Module 8 | Probleemdomein zelfcontrole

Doelstelling en inhoud

Uit wetenschappelijk literatuur blijkt dat veel kinderen, jongeren en volwassenen kampen met beperkte vaardigheden op vlak van zelfcontrole. Het gaat om een belangrijke vaardigheid die ons denken, voelen en doen stuurt. Bij gebreken aan deze vaardigheid loopt het vaak mis met de interne sturing en kunnen moeilijkheden omstaan op vlak van het denken, voelen en doen.

In deze module zal aandacht besteed worden aan het voorkomen van, het leren omgaan met, hanteren van en reduceren van andere problemen op vlak van zelfcontrole. Hierover vinden we binnen de gedragstherapie enerzijds goed uitgewerkte programma's/protocols die hun effectiviteit bewezen hebben en anderzijds goede en praktisch bruikbare methodieken om de cliënt in beweging te brengen en goede vaardigheden aan te leren om met dergelijke moeilijkheden beter te leren omgaan.

Doel is om de zelfcontrolevaardigheden, of breder gesteld probleemoplossende vaardigheden, te verhogen, zodat de cliënt minder snel moeilijkheden zal ervaren op dit domein.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data nog te bepalen in het academiejaar 2022-2023.

Docent

Niina Nyman-Reuneker