Interculturele Hulpverlening

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Perspectieven op cultuursensitief handelen in het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg

In deze superdiverse samenleving staat de hulpverlening voor boeiende uitdagingen. In de relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuurverschillen een rol. Dit postgraduaat werkt aan het versterken van de interculturele competentie van een hulpverlener. Vanuit een cultuursensitief perspectief kunnen hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar afgestemd worden. Specifieke thema's en methodes van intercultureel bemiddelen, coachen en hulpverlenen komen aan bod. Na dit postgraduaat ben je in staat om met een open, nieuwsgierige houding het onbekende te bevragen, zowel bij andere mensen als bij jezelf.

Dit postgraduaat is een samenwerking tussen Thomas More, opleiding Toegepaste Psychologie, CIMIC en Associatie KULeuven. 

Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Scroll naar beneden voor meer info
Sofian El Bouazati
Coördinator

Opbouw

 • Programma
 • In de praktijk
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Programma

  Dit postgraduaat omvat 20 studiepunten met 84 contacturen. Het curriculum bestaat uit vier modules die als totaalpakket worden aangeboden. De opleiding vindt plaats op 13 dinsdagen (Antwerpen) en 1 zaterdag (Mechelen). Wat neerkomt op 28 dagdelen. Het aanbod bestaat uit interactieve lezingen door gastdocenten, workshops, een intervisietraject en portfolio-opdrachten. Er start een nieuwe cursus op 29 september 2020.

  Didactische werkvormen en evaluatie

  Het programma is interactief: er worden zowel colleges als workshops en casusbesprekingen gepland. Aan de hand van facultatieve portfolio-opdrachten verwerk je de aangeboden inhoud op een eigen en creatieve manier. 

  Een portfolio vormt de evaluatie van dit postgraduaat met daarin een individuele opdracht en een groepsopdracht. Deelnemers worden verondersteld aanwezig te zijn tijdens alle sessies van een module. Indien zij verhinderd zijn, moet dit tijdig gemeld worden aan de modulebegeleider. Om te kunnen slagen voor dit postgraduaat is een aanwezigheid van minstens 12 van de 14 dagen vereist.

  Academiejaar 2020-2021

  Module 1 | Ik en de ander: over identiteit en interculturaliteit in de hulp/dienstverleningsrelatie
  Module 2 | Hulp/dienstverlenen in de superdiverse samenleving
  Module 3 | Interculturele vaardigheden
  Module 4 | Hulp/dienstverleningsmethoden en –praktijken

  Kalender | 28 dagdelen les - 84 uur

  Bekijk hier het volledige programma

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • In de praktijk

   Voor de contacturen worden wisselende locaties (Antwerpen en Mechelen) voorzien, met Thomas More Antwerpen Campus Sanderus als centrale locatie. De locatie in Mechelen is Campus Kruidtuin. De contactmomenten worden op dinsdagen en één zaterdag georganiseerd. De lestijden zijn steeds van 10 tot 13u en van 14 tot 17u.

   Er start een nieuwe opleiding in september 2020.Je kan je reeds kandidaat stellen voor de opleiding door het opsturen van motiveringsbrief met cv ter attentie van Meike Vroom.

  • Studiegeld

   Het inschrijvingsgeld bedraagt €950  De modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. De inschrijving is definitief na betaling van €500. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2021.

   Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO portefeuille

   Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

   Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

   Annulatievoorwaarden

   In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten. Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €500 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2021.

  • Getuigschrift

   Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift ‘Interculturele Hulpverlening’ als je slaagt voor de evaluatieopdracht en voldoende aanwezig bent geweest tijdens de sessies.