Module 9 | Probleemdomein emoties

Doelstelling en inhoud

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de gedragstherapeutische benadering de meest aangewezen aanpak is voor kinderen, jongeren en volwassenen met angst en depressie. Belangrijk is om vroegtijdig in te grijpen, liefst vooraleer psychopathologie zich ontwikkelt.

In deze module zal gefocust worden op emotieregulatie als transdiagnostische factor. Hierbij vertrekken we vanuit een theoretisch model rond emotieregulatie en een transdiagnostisch evidence-based behandelprotocol voor angst- en stemmingsstoornissen. De behandeltechnieken zullen aangeleerd en ingeoefend worden doorheen de workshops, waardoor ze toepasbaar worden in de dagelijkse praktijk.

Er zal aandacht besteed worden aan het leren omgaan met, hanteren van en reduceren van angstige gevoelens enerzijds en depressieve gevoelens anderzijds. Hierover vinden we binnen de gedragstherapie goede en praktisch bruikbare methodieken om de cliƫnt in beweging te brengen en goede vaardigheden aan te leren om met dergelijke gevoelens beter te leren omgaan.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met angstige en depressieve gevoelens zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de docenten en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data nog te bepalen in het academiejaar 2022-2023.

Docent

Barbara Depreeuw, Linde Brans en Elise Debeer