Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij kinderen

Doelstelling

Binnen het klinisch en schoolpsychologisch werkveld worden hulpverleners geconfronteerd met kinderen en jongeren waarbij het fysiek en psychisch welbevinden ernstig in gevaar dreigt te komen.
In de module rond diagnostiek van welzijn en gezondheid bij kinderen komen verschillende hedendaagse onderwerpen aan bod, zoals o.m. eetproblemen, chronische ziekten, verslaving, niet-aangeboren hersenletsels, kindermishandeling en gecompliceerde rouw.
Er wordt telkens gepoogd stil te staan bij de problematiek zelf, de diagnostische mogelijkheden, praktijkervaringen en eventueel een casus ter illustratie. Diagnostiek is hierbij ruim te interpreteren: het voeren van gesprekken, verrichten van observaties, herkennen van signalen, alsook het afnemen en interpreteren van tests en vragenlijsten.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2011 - 2022 werkten volgende docenten mee aan deze module:

  • Nele Raman en Nathalie Haekens | psychologen kinderrevalidatiecentrum UZ Gent
  • Johan Sools | psycholoog / teamcoördinator voor de afdeling Pathways in PK Broeders Alexianen in Tienen, praktijklector psychodiagnostiek aan de KULeuven en zelfstandig psycholoog te Aarschot
  • Elke De Bruyne | psycholoog/systeemtherapeut, UZ Gent, afdeling Pediatrie - Medische Psychologie voor Kinderen en Jongeren
  • Jolien Laridaen | psycholoog/experientieel en cognitief gedragstherapeut voor kinderen en jongeren, UZ Gent, afdeling Pediatrie - Medische Psychologie voor Kinderen en Jongeren
  • Let Dillen | master in de klinische psychologie, werkzaam op het oncologisch centrum van het UZ Gent. Gepromoveerd in 2007 tot doctor in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent met een onderzoek naar kinderen en rouw
  • Gaëlle Vanhee | psychologe Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen
  • Fien Calcoen | psychologe Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen