Module 5 | Crisishulp

Doelstelling en inhoud

Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met crisissituaties: het gaat hierbij om escalerende situaties die onmiddellijke interventies en een correcte aanpak vereisen, waardoor de crisis kan gedeblokkeerd worden. In het kader van psychosociale begeleiding krijgt crisishulp dan ook een belangrijke plaats toegewezen. Het adequaat omgaan met mensen in crisis en met conflicten, kan de weg vrijmaken voor verdere hulpverlening.

In deze module staan crisisopvang en conflicthantering centraal. Op een praktijkgerichte wijze zullen de verschillende gespreksprincipes, technieken en methodieken aangereikt worden om tot een efficiënte aanpak te komen in het werk met crisissen en conflicten. Het kan hierbij gaan om situaties van emotionele overspoeling, agressie, suïcidedreiging, dissociatie, enz . 

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. We staan stil bij vragen als “wat wordt precies onder crisis verstaan”, “hoe bouwt een crisis op” en “hoe kunnen we een crisis laten de-escaleren”. Je krijgt concrete werkinstrumenten, tips en tricks aangereikt voor jou als hulpverlener én voor je cliënt om crisissituaties te hanteren. De dialectische gedragstherapie (grondlegger Marscha Linehan) vormt hierbij een belangrijk kader. Er wordt geoefend met rollenspelen, oefeningen en (casus)materiaal ingebracht door de spreker en de deelnemers.

Opleidingsdagen en supervisiedag

6 mei, 13 mei, 20 mei en 3 juni

Docent

Hilde Hellemans