Palliatieve Zorg

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Verpleegkunde

Locatie: Lier -

Vind jij het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zieke in zijn laatste levensfase en aan zijn omgeving?

Palliatieve zorg is een ethisch verantwoorde vorm van zorgverlening aan patiënten in de laatste levensfase. Palliatieve zorg wil borg staan voor een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole, psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van patiënt en familie en ondersteuning bieden bij het rouwproces van de nabestaanden.

Al deze aspecten komen aan bod in dit postgraduaat.

Het postgraduaat Palliatieve Zorg is gericht tot bachelors in de verpleegkunde.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Programma
 • Opleidingsonderdelen
 • In de praktijk
 • Praktisch
 • Programma

  Het postgraduaat Palliatieve zorg bestaat uit 15 lesdagen van 09.00 uur tot 16.30 uur, aangevuld met 70 stage-uren.

  De volledige opleiding bestaat uit de basismodule palliatieve zorg (5 dagen), de verdiepingsmodule palliatieve zorg (6 dagen) en 4 themadagen. Totaal = 15 lesdagen. 

  Het theoretisch luik wordt aangevuld met 70 uur stage (inclusief portfolio) en een examen. Het examen bestaat uit twee opdrachten die je uitvoert na respectievelijk de basis- en de verdiepingsmodule.

 • Opleidingsonderdelen

  • Basismodule (najaar 2020)
  • Verdiepingsmodule (voorjaar 2021) 
  • Per academiejaar worden 4 themadagen georganiseerd.
 • In de praktijk

  • Stage van 70 uur exclusief supervisie en een portfolio.
  • Mogelijkheid om stage in eigen instelling te lopen.
  • Minstens de helft van stage dien je op een andere dienst dan de eigen werkplek te lopen.
 • Praktisch

  • Studenten ontvangen een brief met concrete informatie over de onthaaldag/start van het academiejaar.
  • Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.
  • Studenten ontvangen na succesvolle afronding een Getuigschrift Postgraduaat Palliatieve zorg.
  • Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
  • Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor de BBK Palliatieve zorg.

Vakken

 • Vakinhouden
 • Vakinhouden

  Basismodule 5 SP

  • Inleiding in het zorgconcept
  • Regelgeving palliatieve zorg
  • Training communicatie en sociale vaardigheden
  • Pijn- en symptoomcontrole
  • Vocht en voedingstoestand in de terminale fase
  • Omgaan met verlies
  • Belang van symbolen en rituelen in de rouwverwerking
  • Zorg met aandacht voor de spirituele nood
  • Werken in multi- en interdisciplinair teamverband
  • Cultuursensitieve zorg
  • Casuïstiek

  Verdiepingsmodule 7 SP

  • Pijn- en symptoomcontrole (verdieping)
  • Verpleegkundig handelen in een palliatieve setting vanuit een ethisch en juridisch perspectief
  • Verlies en rouwverwerking
  • Communicatie met de zorgvrager en zijn naaste(n)
  • Casuïstiek