Persoonlijkheidsdiagnostiek bij kinderen, adolescenten en volwassenen

Doelstelling

Binnen deze module wordt voornamelijk gefocust op de klinische diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen, met specifieke aandacht voor enkele belangrijke trends die het vakgebied vandaag de dag kenmerken. 

Een eerste ontwikkeling die zich de laatste jaren aftekent, is dat de classificatie en diagnostiek van persoonlijkheidspathologie steeds meer vanuit een dimensionale visie worden benaderd. Persoonlijkheidsstoornissen worden daarbij niet meer beschouwd als afzonderlijke categorieën die kwalitatief verschillen van de normale, gezonde persoonlijkheid, maar worden beschreven in termen van dimensies die extreme varianten van normale persoonlijkheidstrekken representeren.

Een tweede recente trend is dat de studie van persoonlijkheidspathologie niet meer beperkt wordt tot de volwassenheid. Men heeft steeds meer oog voor de ontwikkelingsantecedenten van wat op latere leeftijd persoonlijkheidsstoornissen worden genoemd, en deze antecedenten kunnen overigens ook mooi ingepast worden in de opkomende dimensionale visie zoals hierboven beschreven.

Een laatste ontwikkeling situeert zich specifiek binnen de cognitief-gedragstherapeutische stroming. Hoewel deze strekking traditioneel eerder gekant was tegen de concepten persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie, merken we de laatste decennia een steeds groeiende erkenning. Ook worden, o.a. vanuit de schemagerichte benadering van Young, steeds meer concrete diagnostische en therapeutische richtlijnen ontwikkeld. 

De sessies binnen deze module bieden enerzijds een grondige theoretische kennismaking met de hierboven geschetste ontwikkelingen, en anderzijds uitgebreide praktische toepassingen a.h.v. casusmateriaal. 

Docenten

Tijdens het academiejaar 2021-2022 werkten volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • dr. Mieke Decuyper | Lector Thomas More Toegepaste Psychologie, modulesupervisor
  • Els Pauwels | Klinisch psycholoog PK Broeders Alexianen, Tienen
  • Annelies Wagemans | Klinisch psycholoog PK Broeders Alexianen, Tienen
  • Joost Hutsebaut | Klinisch psycholoog en senior onderzoeker De Viersprong, Bergen op Zoom en verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
  • dr. Tim Bastiaens | Klinisch psycholoog en coördinator Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven