Module 6 | Probleemdomein Stress

Doelstelling en inhoud

In deze module ligt het accent enerzijds op de preventie van stressgerelateerde lichamelijke of psychische klachten. Cruciaal hierbij is het bewaren van een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Preventief werk bestaat voornamelijk uit het verhogen van vaardigheden om met stress efficiënt om te gaan. We kunnen hierbij denken aan relaxatietechnieken en actieve ontspanning.  
Anderzijds zal de focus liggen op de ondersteuning en activering van cliënten met overspanningsklachten of burn-out. We behandelen daarbij zowel technieken gericht op recuperatie, als technieken om onderliggende factoren die spelen in (werk)context  van de cliënt en zijn/haar eigen valkuilen aan te pakken. Daarnaast besteden we de nodige aandacht aan de diagnostiek van burn-out en instrumenten die ingezet kunnen worden in de begeleiding. 

Doorheen de lesdagen behandelen we eveneens het thema zelfzorg (als hulpverlener).
In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met stressklachten en goede zelfzorg zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen en supervisiedag

 

Docent