Module 2 | Leertheoretische principes

Doelstelling en inhoud

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leertheoretische benadering de meest aangewezen aanpak is voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problemen.

In deze module staan we stil bij de belangrijkste inzichten uit de leertheorie. De klassieke conditionering en bijhorende leerprincipes, bieden ons enerzijds een duidelijk kader in onze zoektocht naar verklaringen voor het ontstaan en de betekenis van problemen. De operante conditionering en de bijhorende leerprincipes, bieden ons anderzijds een duidelijk kader in onze zoektocht naar verklaringen voor het in stand houden en de functie van problemen.

Het ontstaan en in stand houden van gedachten, gevoelens en gedrag wordt op die manier inzichtelijker en biedt aanknopingspunten voor de begeleiding. Vanuit de leertheorie zijn immers drie belangrijke groepen met methodieken ontstaan, met name klassieke technieken, operante technieken en cognitieve technieken.

Deze module zal naast een korte situering van een aantal theoretische principes, vooral praktijkgericht zijn. Doorheen tal van praktijkvoorbeelden, rollenspel en huiswerkopdrachten zal de theorie geïllustreerd en verduidelijkt worden, en kan er geoefend worden om zo de moeilijkheden waarmee mensen geconfronteerd worden te plaatsen in een duidelijk kader, dat handvatten biedt naar de begeleiding.

Differentiatie in het werken met volwassenen, respectievelijk met kinderen en jongeren is voorzien.

Opleidingsdagen en supervisie

15.11 - 22.11 - 06.12 - 20.12

Docenten

Linde Brans & Elise Debeer