Module 3 | Psycho-educatie en groepstraining

Doelstelling en inhoud

In het kader van psychosociale begeleiding krijgt preventie een belangrijke plaats toegewezen. Meer specifiek richten we ons op de secundaire preventie, met als doel te voorkomen dat een bepaald probleem verder ontwikkelt tot een stoornis. Vanuit deze optiek zijn psycho-educatie en groepstrainingen, waarin de focus ligt op het aanleren van vaardigheden, belangrijke sleutelwoorden.

Psycho-educatie combineert principes vanuit de educatie en de psychotherapie. Doelstelling is om mensen enerzijds informatie aan te reiken over het voorkomen, ontstaan en instandhouding van de problemen, en anderzijds handvatten te bieden in het efficiƫnt leren hanteren van hun problemen. Groepstrainingen zijn uitgewerkte geprotocolleerde trainingen, waarin de deelnemers bepaalde vaardigheden aangeleerd en ingeoefend krijgen om sterker te staan in het de problemen waarmee ze geconfronteerd worden in het dagelijks leven.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Deze module vormt mee de basis voor het 2e jaar van de opleiding, waar bij elk probleemdomein het luik van de preventie verder zal uitgewerkt worden.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen en materiaalĀ ingebracht door de spreker en de deelnemers.

Opleidingsdagen en supervisie

17.01 - 24.01 - 31.01 - 07.02

Docent

Marieke Impens