Seksuele Gezondheid

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Verpleegkunde

Locatie: Lier - Campus Lier

Deze opleiding wordt dit academiejaar 2020-2021 niet georganiseerd.

Ondanks de maatschappelijke tendens naar meer openheid inzake seksualiteit, en de uitdrukkelijke aanbevelingen van de WereldGezondheidsorganisatie (WHO) inzake seksuele gezondheid blijft seksualiteit binnen de context van ziekte en beperking echter een thema dat zelden de nodige aandacht krijgt. Maar voor de betrokken patiënten én hun omgeving blijkt het wel degelijk een concreet dagelijks vraagstuk. Ook zorg dragen voor vruchtbaarheid bij man en vrouw is een belangrijke tendens die we wensen te ondersteunen binnen de gezondheidszorg. Deze specifieke postgraduaatopleiding biedt de betrokken professional de nodige versterking van de eigen competenties en profilering als expert binnen het eigen domein, vanuit de verbrede expertise inzake seksuele gezondheid.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Uurrooster
 • Inschrijvingsgeld
 • Professionele bonus
 • @work
 • Doelgroep

  Dit postgraduaat heeft tot doel het vaardig worden in het bespreken en hanteren van seksuele gezondheid binnen de klinische (para)medische praktijk van verpleegkunde, vroedkunde en kinesitherapie en ergotherapie, en orthopedagogen met een verzorgend takenpakket binnen een orthopedagogische voorziening.

 • Uurrooster

  • November 2020 – juni 2021, 7 lesmodules en 1 integratiemodule, verspreid over 18 lesdagen
  • Vaste lesdag: donderdag, telkens 12u30 – 20u
  • We voorzien een ruim aanbod aan lesmateriaal, en stellen dat in de mate van het mogelijke ook digitaal beschikbaar. Zo kunnen we eventuele afwezigheden of de onderbreking van de fysieke lessen door overmacht opvangen en de kwaliteit van het leerproces verzekeren.
  • Integratiemoment: indienen van een paper, met mondelinge toelichting in examenperiode juni 2021
 • Inschrijvingsgeld

  • 1250 euro 
  • of 80 euro per lesdag
 • Professionele bonus

  • Getuigschrift Postgraduaat Seksuele Gezondheid
  • HBO5 verpleegkundigen die de opleiding volgen krijgen een certificaat
  • Recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
 • @work

  Er dient geen afzonderlijke stage gevolgd te worden in kader van deze opleiding. Wel wordt verondersteld dat de deelnemer aan deze opleiding de mogelijkheid heeft binnen een professionele context om rond het thema seksuele gezondheidszorg te werken, om de aangereikte kennis en vaardigheden verder te oefenen. Wie (nog) geen professionele context heeft, wordt gevraagd om in kader van deze opleiding, wel vrijwillige samenwerking aan te gaan met een professional. 

Vakken

 • Programma
 • Programma

  Semester 1

  • Module 1 | Seksuele anatomie en fysiologie (3 SP)
  • Module 2 Seksualiteit hygiëne en levensloop (3 SP)
  • Module 3 | Fertiliteit, zwangerschap en postnatale context van seksualiteit (3 SP)

  Semester 2

  • Module 4 | Seksuele dysfuncties (3 SP)
  • Module 5 Handicap, ouderenzorg en seksualiteit (3 SP)
  • Module 6 | Ziekte en seksualiteit (3 SP)
  • Module 7 Geestelijke gezondheid en seksualiteit (3 SP)

  Jaarmodule

  • Module 8 Integratiemodule (7 SP)