Module 5 | Ondersteunende en activerende begeleiding

Doelstelling en inhoud

Een centrale opdracht van een gedragscounselor is het begeleiden van mensen met psychosociale problemen. Eén van de manieren waarop deze begeleiding kan ingevuld worden is aan de hand van een ondersteunende & activerende begeleiding. Deze begeleidingsvorm krijgt dan ook een belangrijke plaats toegewezen in de opleiding.

In deze module gaan we enerzijds op zoek naar handvatten voor het opnemen van een ondersteunende begeleiding bij mensen met psychosociale problemen. We leren technieken aan om mensen effectief te leren ondersteunen in de verschillende betekenissen van het woord: emoties opvangen en plaatsen, leren accepteren van gebeurtenissen, komen tot een betere integratie in de samenleving, leren omgaan met chronische aandoeningen,…

Anderzijds gaan we op zoek naar handvatten voor het opnemen van een activerende begeleiding bij mensen met psychosociale problemen. We leren technieken om mensen tot actie te brengen, waarbij motivatie, probleemoplossing, vaardigheidstraining en zelfredzaamheid belangrijke sleutelwoorden zijn.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Deze module vormt mee de basis voor het 2e jaar van de opleiding, waar bij elk probleemdomein het luik van het begeleiden van psychosociale problemen, op een ondersteunende en/of activerende wijze, verder zal uitgewerkt worden.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen en materiaal ingebracht door de spreker en de deelnemers. 

Opleidingsdagen en supervisie

03.04 - 24.04 - 08.05 - 15.05

Docenten

Fanny Dumarey