Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en adolescenten

Doelstelling

In de dagelijkse praktijk van de psychodiagnosticus die onderzoek uitvoert bij kinderen is de neuropsychologische benadering niet meer weg te denken. In deze module wordt de werkwijze van verantwoord neuropsychologisch onderzoek en diagnostiek bij kinderen uit de doeken gedaan.
De meeste voorkomende ontwikkelingsstoornissen en verworven stoornissen worden theoretisch gekaderd. Ook de meest recente wetenschappelijke inzichten worden verwerkt in de sessies. Tevens worden een aantal belangrijke diagnostische instrumenten besproken. 
Er wordt getracht de onderwerpen zoveel mogelijk te illustreren met casussen. Van de deelnemers wordt een kritische ingesteldheid verwacht, die tot de nodige interactiviteit moet leiden.

Inhoud

  • Situering en inleiding, toegepaste anatomie en fysiologie, onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van perceptie en motoriek¬†
  • Neuropsychologisch onderzoek bij ontwikkelingsstoornissen van de executieve functies
  • Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van aandacht en geheugen
  • Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van taal en lezen
  • Onderzoek en diagnostiek bij stoornissen van non-verbaal leren, rekenen en visuoconstructie
  • Onderzoek en diagnostiek bij neurologische ziekten (in het bijzonder trauma en epilepsie), synthese en conclusies
  • Intervisie