Module 7 | Probleemdomein gezin en relaties

Doelstelling en inhoud

Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) blijkt dat één op de drie huwelijken in België eindigt in een echtscheiding. Daarnaast zijn er vermoedelijk nog een hoog aantal relaties die kampen met moeilijkheden. Deze moeilijkheden vertalen zich naar problemen in de ouder-kindrelatie en naar problemen in de opvoedingsrelatie.

Vanuit het oogpunt van counseling is het belangrijk vroegtijdig in te grijpen en mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar het adequaat omgaan met hun relatie- (en bijgevolg ook) gezinsprobleem.

Verschillende initiatieven, zoals groepstraining ‘omgaan met echtscheidingen’ of websites met informatie voor ouders en kinderen,… krijgen geleidelijk vorm vanuit de noodzaak antwoord te bieden op ouders/partners die zoekend zijn om fricties in hun ouder-kindrelatie te ontwarren en vastgelopen opvoedingsrelaties te deblokkeren. Counselors kunnen een belangrijke rol opnemen bij bespreken van de gezins- en relatiemoeilijkheden, bij o.a. echtscheidingsbemiddeling, opvoedingsondersteuning, bij verschillende vormen van intrafamiliaal geweld.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met opvoedings- en relatieproblemen (in de brede zin van het woord) zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data nog te bepalen in het academiejaar 2022-2023.

Docent

Wendy de Pree