Interculturele Transities

Postgraduaat

Locatie: Mechelen -Campus De Vest

Nieuw! In 2018-2019 vernieuwen we ons curriculum binnen Intercultureel Management en bieden we 2 nieuwe opleidingen aan: Interculturele Transities Belgische en Europese Context en het Postgraduaat Interculturele Transities Mondiale Context.

Onze lokale en globale samenleving is al lang niet meer te omschrijven als multicultureel. Met deze houding werken binnen organisaties en aan intercultureel management doen, blijft een noodzaak. CIMIC Thomas More Mechelen zet daar al meer dan 20 jaar op in. Wij vertrekken met onze avond- en weekendopleiding van een realiteit die spreekt van superdiversiteit in samenleven, van grote verschillen tussen migratiepatronen en -motieven, van globalisering die lokalisering doorkruist, van gelaagde identiteiten en van integratie langs twee kanten.

De aanwezigheid van personen met verschillende achtergronden, ideeën en verschillende percepties op de realiteit geven interne moeilijkheden en grote uitdagingen voor systemen die moeilijk wendbaar zijn, vooral als deze inzetten op het in stand houden van bestaande verhoudingen. Ze geven daardoor spanningen tussen mensen maar zijn tegelijkertijd ook spannend. Deze opleiding werkt op het leren kennen van andere manieren van denken en het erkennen van je eigen cultuur en die van anderen. Ze geeft je inzicht in interculturele competentie en de vaardigheid om ermee te werken.

We willen professionelen vormen die meewerken aan structurele veranderingen en transities rond interculturaliteit. Mensen die willen inzetten op de complexiteit en kracht van een organisatie- en samenlevingsmodel waarin je verschil niet uitvlakt, maar bestaansrecht geeft. Duurzame en structurele veranderingen kunnen enkel slagen als ze gedragen worden. Om dat draagvlak te creëren heb je bewustwording nodig bij alle betrokkenen. Dat proces van bewustwording zetten we bij jou in gang zodat jij hier een gangmaker in wordt.

“Mensen zijn in beweging, systemen zijn verstard.” -Rotmans- 

Volg Interculturele Transities op Facebook

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Algemeen
 • Doelgroep
 • Uurrooster
 • Praktische info
 • Algemeen

  Algemeen

  De opleiding is een van de langstlopende opleidingen in dit vakgebied in het hoger onderwijs. We steunen hierbij op een aantal basisprincipes zoals multiperspectiviteit, zelfkennis, dialoog en het breder situeren van diversiteit in heersende sociale, culturele en economische systemen.

  Interculturaliteit en superdiversiteit? Cultuur binnen identiteit?
  We tonen je manieren om je persoonlijke cultuur in verhouding te zetten tot de cultuur van de andere. 
  Je leert niet enkel je blik verruimen, andere wereldbeelden kennen maar ook je plaats en context te zien. Je ervaart cultuur als iets dat tussen mensen ligt, dialogisch en niet statisch. Dit geeft je flexibiliteit en de mogelijkheid om je grenzen te zien binnen het interculturele verhaal.

  Lessen met multiperspectiviteit en een mix van theorie en praktijk
  De werkwijze kenmerkt zich van bij het begin sterk door:
  -    een interdisciplinaire kijk: verschillende invalshoeken en vakdomeinen
  -    de interculturele competentie die bestaat uit 9 componenten die in-huis ontwikkeld zijn
  -    werken met gastdocenten
  -    appreciatie en aanmoedigen van interactie onderling tussen studenten die instromen met sterk verschillende professionele achtergrond

  We werken vanuit theoretische kaders in de hoofdvakken omdat we systemen willen blootleggen, basisbegrippen duiden, andere wereldbeelden aanreiken en inspirerend werken. Dit gaat van het herkennen van de gevaren van stereotypering en het aanleren van andere wereldbeelden en historische figuren die buiten het eurocentrische blikveld vallen tot het aanleren van de complexiteit van samenleven in superdiversiteit, van het verhaal van migratie naar transmigratie.

  Je krijgt aanvullend praktijklessen en cases. Concreet betekent dit dat docenten niet enkel uit academisch werkveld komen, maar tevens uit praktijkomgevingen. We toetsen bij jou niet enkel naar kennis van de leerstof maar ook toepassing in realiteit.

  “Het is een geluk om in een tijd van verandering te leven, een radicaal nieuwe tijd die je kans geeft om verandering positief mee mogelijk  te maken.”

  Je leert de nuances van de realiteit kennen en we linken deze kennis dan samen met jou aan jouw persoonlijke of professionele achtergrond en de groei die je wil bereiken via een persoonlijk portfolio. Als intercultureel professional krijg je de kaders mee waar je vervolgens kritisch mag buiten denken.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  Je zoekt diepgaande vorming rond interculturaliteit, diversiteit, noord-zuidwerking, internationale politiek en sociale ongelijkheid en vindt cultuur een verrijking en…

  Jouw doel is niet om in te zetten op kortstondige interventies of tijdelijk werken met doelgroepen.

  Je wil aan transitiemanagement doen specifiek voor dit werkveld en starten met ingrepen of projecten door duurzame inzet en het verankeren van interculturaliteit in de werking in je eigen organisatie.

  Je ziet de noodzaak voor een kanteling in het werken met en kijken naar culturen hier of in het buitenland en wil hier zelf een rol in spelen.

  Je wil werken aan je persoonlijke ontwikkeling en groei in het verhaal van een diverse realiteit.

  Je bent bovendien aan het werk en wil de opleiding met je dagactiviteit combineren? Je kan een avondopleiding gewoon beter inpassen met je persoonlijke leefsituatie?

  Afhankelijk van de focus kies je voor:

  • Postgraduaat Interculturele Transities Belgisch en Europese Context
  • Postgraduaat Interculturele Transities Mondiale Context
 • Uurrooster

  Uurrooster

  Het postgraduaat is een avondopleiding en daarom geschikt voor mensen die studie combineren met werk.

  Lessen gaan voornamelijk door op dinsdag- en donderdagavonden van 19u tot 21u45. Het programma bevat daarnaast één startweekend en een beperkt aantal zaterdagen.

  Het lessenrooster wordt vooraf gecommuniceerd.

   

 • Praktische info

  Praktische info

  Start academiejaar

  We starten met een introductiedag op zaterdag 15 september waar je een inleidende les krijgt, je competenties meet en je kan netwerken met studenten van eerdere jaren.

  Locatie

  De lessen gaan vooral door op de Campussen in Mechelen die op tien minuten wandelen van het centraal station liggen. Bij samenwerkingen met externe partners, bezoeken aan organisaties, locatie-specifieke culturele activiteiten, word je als student ruim vooraf op de hoogte gebracht.

  Inschrijven

  Een voorinschrijving kan online via de inschrijvingslinks op de website. De inschrijving definitief maken kan dan ter plaatse in een van de campussen van Thomas More vanaf 23 juni 2018.

  Voor de inschrijving dient de kandidaat student een korte motivatie op mail te zetten naar het opleidingssecretariaat op cimic-opleidingen@thomasmore.be. Je kan via hetzelfde mailadres ook navragen om op intakegesprek te komen.

  Studiegeld

  De inschrijvingskost voor het postgraduaat bedraagt 1250 € voor een jaar.

  Getuigschrift

  Je ontvangt een postgraduaatsgetuigschrift als je slaagt voor de evaluatieopdrachten en voldoende in de les aanwezig was.

Vakken

 • Vakken
 • Leerresultaten
 • Vakken

  Vakken

  Het volledige programma kan je vinden in de programmagids. Vanuit verschillende leerlijnen brengen we jou in contact met kritisch denken, andere wereldbeelden, methodes maar ook met je persoonlijke traject. Afhankelijk van het postgraduaat dat je kiest zal je specialiseren en topics meekrijgen die relevant zijn voor jouw keuze. De specialisaties die je krijgt en de focus die je moet leggen in de transitievakken zijn afhankelijk van het gekozen postgraduaat.

  Module basis intercultureel kritisch denken

  Aangeboden vakken omvatten onder andere topics als filosofie en wereldbeelden, interculturaliteit en identiteit, transmoderniteit,…

  Semester 1
  In het eerste semester bouw je algemene kennis op rond interculturaliteit, levensbeschouwing, identiteit en samenleving. Je krijgt begrippen als mensenrechten, ongelijkheid, identiteit, stereotypering, racisme en discriminatie mee die je in een groep bediscussieert, actualiseert en verwerkt. De vakken zijn ingericht als hoorcolleges. Multiperspectiviteit en interdisciplinaire kijk met verdieping door afwisselend academici en praktijkdocenten uit verschillende werkvelden aan het woord te laten. Zij geven je de nodige basiskennis die je binnen dit onderwerp nodig hebt en de mogelijkheid om in interactiviteit te gaan.

  Semester 2
  Later in het jaar verdiepen we en laten we jou zelf aan het woord. We werken onder begeleiding verder rond transmoderniteit. Je analyseert het aangereikte materiaal en zoekt in een interactieve werkvorm wat het betekent om deze kennis toe te passen in een omgeving die er bewust voor kiest om de interculturele dialoog aan te gaan en te werken in diversiteit en meerstemmigheid. We bouwen de lessen in groep op zodat je onder begeleiding ook zelf mee leert vorm geven aan mogelijke invalshoeken. Participatief werken aan inclusiviteit.

  Module specialisatie intercultureel denken: transities Belgische en Europese context

  Aangeboden vakken: Intercultureel denken Belgische en Europese context.

  Dit vak wordt enkel aangeboden binnen Postgraduaat Interculturele Transities Belgische en Europese context.

  Semester 2
  Weet jij wat er bedoeld wordt als mensen spreken over ‘vreemdeling’, ‘migrant’, ‘vluchteling’? Ken je de nuances van wetgevingen rond discriminatie of vreemdelingenrecht? In dit vak krijg je les van gastdocenten die specialist zijn in onderwerpen die interculturaliteit onderzoeken in België of dichte omgeving en krijgt beleidsmatige of praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren. Je leert meer over migratiedynamiek, diasporagemeenschappen, evenwichten tussen seculariteit en levensbeschouwing en de eurocentrische blik doorheen geschiedenis en heden.

  Module specialisatie intercultureel denken: transities mondiale context

  Aangeboden vakken: Intercultureel denken Mondiale context. Dit vak wordt enkel aangeboden binnen Postgraduaat Interculturele Transities Mondiale context.

  Semester 2
  Wil je meer weten over de link tussen campagnes voor eerlijke smartphones en de grondstoffencrisis in Congo? Weet jij hoe ontwikkelingssamenwerking geëvolueerd is en welke kritieken er vandaag leven? Zoek je inzicht in de globale ongelijkheid en de verhoudingen tussen verschillende regio’s? Kan je jezelf als Europeaan in een lokale context situeren wanneer je in het buitenland werkt? In dit vak specialiseer je en verdiep je je onder andere in interculturele mondiale dynamieken, ongelijkheid, noord-zuid samenwerkingen, evoluties en relevante onderwerpen daaraan gelinkt. Het geeft je meer vertrouwen om te werken met andere regio’s of in een andere regio.

  Module interculturele methodes

  Aangeboden vakken: Interculturele Methodes, Multiperspectiviteit en praktijk in onderzoek.

  In een ander traject binnen jouw opleiding maak je kennis met verschillende methodes die je  toestaan om minder op kennisverwerving maar meer op competenties te werken. Je gaat zelf op onderzoek en leert om interculturaliteit op een andere manier te observeren en werkt met methodes rond interculturele communicatie en participatie.

  Module persoonlijke transitie

  Aangeboden vakken: Intercultureel groeiportfolio, Engagement.

  Binnen de opleiding leggen we grote focus op de eigen cultuur en inzichten die je in interculturele dialoog kan meenemen. We starten met je eigen Interculturele Competentie te testen en in kaart te brengen. Deze competentie is binnen CIMIC ontwikkeld en samen met een eigen contextanalyse jouw startpunt voor je eigen interculturele groeitraject. Er zijn geen goede of slechte resultaten, enkel groeipunten en interessante inzichten die als ijkpunt dienen voor jouw transitie. Deze geven je de kans om in te zetten op acties die voor jou specifiek relevant zijn en jou veerkrachtiger zullen maken in de interculturele dialoog.
  Naast het reflecteren over je groeitraject, geven we jou de kans om ook je eigen engagementen in te zetten en van dichtbij te bekijken. We waarderen de inzet die je in het werkveld opneemt binnen het opleidingscurriculum en zien jouw ervaring hier als deel van het leertraject.

  Module transitie organisatieniveau

  Aangeboden vakken: Organisatorische transitie.

  Transities roepen weerstand op, ze leggen ongelijke ritmes binnen verandering bloot en gaan gepaard met heel wat emotionele reacties. Om als gangmaker aan zo’n veranderingsproces deel te nemen, werken we samen aan enkele richtingen om hierin duurzame verankering te zoeken. Tijdens de cursus is er ruimschoots aandacht voor het inbrengen van eigen ervaringen en het uitwisselen van ervaringen met medecursisten.

 • Leerresultaten

  Leerresultaten

  Na het volgen van een postgraduaat:

  • Heb jij in je persoonlijke interculturele competentie inzicht en de begrippen toegepast op je eigen culturele context, engagement en kan je in een organisatie ankerpunten tot meer inclusieve verandering verspreiden.
  • Herken je de sectoren, evoluties, migratiepatronen, interculturele dynamieken en begrippen die je in een context dichtbij of in een werkveld in globale context kan gebruiken.
  • Heb je je het transitieperspectief binnen interculturaliteit eigen gemaakt, zowel qua denken als qua doen.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

23 februari
Zaterdag 10u - 16u
27 april
Zaterdag 10u - 14u
4 september
Woensdag 18u - 21u