Module 9 | Probleemdomein stress

Doelstelling en inhoud

Stress in dé welwaartsziekte van de 21e eeuw, die eigen is aan onze jachtige, prestatiegerichte maatschappij. Van alle Belgen zegt ongeveer de helft vaak of permanent last te hebben van stress en dit toont zich niet enkel bij volwassenen, maar ook kinderen en jongeren ervaren moeilijkheden in het omgaan met stress.

In deze module ligt het accent enerzijds op het voorkomen van stressgerelateerde lichamelijke of psychische klachten. Cruciaal hierbij is het bewaren van een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Preventief werk bestaat voornamelijk uit het verhogen van vaardigheden om met stress efficiënt om te gaan. We kunnen hierbij denken aan relaxatietechnieken, trainingen gebaseerd op mindfullness based cognitive therapy, acceptance & commitment therapy,…

Anderzijds zal de focus ook liggen op de ondersteuning en activering van volwassenen met een burn-out en kinderen en jongeren met psychosomatische klachten. Men leert kijken naar de signaalfunctie van dergelijke klachten en men zoekt technieken in het leren hanteren van dergelijke stressklachten.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met relatieproblemen zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data worden later bekendgemaakt.

Docent

Elise Debeer