Nederlands voor anderstaligen

Postgraduaat verbonden aan de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Nederlands aan anderstaligen wordt steeds belangrijker in het onderwijs, zeker in de regio Mechelen, waar 138 nationaliteiten samenleven. Wij zetten hier als lerarenopleiding bewust op in en bieden een sterk praktijkgericht programma aan met veel aandacht voor specifieke vakdidactiek en interculturele competenties.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • In de praktijk
 • Praktisch
 • Doelgroep

  Je bent leraar en je wil je graag verdiepen in de didactiek Nederlands aan anderstaligen. Je hebt interesse voor OKAN-onderwijs (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) en NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal).

 • Programma

  Je bouwt een solide kennisbasis op die je onmiddellijk toepast in verschillende contexten.

  Semester 1

  • Taalstudie NT2 (3 SP)
  • Interculturele competentie 1 (3 SP)
  • Vakdidactiek NT2: basis (6 SP)

  Semester 2

  • Interculturele competentie 2 (3 SP)
  • Vakdidactiek NT2: lerend netwerk (6 SP)

  Totaal = 21 SP

  In de opleidingsonderdelen Interculturele competentie krijg je gastcolleges van topsprekers. Je leert intercultureel denken en past de nieuwe inzichten toe op je eigen lespraktijk.

  De opleidingsonderdelen vakdidactiek dompelen je onder in de meest recente inzichten m.b.t. tweedetaalverwerving en vreemdetalendidactiek. Je legt ook hier onmiddellijk de link naar de praktijk.

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • In de praktijk

  In semester 1 observeer en participeer je zowel in OKAN-klassen als in NT2-klassen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). In semester 2 kies je zelf voor een van deze twee contexten en loop je stage in OKAN of CVO.

  Door middel van een lerend netwerk word je nauw betrokken bij de werking van de school waardoor je niet alleen van je docenten maar ook van je stagecollega’s leert. En zij leren van jou!

 • Praktisch

  Lesdagen

  Je volgt elke dinsdag les van 16.30 tot 22.00 uur. Daarnaast ga je vier uur per week observeren en participeren in een stageschool.

  Inschrijvingsgeld

  € 980

  Locatie 

  Thomas More, Campus Kruidtuin | Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

Na je studie

 • Navormingen
 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen