Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen

In deze module staan Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD), Developmental Coordination Disorder (DCD) en Autismespectrumstoornissen (ASS) centraal. De diagnostiek van deze stoornissen stelt de psychodiagnosticus voor grote uitdagingen. Enerzijds worden ADHD, ASS en DCD gekenmerkt door een complexe genetisch/neuro(bio)logische basis die evenwel sterk beïnvloed wordt door telkens unieke omgevingsinvloeden. Anderzijds vertonen deze ontwikkelingsstoornissen doorheen de verschillende levensfasen een evolutie in hun symptomatologie. Tijdens 7 bijeenkomsten bestuderen we vanuit een ontwikkelingsperspectief ADHD, DCD en ASS en werken we naar een (wetenschappelijk onderbouwde) diagnostische procedure door kritische analyse van onderzoeksmethodieken en bestaand instrumentarium.
De module leidt niet tot een certificering in bepaalde instrumenten.

Inhoud

Taxatie van de ontwikkelingsdimensie in symptomatologie van ADHD, DCD en ASS
2.    Kritische analyse van diagnostisch instrumentarium en methodieken
3.    Wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek van ADHD, DCD en ASS 
4.    Methodieken voor sterkte-zwakte analyse
5.    Van analyse over conclusie tot actieplan 

Docenten

Tijdens het academiejaar 2021-2022 werkten mee aan deze module:

  • Dominique Walschaerts | Klinisch psycholoog en psychodynamische therapeut, werkzaam bij Thomas More, Toegepaste Psychologie. Expertise in diagnostiek en behandeling van ADHD. Daarnaast ook werkzaam in het universitair psychiatrisch ziekenhuis van de KU Leuven op de polikliniek ADHD Volwassenen. Modulesupervisor
  • Griet Dewitte | Lic. motorische revalidatie en kinesitherapie, specialisatie ‘psychomotoriek bij kinderen’. Werkzaam in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en het Referentiecentrum Autisme van het UZ Gent. Verbonden aan het Centrum voor Visuele Revalidatie van het UZ Gent en het Diagnostisch Centrum (multidisciplinaire groepspraktijk te Lochristi). Werkzaam in eigen praktijk als psychomotorisch kinesitherapeut. Sedert enkele jaren ook verbonden ben als praktijkassistent aan de UGent (opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie). Tenslotte bezig met een 2-jarig onderzoeksproject over DCD.
  • Esra Tiren | Klinisch psychologe. Momenteel werkzaam werkzaam in het universitair psychiatrisch ziekenhuis van de KU Leuven binnen Atmosfeer, een ambulante dienst voor diagnostiek bij het vermoeden van een autismespectrumstoornis bij normaal tot hoogbegaafde volwassenen. Zij volgt tevens een opleiding in de Cliëntgerichte Psychotherapie (2017-2021). Ze werkt daarnaast als zelfstandige psychotherapeut binnen haar therapie expertise.