Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

“Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.” (k. Schippers)

De opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling en komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof en KMO portefeuille.

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverleners op in de systeemtherapie van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen. 

Het postgraduaat bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de systeemtherapie aan bod komen, een supervisiegedeelte waarin de studenten supervisie krijgen op hun therapeutische praktijk en een leertherapeutisch gedeelte waarin het individueel leertraject tot systeemtherapeut in kaart wordt gebracht en bijgesteld.

Systeemtherapeuten zoeken in dialoog met cliënten een zinvol verhaal voor de moeilijkheden die zich aandienen. De aandacht kan daarbij gaan zowel naar de onderlinge interacties als naar het samen creëren van hoopvolle en toekomstgerichte verhalen die voor het systeem betekenisvol zijn. Hierbij wordt veel belang gehecht aan verschillende en creatieve vormen van verbale en non-verbale taal zoals metaforen, tekeningen, Duplo poppetjes, Dixit-kaarten, muziek en poëzie.

Doorheen de gehelde opleiding wordt gefocused op verschillende soorten kwetsbare en risicogroepen zoals: individuen en koppels met relationele problemen,  één-oudergezinnen, families die te kampen hebben met verschillende verlieservaringen en rouw, gezinnen met jonge kinderen, multiculturele gezinnen, gezinnen met huiselijk geweld, gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen, families van gedetineerden, families met psychiatrische erfelijke belasting (psychose), opnieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met ouderen, families met pleeg- en of adoptiekinderen of éénoudergezinnen.

In samenwerking met IPRR vzw.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Deze vierjarige opleiding is bedoeld voor hulpverleners die relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut willen worden. Kandidaten zijn al actief in de klinische praktijk en beschikken over een therapeutisch mandaat. Deze opleiding psychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen.

  Basisdiploma

  Om in aanmerking te komen als kandidaat is er minimum een master in de menswetenschappen vereist. De volgende diploma’s komen zonder meer in aanmerking: masters in de psychologie, masters in de pedagogische wetenschappen, masters in geneeskunde.

  Houders van een ander diploma hoger onderwijs met relevante professionele ervaring (Bv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, master familiale en seksuologische wetenschappen, master criminologie) kunnen zich kandidaat stellen. Elk dossier zal individueel beoordeeld worden in samenspraak met de stuurgroep die bestaat uit de coördinator en de opleiders.

  Professionele ervaring

  Om de opleiding te kunnen starten, is een therapeutisch mandaat van 5 cliëntsystemen per week noodzakelijk.    

 • Programma

  Eerste opleidingsjaar 

  In het eerste jaar maak je kennis met de belangrijkste systeemtheoretische stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende relatie-, gezins- en systeempsychotherapeuten zoals o.a. begin en einde van therapie, circulaire vragen stellen, systemische basisvaardigheden, ethiek en de persoon van de therapeut. In elke opleidingsdag staan theorie, super-visie en leertherapie centraal.

  Tweede opleidingsjaar 

  In dit opleidingsjaar ga je dieper in op de Contextuele, Samenwerkende en Appreciërende benadering en staat de intergenerationele analyse van je familie en gezin van oorsprong centraal. Via videosupervisie, rollenspel en oefeningen worden je therapeutische vaardigheden verder uitgediept.

  Derde opleidingsjaar

  In het derde jaar komen specifieke thema’s zoals ontrouw, geweld, gender en seksualiteit aan bod. emotionally Focused Therapy, het Oplossingsgerichte en narratief perspectief worden ingeoefend. In de videosupervisies wordt specifiek aandacht besteed aan de innerlijke dialoog van de therapeut.

  Vierde opleidingsjaar

  In het vierde jaar worden er, in functie van de verschillende praktijkervaringen en vragen van de studenten, gastdocenten uitgenodigd die een bepaalde expertise hebben verworven binnen het systemische werkveld en die supervisie geven rond specifieke thema’s. Het opleidingsproces wordt afgesloten op basis van een eindwerk waarin het beschrijven van een eigen systeemtherapeutische stijl op de therapeutische praktijk en de professionele identiteit het belangrijkste thema is.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de programmagids.

 • In de praktijk

  Alle opleidingsdagen vinden plaats in Mechelen. De lesdagen worden georganiseerd op donderdag en vrijdag van 09.30 uur - 17 uur. 

  Je kan je kandidaat stellen voor de nieuwe opleidingscyclus die van start zal gaan in september 2020. Gelieve je CV te sturen naar Tim Verleyzen. Nadien word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er minstens 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken vóór aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de voorlopig ingeschreven deelnemers.

  Deelnemers kunnen enkel inschrijven voor het volledig programma van 4 jaar.

 • Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld bedraagt: € 2400 per academiejaar, inclusief cursusmateriaal op het digitaal leerplatform. De inschrijving is definitief na betaling van € 1000. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2021. Een leerplatform wordt aangeboden zodat je alle teksten voor zelfstudie kan downloaden.

  Belangrijk

  • de opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-portefeuille.
  • werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. 

  Annulatievoorwaarden

  Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen. In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.

  Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €1000 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2021.

 • Getuigschrift

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie indien alle eindtermen werden behaald.