Leercoach voor het secundair onderwijs in weekend- en avondonderwijs - NIEUW

Postgraduaat verbonden aan de Lerarenopleiding

Locatie: Mechelen - Campus Kruidtuin

Leerlingen weten vaak niet hoe ze moeten leren én wat wel of niet werkt bij het studeren. Dit maakt dat ze regelmatig onder hun mogelijkheden presteren, wat op zijn beurt implicaties heeft voor hun studieloopbaan. Ben jij op zoek naar een manier om deze leerlingen gepast te coachen in hun leerproces? Dan is het postgraduaat leercoach iets voor jou.

In het postgraduaat leercoach …

 • ... krijg je inzicht in het menselijk brein en in wetenschappelijk onderzoek naar effectieve leerstrategieën, zodat je leerlingen – zowel individueel als klassikaal – kan ondersteunen bij het ‘leren leren’.
 • ... bestudeer je leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie met het oog op het onderkennen van de onderwijsbehoeften en het uitwerken van een gepaste aanpak. Ook andere leer- en ontwikkelingsstoornissen krijgen ruime aandacht. 
 • ... leer je de theoretische achtergrond van faalangst en motivatie kennen én vind je handvatten voor een passende ondersteuning. 
 • ... word je vaardig in het ondersteunen van de keuzeprocessen doorheen de onderwijsloopbaan van je leerlingen. 
 • ... leer je collega’s coachen in het uitwerken van effectieve lessen – al dan niet in aansluiting op één van bovenstaande problematieken. 
 • ... ontwikkel je een kritische houding ten aanzien van je eigen professioneel handelen. 
Scroll naar beneden voor meer info
Liesbeth Sterkens
Opleidingsverantwoordelijke

Waarom kiezen voor Leercoach voor het secundair onderwijs in weekend- en avondonderwijs - NIEUW?

image.alt

Leren leren

Je voelt je als leerkracht of als leerlingbegeleider mee verantwoordelijk voor het ondersteunen van leerlingen bij het leren leren en het verwerven van de juiste studieattitude. Je merkt in je onderwijspraktijk dat het maken van keuzes ondersteuning vraagt. 

image.alt

Kritische kijk

Theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext wisselen elkaar af. Via oefen- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Vooraleer je als leercoach collega’s coacht bij de ondersteuning van jongeren in hun leer- en keuzeproces is het nodig zicht te hebben op de eigen sterktes en valkuilen. 

image.alt

Geïntegreerd pakket

Inhoudelijk geïntegreerd pakket; wat een meerwaarde vormt in vergelijking met losse bijscholingen rond aparte zorgthema’s. Iedere vakinhoud wordt gekoppeld aan het centrale basiskader van de opleiding. Dit maakt dat de afstuderende postgraduaat leercoach kan terugvallen op een geïntegreerd en goed ingeoefend referentiekader. 

Info

 • Doelgroep
 • Toelatingsvoorwaarden
 • In de praktijk
 • Praktisch
 • Doelgroep

  Voor leraars en of leerlingbegeleiders met een bachelordiploma secundair onderwijs

 • Toelatingsvoorwaarden

  Je hebt toegang tot de postgraduaat leercoach en postgraduaat sociaal-emotionele coach indien je:

  • les geeft in het S.O.
  • of in het bezit bent van een (educatieve) bachelor leraar secundair onderwijs;
  • of in het bezit bent van een educatieve master;
  • of in het bezit bent van een ander bachelor- of masterdiploma in combinatie met een getuigschrift pedagogische bekwaamheid/SLO-diploma
 • In de praktijk

  Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding; afwisseling tussen theorie en praktische toepassingen in de eigen werkcontext. 

 • Praktisch

  • Wanneer | Lesmomenten op zaterdag, sporadisch op dinsdagavond
  • Duur & studiepunten | 1 jaar, 26 studiepunten
  • Inschrijvingsgeld | 570 euro
  • Studiemateriaal | max. 100 euro

Programma

 • Programma
 • Programma

  Algemeen gedeelte

  • Zorgbreed handelen (4 sp)
  • Communicatievaardigheden ouders (3 sp)
  • Handelingsgericht coachen 1 (4 sp)

  Traject secundair onderwijs 

  • Effectieve leer- en studeermethoden (5 sp)
  • Studieloopbaanbegeleiding (4 sp)
  • Leerbehoeften jongeren (6 sp)

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids

Na je studie

 • Aan het werk
 • Verder studeren
 • Navormingen
 • Aan het werk

  • Je hebt ruime bagage opgebouwd om in je eigen klas of die van een collega leerlingen met specifieke leerbehoeften gepaster te ondersteunen. 
  • Je bent klaar om als leercoach individuele leerlingen en/of groepen te ondersteunen én leerkrachten te coachen in het begeleiden van deze leerlingen bij het leren leren en maken van weloverwogen keuzes in hun studieloopbaan. 
    
 • Verder studeren

  De vakken van het postgraduaat leercoach maken deel uit van de ruimere banaba zorgverbreding en remediërend leren. Dit maakt het mogelijk om na het behalen van het postgraduaat de resterende vakken van de banaba nog op te nemen om alsook dit diploma te behalen. 

  Banaba

  Postgraduaat

 • Navormingen

  Elke leerkracht heeft nood aan nieuwe ideeën en impulsen. Jij ook? Wellicht kan het nascholingsaanbod van LEON en Donche, onze kenniscentra onderwijs je hierbij helpen.

  • Donche: navormingen in Turnhout en Vorselaar
  • LEON: navormingen in Mechelen