Module 1 | Gedragstherapeutisch proces

Doelstelling en inhoud

Hulpverleners worden steeds meer geconfronteerd met psychosociale problemen. In deze module reiken we de deelnemers een methodisch kader aan om deze problemen correct en gestructureerd te benaderen.

We vertrekken vanuit het algemene ‘Gedragstherapeutisch proces’. Dit model biedt handvatten in het systematisch en correct uitwerken van een handelingsplan. Meer specifiek leren we op een praktijkgerichte wijze werken met het protocol voor probleemidentificatie (Prof. Dr. R. De Raedt & R. Schacht, 2007). Dit protocol is een light-traject van het empirisch model voor probleemidentificatie, wat specifiek is uitgewerkt een aangepast om aan de slag te gaan met minder complexe problematieken, zoals de psychosociale problemen waartoe we ons richten in deze opleiding.

Deze module vormt - in combinatie met de module ‘leertheoretische principes’ - de ruggengraat van de opleiding. De module biedt de combinatie van een theoretische basis en een praktijkgerichte invulling. Dit betekent dat er veel geoefend wordt met rollenspelen en praktijkvoorbeelden om het model en het protocol onder de knie te krijgen.

Differentiatie in het werken met volwassenen, respectievelijk met kinderen en jongeren is voorzien.

Opleidingsdagen en supervisie

27.09 - 04.10 - 18.10 - 25.10

Docenten

Linde Brans & Elise Debeer