Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling in avondonderwijs

Postgraduaat verbonden aan de professionele bachelor Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling 

 • Jij beschikt over een bachelordiploma in de toegepaste psychologie of een masterdiploma in de psychologie of pedagogische wetenschappen.
 • Je hebt een sterke interesse in neuropsychologie
 • In dit opleidingstraject leer je de bestaande psychologische toepassingen te verbinden met inzichten uit de neurowetenschappen. 
 • We maken de theorie concreet via testmateriaal, voorbeelden en casussen. 
 • Je docenten zijn stuk voor stuk experten met jaren ervaring in diverse domeinen. 
 • Er zijn vier modules die elk een eigen focus hebben (bv. kinderen en jongeren). 
 • Deze opleiding duurt twee jaar
 • Je volgt les op dinsdag- en donderdagavond, uitzonderlijk een keer overdag.
Scroll naar beneden voor meer info
noortje_hermans
Noortje Hermans
Docent
Voor al je inhoudelijke vragen
Sofie Rysheuvels
Sofie Rysheuvels
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Troeven

image.alt

Meteen aan de slag

We lichten de neuropsychologisch theoretische modellen toe aan de hand van demonstraties van testmateriaal en het bespreken van casussen. Zo willen we van bij de start concrete handvatten aanreiken die je zelf in de praktijk kan toepassen. Er is aandacht voor recente tendensen, visies en benaderingen inzake neuropsychologisch onderzoek.

image.alt

Meest recente evidence-based evoluties

Na goede diagnostiek is het essentieel om ook de beste behandeling te bieden. De nieuwste toepassingen binnen de neuropsychologie komen aan bod. Neuropsychotherapie, adventure therapie, cognitieve training, behandeling van seksuele problematiek, rouwverwerking en medicamenteuze behandeling zijn thema’s die aan bod komen. 

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Inhoud
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld
 • Professionele bonus
 • VOV en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Het postgraduaat (20 studiepunten) bestaat uit 4 praktijkgerichte modules, verspreid over 2 academiejaren en omvat 84 contacturen (28 contactbeurten van drie uur). Het volgen van losse modules is mogelijk. 

  • Fase 1 | Het eerste academiejaar omvat 2 modules, verspreid over 14 contactbeurten van telkens 3 uur.
  • Fase 2 | Het tweede academiejaar omvat eveneens 2 modules, verspreid over 14 contactbeurten van telkens 3 uur.
 • Doelpubliek

  Aangezien de opleiding een sterke psychodiagnostische basis veronderstelt, richt ze zich rechtstreeks tot bachelors in de Toegepaste Psychologie en masters in de Psychologie of Pedagogische Wetenschappen.  

  Bij een ander diploma hoger onderwijs zal een stuurgroep elk dossier individueel beoordelen. 

 • Inhoud

  Het postgraduaat (20 studiepunten) bestaat uit 4 praktijkgerichte modules, verspreid over 2 academiejaren en omvat in het totaal 84 contacturen (28 contactbeurten van drie uur). Het volgen van losse modules is mogelijk. 

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen). Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids

  In september 2022 start onze nieuwe opleidingscyclus. De concrete invulling van de modules ligt momenteel nog niet vast. 

  Eerste opleidingsjaar (een nieuwe cyclus start in academiejaar 2022-2023): 

  Tweede opleidingsjaar (academiejaar 2021-2022):

 • Toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 

  Je kan je voor de nieuwe opleidingscyclus, die in september 2022 van start zal gaan, kandidaat stellen door een motiveringsbrief met CV naar Noortje Hermans te sturen. 

 • Inschrijvingsgeld

  Inschrijvingsgeld

  • Voor het volledige postgraduaat: € 975 voor 4 modules incl. elektronisch leerplatform en Adventure Therapy 
  • Enkel beide counselingmodules: € 745  incl. elektronisch leerplatform en Adventure Therapy 

  Annulatievoorwaarden

  • In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50  van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald. 
  • De inschrijving kan in de loop van het academiejaar niet meer gewijzigd worden: er kunnen geen modules overgedragen worden naar het daaropvolgende academiejaar, noch kan er geopteerd worden voor deelname aan andere modules dan deze die werden gekozen bij de inschrijving.
 • Professionele bonus

  Je ontvangt het postgraduaat getuigschrift Neuropsychologische Diagnostiek & Counseling indien je aan voldoende sessies hebt deelgenomen en voor elke module geslaagd bent voor de behorende praktijkopdracht.

  Een afzonderlijk certificaat wordt toegekend aan deelnemers die slagen voor afzonderlijk gevolgde modules.

  Alle deelnemers hebben toegang tot het digitaal platform en het Thomas More leercentrum.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille.

 • VOV en KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO-portefeuille.