Interculturele Transities

Postgraduaat

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

Nieuw! In 2018-2019 vernieuwen we ons curriculum binnen Intercultureel Management en bieden we 2 nieuwe opleidingen aan: Interculturele Transities Belgische en Europese Context en het Postgraduaat Interculturele Transities Mondiale Context.

Onze lokale en globale samenleving is al lang niet meer te omschrijven als multicultureel. Met deze houding werken binnen organisaties en aan intercultureel management doen, blijft een noodzaak. CIMIC Thomas More Mechelen zet daar al meer dan 20 jaar op in. Wij vertrekken met onze avond- en weekendopleiding van een realiteit die spreekt van superdiversiteit in samenleven, van grote verschillen tussen migratiepatronen en -motieven, van globalisering die lokalisering doorkruist, van gelaagde identiteiten en van integratie langs twee kanten.

De aanwezigheid van personen met verschillende achtergronden, ideeën en verschillende percepties op de realiteit geven interne moeilijkheden en grote uitdagingen voor systemen die moeilijk wendbaar zijn, vooral als deze inzetten op het in stand houden van bestaande verhoudingen. Ze geven daardoor spanningen tussen mensen maar zijn tegelijkertijd ook spannend. Deze opleiding werkt op het leren kennen van andere manieren van denken en het erkennen van je eigen cultuur en die van anderen. Ze geeft je inzicht in interculturele competentie en de vaardigheid om ermee te werken.

We willen professionelen vormen die meewerken aan structurele veranderingen en transities rond interculturaliteit. Mensen die willen inzetten op de complexiteit en kracht van een organisatie- en samenlevingsmodel waarin je verschil niet uitvlakt, maar bestaansrecht geeft. Duurzame en structurele veranderingen kunnen enkel slagen als ze gedragen worden. Om dat draagvlak te creëren heb je bewustwording nodig bij alle betrokkenen. Dat proces van bewustwording zetten we bij jou in gang zodat jij hier een gangmaker in wordt.

“Mensen zijn in beweging, systemen zijn verstard.” -Rotmans- 

Volg Interculturele Transities op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Algemeen
 • Doelgroep
 • Uurrooster
 • Algemeen

  Algemeen

  De opleiding is een van de langstlopende opleidingen in dit vakgebied in het hoger onderwijs. We steunen hierbij op een aantal basisprincipes zoals multiperspectiviteit, zelfkennis, dialoog en het breder situeren van diversiteit in heersende sociale, culturele en economische systemen.

  Interculturaliteit en superdiversiteit? Cultuur binnen identiteit?
  We tonen je manieren om je persoonlijke cultuur in verhouding te zetten tot de cultuur van de andere. 
  Je leert niet enkel je blik verruimen, andere wereldbeelden kennen maar ook je plaats en context te zien. Je ervaart cultuur als iets dat tussen mensen ligt, dialogisch en niet statisch. Dit geeft je flexibiliteit en de mogelijkheid om je grenzen te zien binnen het interculturele verhaal.

  Lessen met multiperspectiviteit en een mix van theorie en praktijk
  De werkwijze kenmerkt zich van bij het begin sterk door:
  -    een interdisciplinaire kijk: verschillende invalshoeken en vakdomeinen
  -    de interculturele competentie die bestaat uit 9 componenten die in-huis ontwikkeld zijn
  -    werken met gastdocenten
  -    appreciatie en aanmoedigen van interactie onderling tussen studenten die instromen met sterk verschillende professionele achtergrond

  We werken vanuit theoretische kaders in de hoofdvakken omdat we systemen willen blootleggen, basisbegrippen duiden, andere wereldbeelden aanreiken en inspirerend werken. Dit gaat van het herkennen van de gevaren van stereotypering en het aanleren van andere wereldbeelden en historische figuren die buiten het eurocentrische blikveld vallen tot het aanleren van de complexiteit van samenleven in superdiversiteit, van het verhaal van migratie naar transmigratie.

  Je krijgt aanvullend praktijklessen en cases. Concreet betekent dit dat docenten niet enkel uit academisch werkveld komen, maar tevens uit praktijkomgevingen. We toetsen bij jou niet enkel naar kennis van de leerstof maar ook toepassing in realiteit.

  “Het is een geluk om in een tijd van verandering te leven, een radicaal nieuwe tijd die je kans geeft om verandering positief mee mogelijk  te maken.”

  Je leert de nuances van de realiteit kennen en we linken deze kennis dan samen met jou aan jouw persoonlijke of professionele achtergrond en de groei die je wil bereiken via een persoonlijk portfolio. Als intercultureel professional krijg je de kaders mee waar je vervolgens kritisch mag buiten denken.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  Je zoekt diepgaande vorming rond interculturaliteit, diversiteit, noord-zuidwerking, internationale politiek en sociale ongelijkheid en vindt cultuur een verrijking en…

  Jouw doel is niet om in te zetten op kortstondige interventies of tijdelijk werken met doelgroepen.

  Je wil aan transitiemanagement doen specifiek voor dit werkveld en starten met ingrepen of projecten door duurzame inzet en het verankeren van interculturaliteit in de werking in je eigen organisatie.

  Je ziet de noodzaak voor een kanteling in het werken met en kijken naar culturen hier of in het buitenland en wil hier zelf een rol in spelen.

  Je wil werken aan je persoonlijke ontwikkeling en groei in het verhaal van een diverse realiteit.

  Je bent bovendien aan het werk en wil de opleiding met je dagactiviteit combineren? Je kan een avondopleiding gewoon beter inpassen met je persoonlijke leefsituatie?

  Afhankelijk van de focus kies je voor:

  • Postgraduaat Interculturele Transities Belgisch en Europese Context
  • Postgraduaat Interculturele Transities Mondiale Context
 • Uurrooster

  Uurrooster

  Deze opleiding loopt over 1 academiejaar en gaat door tijdens weekavonden en weekends.

Vakken

 • Vakken
 • Vakken

  Vakken

  Vanaf 15 maart kan je hier alle informatie over de vakken terugvinden.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u