Psychodiagnostiek

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Pscychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

In je basisopleiding verwierf je de nodige deskundigheid in diagnostiek en psychologische hulpverlening. Bij je beroepsuitoefening ervaar je wellicht de dynamiek van actuele tendensen en evoluties in het psychodiagnostisch denken. Confrontaties met nieuwe probleemgebieden dagen je uit tot creatief dynamisch handelen.

Actualisatie en specialisatie in psychodiagnostisch denken en handelen dringen zich dus op. Het postgraduaat psychodiagnostiek wil hier gericht op inspelen.

Didactische werkvormen en evaluatie

Het programma is interactief: er worden zowel colleges als praktijkgebonden projectwerking en casusbesprekingen gepland. De evaluatie van de modules gebeurt permanent en taakgericht.

Deelnemers worden verondersteld aanwezig te zijn tijdens alle sessies van een module. Indien zij verhinderd zijn, moet dit tijdig gemeld worden aan de modulesupervisor. Om te kunnen slagen voor een module is een aanwezigheid van minstens 5 / 7 sessies vereist.

Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Aangezien de opleiding een sterke psychodiagnostische basis veronderstelt, richt ze zich rechtstreeks tot professionele bachelors in de toegepaste psychologie (gegradueerde assistenten in de psychologie) en academische masters (licentiaten) in de psychologie of (ortho)pedagogiek. Zij kunnen zich inschrijven voor het postgraduaat of voor afzonderlijke opleidingsmodules.

  Behaalde je een ander diploma hoger onderwijs en heb je professionele psychodiagnostische ervaring in de profit- of non-profitsector, de gezondheidszorg of het onderwijs, dan kun je voor afzonderlijke modules inschrijven. Een stuurgroep zal elk dossier individueel beoordelen.

  De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO portefeuille.

 • Programma

  Het curriculum bestaat uit praktijkgerichte keuzemodules. Elke module kadert de recente tendensen, visies en benaderingen in verband met psychologisch onderzoek. Bestaande en nieuwe diagnostische instrumenten worden toegelicht, beoordeeld en aan de praktijk getoetst.

  Voor het postgraduaat kies je minstens vier modules (zie curriculum) die je over 1 of 2 academiejaren kan spreiden. Als je voor alle moduleopdrachten slaagt, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

  Het postgraduaat (20 studiepunten) omvat 84 contacturen: 28 contactbeurten van drie uur.

  Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van drie uur, plus praktijkopdrachten.

  Academiejaar 2020-2021 

  Academiejaar 2021-2022 (onder voorbehoud)

   


  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • In de praktijk

  Voor de contacturen worden wisselende locaties (Antwerpen en Gent) voorzien, met Thomas More Antwerpen als centrale locatie. In elke module start de eerste sessie om 17.30 uur met algemene informatie en een kennismakingsronde. Thomas More Antwerpen Campus Sanderus of Gent, Zaal Club van Eyck, Kortrijksesteenweg 532, 9000 Gent.

  De contactbeurten worden op dinsdag- of donderdagavond georganiseerd. Zo kan je de opleiding met beroepsactiviteiten combineren.

  Heb je interesse om in te schrijven? Dit kan je online doen, je hoeft hiervoor niet naar de campus te komen. De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2021.

  Een beperking van het aantal deelnemers is mogelijk.

 • Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld voor het postgraduaat bedraagt: €950 voor 4 modules en €260 per extra module. Wanneer je kiest voor afzonderlijke modules bedraagt het studiegeld €360 per module. De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO portefeuille.

  Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

  Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je de website van CEVORA.

  Annulatievoorwaarden

  In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50  van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten. Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2021.

  De inschrijving kan in de loop van het academiejaar niet meer gewijzigd worden: er kunnen geen modules overgedragen worden naar het daaropvolgende academiejaar, noch kan er geopteerd worden voor deelname aan andere modules dan deze die werden gekozen bij de inschrijving.

 • Getuigschrift

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift psychodiagnostiek als je over een bachelordiploma in de toegepaste psychologie, masterdiploma in de psychologie of masterdiploma in de pedagogische wetenschappen beschikt en voor minstens vier modules geslaagd bent. Die mogen over twee academiejaren gespreid worden.

  Een afzonderlijk certificaat wordt toegekend aan deelnemers die over een bachelordiploma in de toegepaste psychologie, masterdiploma in de psychologie of masterdiploma in de pedagogische wetenschappen beschikken en die slagen voor de afzonderlijk gevolgde module(s).

  Deelnemers met andere diploma's die toegelaten worden tot het volgen van (een) afzonderlijke module(s), kunnen niet deelnemen aan de examenopdracht en kunnen geen getuigschrift noch certificaat behalen van (een) afzonderlijke module(s).