwen van een positief en verbindend schoolklimaat en/of het uitbouwen van een sociaal-emotioneel beleid. 
 • bekwaam je je in het begeleiden van jongeren met een laag zelfbeeld; vaak de verklarende factor voor problematieken als zelfverwonding, eetstoornissen, depressieve klachten, ed. 
 • word je vaardig in het coachen van je collega’s bij het ondersteunen van leerlingen met sociaal-emotionele problemen. 
 • ontwikkel je een kritische houding ten aanzien van je eigen professioneel handelen. 
Scroll naar beneden voor meer info
Liesbeth Sterkens
Opleidingsverantwoordelijke

Waarom kiezen voor Sociaal-emotionele coach - NIEUW?

image.alt

Houvast

Je bent bereid om leerlingen niet alleen kennis bij te brengen, maar hen een houvast te bieden in de woelige tienerjaren. 

image.alt

Kritische kijk

Theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext wisselen elkaar af. Via oefen- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Vooraleer je als sociaal-emotionele coach collega’s coacht bij de ondersteuning van jongeren in hun leer- en keuzeproces is het nodig zicht te hebben op de eigen sterktes en valkuilen. 

image.alt

Geïntegreerd pakket

Inhoudelijk geïntegreerd pakket; wat een meerwaarde vormt in vergelijking met losse bijscholingen rond aparte zorgthema’s. Iedere vakinhoud wordt gekoppeld aan het centrale basiskader van de opleiding. Dit maakt dat de afstuderende postgraduaat sociaal-emotionele coach kan terugvallen op een geïntegreerd en goed ingeoefend referentiekader. 

Info

 • Doelgroep
 • Toelatingsvoorwaarden
 • In de praktijk
 • Praktisch
 • Doelgroep

  Voor leraars en of leerlingbegeleiders met een bachelordiploma secundair onderwijs

 • Toelatingsvoorwaarden

  Je hebt toegang tot de postgraduaat leercoach en postgraduaat sociaal-emotionele coach indien je:

  • les geeft in het S.O.
  • of in het bezit bent van een (educatieve) bachelor leraar secundair onderwijs;
  • of in het bezit bent van een educatieve master;
  • of in het bezit bent van een ander bachelor- of masterdiploma in combinatie met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid/SLO-diploma
 • In de praktijk

  Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding; afwisseling tussen theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext. 

 • Praktisch

  • Wanneer | Lesmomenten op zaterdag, sporadisch op dinsdagavond
  • Studiepunten & duur | 26 studiepunten, 1 jaar
  • Inschrijvingsgeld | 570 euro
  • Studiemateriaal | max. 100 euro

   

Programma

 • Programma
 • Programma

  Algemeen gedeelte

  • Zorgbreed handelen (4 sp)
  • Communicatievaardigheden ouders (3 sp)
  • Handelingsgericht coachen 1 (4 sp)

  Traject secundair onderwijs

  • Jongeren sociaal-emotionele behoeften (5 sp)
  • Sociaal-emotioneel beleid (5 sp)
  • Gezondheidsbeleid (5 sp)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Navormingen
 • Aan het werk

  • Je hebt ruime bagage opgebouwd om in je eigen klas of die van een collega leerlingen met specifieke sociaal-emotionele noden gepaster te ondersteunen. 
  • Je bent klaar om als sociaal-emotionele coach individuele leerlingen en/of groepen te ondersteunen én leerkrachten te coachen in het begeleiden van deze leerlingen bij uitgroeien tot jongeren met zelfvertrouwen. 
 • Verder studeren

  Banaba

  De vakken van het postgraduaat leercoach maken deel uit van de ruimere banaba zorgverbreding en remediërend leren. Dit maakt het mogelijk om na het behalen van het postgraduaat de resterende vakken van de banaba nog op te nemen om alsook dit diploma te behalen. 

  Postgraduaat

 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen