Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en adolescenten

Doelstelling

kinderen is de neuropsychologische benadering niet meer weg te denken. In deze module wordt de werkwijze van verantwoord neuropsychologisch onderzoek en diagnostiek bij kinderen uit de doeken gedaan.
De meeste voorkomende ontwikkelingsstoornissen en verworven stoornissen worden theoretisch gekaderd. Ook de meest recente wetenschappelijke inzichten worden verwerkt in de sessies. Tevens worden een aantal belangrijke diagnostische instrumenten besproken. 
Er wordt getracht de onderwerpen zoveel mogelijk te illustreren met casussen. Van de deelnemers wordt een kritische ingesteldheid verwacht, die tot de nodige interactiviteit moet leiden. 

Het is mogelijk deze module los te volgen.

De module zal geëvalueerd worden aan de hand van een door de deelnemer zelf aangebrachte casus.  

Overzicht van de sessies

Sessie 1 | 

| 17.30 - 21.00 uur | 

Situering en inleiding, toegepaste anatomie en fysiologie, onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van perceptie en motoriek 

In deze sessie wordt inleidend de ontwikkeling van de neuroanatomie en van de fysiologie toegelicht. Daarnaast worden onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van perceptie en motoriek behandeld.

Sessie 2 | 

 | 18.00-21.00 uur | 

Neuropsychologisch onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen van de executieve functies

In deze sessie worden executieve functies en neuropsychologisch onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen toegelicht. Theorie, toepassingen en valkuilen worden besproken aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en casusmateriaal. 

Sessie 3 | N. Ansoms

di. 29.11.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van aandacht en geheugen

Deze sessie behandelt diagnostiek van aandacht en geheugen bij kinderen en jongeren. Zowel theorie, als toepassingen en valkuilen worden belicht aan de hand van diagnostische onderzoeksmateriaal en casusmateriaal.

Sessie 4 | 

 | 18.00-21.00 uur | 

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van taal en lezen

Deze sessie behandelt neuropsychologische diagnostiek van stoornissen van taal en lezen bij kinderen en jongeren. Zowel theorie, als toepassingen en valkuilen worden belicht aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en een casus. Hierbij wordt zowel gefocust op verworven als op aangeboren taalstoornissen.

Sessie 5 | N. Ansoms

do. 02.02.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van non-verbaal leren, rekenen en visuoconstructie

Neuropsychologische diagnostiek van stoornissen in non-verbaal leren, rekenen en visuoconstructie bij kinderen en jongeren wordt in deze sessie behandeld. Theorie, toepassingen en valkuilen worden toegelicht aan de hand van diagnostisch onderzoeksmateriaal en casussen.

Sessie 6 | A. De Cock

di. 18.04.2023 | 18.00-21.00 uur | Antwerpen

Onderzoek en diagnostiek bij neurologische ziekten (in het bijzonder trauma en epilepsie), synthese en conclusies

Deze sessie behandelt diagnostiek bij neurologische ziekten (in het bijzonder trauma en epilepsie) bij kinderen en jongeren. Theorie en toepassing komen beide aan bod en worden geïllustreerd met casusmateriaal. 

Sessie 7 | N. Ansoms

do. 04.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Intervisie

In deze sessie wordt intervisie omtrent neuropsychologische diagnostiek geboden. Aan de hand van casusmateriaal doorloop je in groep het diagnostisch proces. Door deze werkwijze biedt deze sessie ook een integratie van de reeds behandelde onderwerpen.    

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

  • Nathalie Ansoms | Revalidatiecentrum Pulderbos, Revalidatiecentrum NAH Turnhout
  • An De Cock | Revalidatiecentrum Pulderbos
  • Katrijn van Parijs | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Hanne Fransen | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, modulesupervisor
  • Noortje Hermans | Lector Opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More Antwerpen, Modulesupervisor en coördinator postgraduaat

Leslocaties

  • Antwerpen | Thomas More | Molenstraat 8 
  • Gent | Zaal De Mokke | Antwerpsesteenweg 219