Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen

Doelstelling

Deze module besteedt aandacht aan recente theoretische ontwikkelingen omtrent diverse gedrags- en emotionele moeilijkheden/stoornissen, evalueert het gebruik van gekende en nieuw ontwikkelde instrumenten en gaat dieper in op de meting van vooropgestelde theoretische aspecten in het diagnostisch proces. Deelnemers zullen zich aan de hand van zelfstudiemateriaal kunnen verdiepen in het psychodiagnostisch procesmodel. Tijdens één van de sessies zal aanvullend meer uitleg worden gegeven over psychodiagnostiek vanuit het psychodynamisch model.
Illustraties worden aangebracht a.d.h.v. casussen door docenten en/of deelnemers en de mogelijkheid tot kritische discussies geven de module een praktijkgericht karakter.

Inhoud

Meer informatie volgt nog.