Forensische diagnostiek

In deze module wordt gefocust op de assessment van welspecifieke, prominente problematieken binnen de forensische context. Zo zal ingegaan worden op ondermeer de meting van seksueel deviant gedrag en de taxatie van verschillende vormen van agressie. Daarnaast wordt een specifieke forensisch-psychologische techniek, de risicotaxatie ofwel het inschatten van de grootte van het risico dat een cliënt in de toekomst normoverschrijdend gedrag zal vertonen, uitgediept.
In de verschillende sessies wordt de theoretische onderbouwing van de meest courant gehanteerde instrumentaria nader toegelicht. Daarnaast komt de praktische toepassing van deze instrumentaria aan bod. 

Inhoud

1.    Risicotaxatie | Astrid Boelaert & Nico Braspenning
2.    Stalking | Kasia Uzieblo
3.    Risicotaxatie bij kindermishandeling | Kristof Desair
4.    Agressie | Astrid Boelaert & Nico Braspenning
5.    Partnermishandeling | Astrid Boelaert & Nico Braspenning
6.    Seksuele delinquentie I | Sigfried Koeck
7.    Seksuele delinquentie II | Sigfried Koeck

Meer informatie over de sessies volgt nog.