Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie op vaste lesdag

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Leren ontwarren wat in de knoop ligt 

 • Jij bent actief in de klinische praktijk en hebt een therapeutisch mandaat van minstens van 5 cliëntsystemen per week. 
 • Je wil je graag specialiseren als relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut
 • Deze studie leidt je op in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie.
 • Denk aan individuen, koppels, gezinnen en families. 
 • Eerst bestudeer je de theorie rond systeemtherapie. 
 • Je leert over circulaire vragen, ethiek en de persoon van de therapeut
 • Je verdiept je in de intergenerationele analyse van familie en gezin. 
 • Je bestudeert thema’s als ontrouw, geweld en gender. 
 • Je leert hoe je diverse vormen van verbale en non-verbale taal kan inzetten. 
 • De focus ligt op kwetsbare en risicogroepen, bv. eenoudergezinnen, families van gedetineerden … 
 • Je krijgt supervisie in je praktijk en volgt een persoonlijk leertraject
 • Elk opleidingsjaar telt 18 opleidingsdagen die voornamelijk op een vrijdag doorgaan.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Tim Verleyzen
Tim Verleyzen
Docent
Voor al je inhoudelijke vragen.
Stieven Rottier
Stieven Rottier
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Troeven

image.alt

Erkend door BVRGS

De opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling.

BVRGS
image.alt

Persoon van de therapeut centraal

Dé rode draad van dit vierjarig postgraduaat is jouw persoonlijke ontwikkeling als therapeut.

image.alt

Praktijkgericht en creatief

Tijdens de opleidingsdagen gaan we praktisch aan de slag met de theoretische en wetenschappelijke basis. We gaan ook uitvoerig in op verbale en niet-verbale therapievormen.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • In de praktijk
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • KMO-portefeuille
 • Opbouw

  • Fase 1 | In het eerste opleidingsjaar (20 studiepunten) maak je kennis met de belangrijkste systeemtheoretische stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende relatie-, gezins- en systeempsychotherapeuten: begin en einde van therapie, circulaire vragen, systemische basisvaardigheden, ethiek en de persoon van de therapeut. Theorie, supervisie en leertherapie staan centraal.  
    
  • Fase 2 | In het tweede opleidingsjaar (20 studiepunten) ga je dieper in op de contextuele, samenwerkende en appreciërende benadering. De intergenerationele analyse van je familie en gezin van oorsprong staan centraal. Via videosupervisie, rollenspel en oefeningen diepen we je therapeutische vaardigheden uit.
    
  • Fase 3 | In het derde opleidingsjaar (20 studiepunten) komen specifieke thema’s zoals ontrouw, geweld, gender en seksualiteit aan bod. We oefenen op Emotionally Focused Therapy, het differentiatiedenken en het narratief paradigma. In de videosupervisies besteden we specifiek aandacht aan de innerlijke dialoog van de therapeut.  
    
  • Fase 4 | Het vierde opleidingsjaar (20 studiepunten) is het integratiejaar. Door middel van supervisies worden je kernthema’s verder geïntegreerd in je eigen therapeutische stijl. Enkele specifieke thema’s komen aan bod, zoals moeilijke gevoelens in therapie, samengestelde gezinnen en ethiek. We sluiten het opleidingsproces af op basis van een eindwerk waarin het beschrijven van een eigen systeemtherapeutische stijl op de therapeutische praktijk en de professionele identiteit het belangrijkste thema is. 

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de programmagids.

 • Doelpubliek

  Deze vierjarige opleiding is bedoeld voor hulpverleners die relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut willen worden. Kandidaten zijn al actief in de klinische praktijk en beschikken over een therapeutisch mandaat.

  Deze opleiding psychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen.

  Basisdiploma 

  Om in aanmerking te komen als kandidaat is minimum een masterdiploma in de menswetenschappen vereist. Volgende diploma’s komen zonder meer in aanmerking: masters in de klinische psychologie, masters in de klinische orthopedagogiek, masters in de seksuologie en familiale wetenschappen, masters in geneeskunde met specialisatie psychiatrie. 

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met relevante professionele ervaring (bv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, master familiale en seksuologische wetenschappen, master criminologie) kunnen zich kandidaat stellen. Elk dossier zal individueel beoordeeld worden in samenspraak met de stuurgroep die bestaat uit de coördinator en de opleiders. 

  Professionele ervaring 

  Om de opleiding te kunnen starten, is een therapeutisch mandaat van 5 cliëntsystemen per week noodzakelijk.  

 • In de praktijk

  Het postgraduaat bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de systeemtherapie aan bod komen, een supervisiegedeelte waarin de studenten supervisie krijgen op hun therapeutische praktijk en een leertherapeutisch gedeelte waarin het individueel leertraject tot systeemtherapeut in kaart wordt gebracht en bijgesteld.

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Inschrijvingsgeld | Het inschrijvingsgeld bedraagt: € 2500 per academiejaar, inclusief cursusmateriaal op het digitaal leerplatform. De inschrijving is definitief na betaling van € 1250. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2024. Een leerplatform wordt aangeboden zodat je alle teksten voor zelfstudie kan downloaden.

  Annulatievoorwaarden | Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen. In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.

  Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €1250 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2024.

 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er minstens 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken vóór aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de voorlopig ingeschreven deelnemers. 

  Deelnemers kunnen enkel inschrijven voor het volledige programma van 4 jaar. 

  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start gaat in september 2023. Gelieve je CV te sturen naar Tim Verleyzen. Nadien word je uitgenodigd voor een intakegesprek. 

 • KMO-portefeuille

  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.