Nederlands voor Anderstaligen in avondonderwijs

Postgraduaat verbonden aan de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Word een gedreven NT2-leerkracht

 • Jij hebt een lerarendiploma en je wil je omscholen tot leerkracht in het NT2 (Nederlands als tweede taal) domein.
 • Je wil je graag verdiepen in de didactiek Nederlands aan anderstaligen.
 • Je bouwt algemene kennis op rond interculturaliteit, identiteit en de samenleving
 • Je leert de potentiële struikelblokken van de Nederlandse taal voor anderstaligen herkennen.
 • De theoretische kennis zet je meteen om in de praktijk.
 • Via een participatiestage leer je de klascontext van OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) en het volwassenenonderwijs (LIGO/CBE en CVO) kennen.
 • In het tweede semester ga je zelf aan de slag in de doestages
 • Dankzij het lerend netwerk leer je ook van de ervaringen van medestudenten. 
 • Dit is een eenjarige opleiding. 
 • Je kan met dit diploma aan de slag in het OKAN-onderwijs of NT2-onderwijs.
 • Je volgt les op dinsdagavond.
 • Ligt onze campus niet naast je deur? Volg dan het postgraduaat in afstandsonderwijs.

Follow us!Facebook

De opleiding
in het kort
Scroll naar beneden voor meer info
Ingrid Van Vossel
Ingrid Van Vossel
Opleidingscoördinator
Voor al je vragen over de opleiding.

Troeven

image.alt

Ervaringsgericht

Vanaf de start van de opleiding kom je in contact met de lespraktijk van zowel OKAN- als volwassenenonderwijs (LIGO/CBE én CVO). Wij bieden dan ook een uitgebreide observatie-, participatie- en doestage aan. 

image.alt

Innovatief Lerend Netwerk

Je maakt deel uit van een lerend netwerk waarin je samen met je docenten, de stagescholen en je medestudenten kennis en ervaringen over NT2 uitwisselt. Zo krijg je toegang tot een database met nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen voor NT2. 

image.alt

Culturele blik-opener

Je leert je eigen waardesysteem kennen en begrijpen. Je bouwt specifiek kennis op rond interculturaliteit, levensbeschouwing, identiteit en samenleving. Daarbij krijg je tools om in te spelen op diversiteit en er mee rekening te houden in je lespraktijk. 

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • In de praktijk
 • Inschrijvingsgeld
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Opbouw

  • Semester 1 | In het eerste semester ligt de klemtoon op het wegwijs maken in de NT2-sector. Je leert NT2-specifieke didactische  benaderingen, werkvormen en materiaal kennen.  Bovendien leer je kijken naar de Nederlandse taal vanuit het perspectief van een anderstalige.
    
  • Semester 2 | In het tweede semester breng je de verworven kennis en vaardigheden in praktijk tijdens je stages en bij je eigen onderzoeksvraag.  
 • Doelpubliek

  • Je bent leraar en je wil je graag verdiepen in de didactiek Nederlands aan anderstaligen, om in OKAN-onderwijs (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) of volwassenenonderwijs aan de slag te gaan.   
  • Je hebt ooit een lerarendiploma behaald, werkt in de privésector en je wil je omscholen tot leerkracht in het NT2-domein.  
  • Je komt vaak in contact met anderstalige leerlingen of cursisten.
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Fase1
  Semester 1
  Vakdidactiek Basis i 6
  Taalstudie NT2 i 3
  Interculturele competenties 1 i 3
  Fase1
  Semester 2
  Vakdidactiek Lerend Netwerk i 6
  Interculturele compententies 2 i 3
  Fase1
  Semester 1
  Vakdidactiek Basis i 6
  Taalstudie NT2 i 3
  Interculturele competenties 1 i 3
  Semester 2
  Vakdidactiek Lerend Netwerk i 6
  Interculturele compententies 2 i 3

  Je bouwt een solide kennisbasis op die je onmiddellijk toepast in verschillende contexten.

  In de opleidingsonderdelen Interculturele competentie krijg je gastcolleges van topsprekers. Je leert intercultureel denken en past de nieuwe inzichten toe op je eigen lespraktijk.

  De opleidingsonderdelen vakdidactiek dompelen je onder in de meest recente inzichten m.b.t. tweedetaalverwerving en vreemdetalendidactiek. Je legt ook hier onmiddellijk de link naar de praktijk.

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster van het eerste semester. 

 • In de praktijk

  In semester 1 doe je 3 uur observatie- en participatiestage per week. Zo sta je van oktober tot januari telkens een maand in OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers), LIGO/CBE (centrum voor basiseducatie) en CVO (centrum voor volwassenenonderwijs). In semester 2 doe je 9 uur doestage in februari-maart en 9 uur in april-mei.  

  Door middel van een lerend netwerk word je nauw betrokken bij de werking van de school waardoor je niet alleen van je docenten maar ook van je stagecollega’s leert. En zij leren van jou!

 • Inschrijvingsgeld

  Inschrijvingsgeld | 550 euro (vast gedeelte) + 24 euro per studiepunt (variabel gedeelte)

  Bij stopzetting van een postgraduaatsopleiding wordt het studiegeld niet terugbetaald.

 • Toelatingsvoorwaarden

  Als kandidaat beschik je over een lerarendiploma: een educatief graduaat-, bachelor- of masterdiploma. 

  Als je niet over het juiste diploma beschikt maar ervaring hebt in het NT2-veld word je eerst uitgenodigd voor een intakegesprek.

Na je studie

 • De job van je leven
 • Navormingen
 • De job van je leven

  Mits reeds behaald lerarendiploma:

  • OKAN-leerkracht 
  • Leerkracht NT2 in het volwassenenonderwijs

  Andere mogelijkheden:

  • Consulent bij het agentschap van integratie en inburgering
  • Lesgever NT2 bij VDAB of privé-initiatieven
  • Ondersteuner anderstalige nieuwkomers
 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen

#campuskruidtuin