Nederlands als niet-thuistaal

Extra onderwijsvak binnen de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Word een gedreven NT2-leerkracht

 • Jij hebt al een lerarendiploma en je wil een extra lesbevoegdheid in Nederlands aan anderstaligen.
 • Je leert de finesses van de taal, ook door de bril van een anderstalige.
 • Je krijgt inzicht in tweedetaalverwerving en vreemdetalendidactiek.
 • Je leert om anders te kijken naar andere culturen en denkpatronen.  
 • Je ontdekt hoe je nuttige digitale leermiddelen en apps gebruikt.
 • Dankzij de vakken didactiek bouw je een stevige didactische basis op.
 • Via uitgebreide observatiestage zie je wat werkt en niet werkt bij NT2. 
 • Daarna loop je doestage in OKAN en het volwassenenonderwijs. 
 • Je bouwt een goede band op met je stagescholen.
 • Met je gedegen opleiding en ervaring met stagescholen vind je snel werk
 • Dit is een éénjarige opleiding. Je volgt elke week les op dinsdag.

Follow us!Facebook

Scroll naar beneden voor meer info
Ingrid Van Vossel
Ingrid Van Vossel
Coördinator en docent
Voor al je vragen over dit specifieke opleidingstraject.

Troeven

image.alt

Droom je van een job in het NT2-onderwijs?

Vanaf de start van de opleiding word je ondergedompeld in het NT2-veld en de lespraktijk van OKAN- en volwassenenonderwijs. Je leert de specifieke vakdidactiek NT2 onder de knie krijgen zodat je sterk op de arbeidsmarkt én in de klas staat.  

image.alt

Maak deel uit van een lerend netwerk

Je verdiept je in één onderdeel van de NT2-didactiek en wisselt daarbij kennis en ervaringen uit met docenten, stagescholen en medestudenten. Je maakt zo niet alleen deel uit van een lerend netwerk maar krijgt ook toegang tot nieuw lesmateriaal.

image.alt

Culturele blik-opener

Je leert je eigen waardesysteem kennen en begrijpen. Daarna krijg je tools om in te spelen op diversiteit. Je leert oog hebben voor andere waardesystemen en ermee ook rekening houden in je lespraktijk, bij het kiezen van lesmateriaal, … 

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Vakken
 • Toelatingsvoorwaarden
 • Opbouw

  • Semester 1 | Je leert niet alleen hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, maar je leert ook NT2-specifieke termen en grammatica kennen. Je leert je weg vinden in de nieuwste materialen en methoden. Je doet een observatie- en participatiestage zowel in OKAN, als in een centrum voor basiseducatie en een centrum voor volwassenenonderwijs. Je verwerft inzicht in je eigenwaardesysteem en leert rekening houden met diversiteit.
    
  • Semester 2 | Je doet doestage zowel in OKAN als in het volwassenenonderwijs. Je bouwt verder specifieke kennis op rond interculturaliteit, levensbeschouwing, identiteit en samenleving en je past dit toe in concrete casussen. Je werkt een lerend netwerkvraag uit waarbij je je specialiseert in één onderwerp van de NT2-didactiek. 
    
 • Doelpubliek

  Je hebt een leerkrachtendiploma en je wil je graag specialiseren of voorbereiden op een job in het NT2-veld? Hier leer je de specifieke didactiek om Nederlands aan anderstaligen te geven. 

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  • De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Semester12
  Vakdidactiek Basis i 6
  Taalstudie NT2 i 3
  Nederlandse taalstudie: basis i 3
  Alfa en LIGO/CBE i 3
  Interculturele competenties 1 i 3
  Semester12
  Interculturele competenties 2 i 3
  Vakdidactiek Lerend Netwerk i 6
  Vakspecifieke stage i 13
  Sociaal-cultureel engagement i 3
  Keuze OPO i 3
  Semester12
  Vakdidactiek Basis i 6
  Taalstudie NT2 i 3
  Nederlandse taalstudie: basis i 3
  Alfa en LIGO/CBE i 3
  Interculturele competenties 1 i 3
  Interculturele competenties 2 i 3
  Vakdidactiek Lerend Netwerk i 6
  Vakspecifieke stage i 13
  Sociaal-cultureel engagement i 3
  Keuze OPO i 3
 • Toelatingsvoorwaarden

  Instapvoorwaarde: als kandidaat beschik je over een educatieve bachelor- of masterdiploma.

Na je studie

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  • Okan-leerkracht
  • Leerkracht in een centrum voor basiseducatie (LIGO/CBE)
  • Leerkracht in een centrum voor (CVO)
  • NT2-docent bij privé-initiatieven of VDAB
  • NT2-coördinator
  • Trajectbegeleider NT2

#campuskruidtuin

Maak je eigen brochure met enkel de informatie die jij interessant vindt.

Minder papier en meer brochure. En altijd up-to-date bovendien. Leve de bomen! 🌳
stel hier je persoonlijke brochure samen
thomas more