Diagnostiek van opvoeding en gezin

Doelstelling

Een kind en zijn gezin horen onlosmakelijk bij elkaar, en beïnvloeden elkaars functioneren voortdurend. Als onderdeel van het (kind)diagnostisch proces en in functie van pedagogisch advies en interventie is het vaak dan ook essentieel om de sterktes en kwetsbaarheden van het functioneren van de opvoeding en het gezin in kaart te brengen. 

In deze module wordt diagnostiek vanuit een andere invalshoek bekeken. De fases van de handelingsgerichte diagnostiek lopen immers veel meer door elkaar dan bij vele andere hulpvragen en samenwerken met ouders is uiterst belangrijk. In de eerste sessie wordt er een algemeen kader alsook de basisconcepten gegeven. De 6 volgende sessies wordt er een specifieke methodiek aangeleerd die onmiddellijk inzetbaar is. Deze techniek is het ‘Oudergericht Pedagogisch Adviseren’ (OPAD).  De methodiek baseert zich op het denken van Alice Van der pas en NLP. Het is een oplossingsgerichte methodiek waarin de hulpverlener oudergericht luistert: het gaat om de ouder en niet om het kind. De methodiek biedt enerzijds een heel concrete leidraad voor oudergerichte adviesgesprekken en anderzijds een bruikbare format om ouders ook buiten adviesgesprekken te horen en in hun ouderschap te bekrachtigen. 

Methodiek OPAD sluit aan bij de behoefte van ouders gehoord te worden én het verlangen van hulpverleners om echt, transparant en gelijkwaardig met ouders te werken.  De lessen zijn interactief en je zal de techniek zelf kunnen oefenen. 

Docenten

Tijdens het academiejaar 2021 - 2022 werkten volgende docenten mee aan deze module:

  • Bea Van Mechelen, orthopedagoog, lector UCLL opleiding orthopedagogiek
  • Eveline Vanmuysen, orthopedagoog, lector opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen
  • Liesbeth Huybens , orthopedagoog, lector opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More Antwerpen, modulesupervisor