Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij volwassenen

Doelstelling

In deze module komen verschillende actueel relevante aspecten aangaande de diagnostiek van welzijn en gezondheid bij volwassenen aan bod. Hierbij is er aandacht voor zowel de diagnostische fase (het selecteren, het afnemen en het interpreteren van meerdere soorten testen) als voor het proces van de aanmelding/screening, de intake en tot slot de behandelings- of nazorgfase. Thema’s zoals functionele syndromen (chronisch vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darmsyndroom, fibromyalgie en idiopathische omgevingsintolerantie), slapeloosheid, stress en burn-out komen aan bod en worden uitvoerig behandeld.  

Tijdens de sessies wordt telkens gewerkt met concrete casussen vanuit de dagelijkse klinische praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van praktisch materiaal en er wordt aandacht besteed aan tips voor een efficiënte toepassing in het werkveld.  

Overzicht van de sessies

Sessies 1 & 2 | K. Bogaerts

  • di. 06.12.2022 | 17.30 - 21.00 uur | Antwerpen

  • do. 22.12.2022 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Functionele syndromen

Tijdens deze sessies wordt gestart met een kort overzicht van het meest recent internationaal wetenschappelijk onderzoek omtrent functionele syndromen (met focus op chronisch vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darmsyndroom, fibromyalgie, en idiopathische omgevingsintolerantie). Diagnostiek en casuïstiek worden besproken en ingeoefend. Je krijgt tips en tricks over hoe je op een evidence-based manier diagnostisch te werk kan gaan bij deze patiënten en hoe je hen kan motiveren naar behandeling toe. 

Sessies 3, 4 & 5 | L. Vanaken

  • do. 02.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

  • 16.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

  • 30.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Stress en burn-out

Tijdens de laatste 3 sessies van deze module worden diagnostiek en aanpak van stress en burn-out grondig bestudeerd.  Aangezien burn-out zich vooral bij gezonde volwassenen voordoet, wordt een gezondheidspsychologisch model aangereikt dat vertrekt vanuit de gezonde mens.

In de eerste plaats wordt ingegaan op de vraag hoe je stress en burn-out kan herkennen en differentiëren van andere psychopathologie. Hierbij worden vragenlijsten die het vermoeden van burn-out kunnen ondersteunen, toegelicht. 

Vervolgens worden belangrijke ingrediënten in de aanpak, zoals psycho-educatie en stapsgewijze behandeling,  bestudeerd. De focus ligt hierbij op een efficiënte begeleiding en re-integratie van cliënten, zodat ergere gezondheids- en andere problemen voorkomen kunnen worden. Ook hervalpreventie komt hierbij aan bod.

Sessies 6 &7 | A. Lievens

  • 27.04.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

  • 11.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Slapeloosheid

Insomnia of slapeloosheid kenmerkt zich door het moeilijk inslapen, moeilijkheden om door te slapen, te vroeg ontwaken of een slechte slaapkwaliteit. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de criteria, vormen, prevalentie en vicieuze cirkel van slapeloosheid. 

Aan de hand van een gericht intakegesprek voor insomniepatiënten en een slaapdagboek kan deze problematiek in kaart gebracht worden. Tijdens de sessies wordt ruime aandacht besteed aan het analyseren van het slaapdagboek en het berekenen van de parameters waarmee je in de praktijk aan de slag kan.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op het doorbreken van de vicieuze cirkel van slapeloosheid. Hierbij komen de belangrijkste aspecten van de behandeling en het gericht aanbieden van een psycho-educatie aan bod.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • dr. Katleen Bogaerts is postdoctoraal onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KULeuven.
  • Lauranne Vanaken is doctor in de klinische psychologie en gedragstherapeute bij The Human Link.
  • Ariane Lievens is klinisch psychologe en gedragstherapeute bij Psychologenpraktijk Kaizen.

Adres

Campus Sanderus | Molenstraat 8 | 2018 Antwerpen
tel. 03 206 04 91