Module Neuropsychologische counseling themareeks 1

Inhoud

  • Deelname Adventure Therapy (gaat overdag door)
  • Voeling krijgen met en inzicht verwerven in de doelgroep
  • Cognitieve training
  • Emotionele en gedragsmatige gevolgen na hersenletsel
  • Sociale cognitie, Psychosociaal functioneren, persoonlijkheid, Copingstijl
  • Neurorevalidatie en neuropsychotherapie: veelbelovend, maar ook nog veel werk voor de boeg
  • Medicamenteuze behandeling van neuropsychologische en gedragsmatige gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel