Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen

Doelstelling

In de voorbije decennia is de interesse voor de biologische - en de neuropsychologie aanzienlijk toegenomen. Niet alleen kwam er vanuit wetenschappelijke hoek een stroom informatie op gang (congressen, boeken, tijdschriften), maar ook in het klinisch werkveld ontstond er een toenemende behoefte om de bestaande psychologische diagnostiek te verbinden met inzichten uit de neurowetenschappen.
Het is de bedoeling aan de hand van deze module een stand van zaken op te maken waar de klemtoon vooral komt te liggen op de diagnostiek in de klinische praktijk. Er wordt gekozen voor een vrij parallelle opbouw tussen de module volwassenen en de module kinderen.
Naast een algemene theoretische inleiding en een visie over de diagnostische aanpak volgens het neuropsychologisch model willen wij de nadruk leggen op het inventariseren en duiden van het diagnostisch onderzoeksmateriaal in relatie tot de functies. Voorkennis of ervaring binnen de neuropsychologie is dus niet vereist.
De module zal geëvalueerd worden aan de hand van een door de deelnemer zelf aangebrachte casus.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2021 - 2022 werkten mee aan deze module: 

  • Prof. dr. Christophe Lafosse | Revalidatieziekenhuis RevArte | Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogie | Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Kinesitherapie | Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde | Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie en Logopedie
  • Prof. dr. Marijke Miatton | Klinische neuropsychologe werkzaam aan de afdeling neurologie UZ Gent
  • Lic. Frank Paemeleire | Neurologopedist AZ Maria Middelares Gent en Lector Arteveldehogeschool
  • Lic. Bart Schepers | Klinisch neuropsycholoog en coördinator van de psychologische dienst in het UPC Sint-Kamillus in Bierbeek
  • Prof. dr. Eva Dierckx | Vakgroep Klinische-en Levenslooppsychologie, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
  • Noortje Hermans | Lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More, modulesupervisor 
  • Katrijn van Parijs | Lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More, modulesupervisor
  • Hanne Fransen | Lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie, Thomas More, modulesupervisor