Module 4 | Ondersteunende en activerende begeleiding

Doelstelling en inhoud

Deze module start met een bredere, transdiagnostische blik op cliënten. Enerzijds staan we stil bij het SRH-model (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen), anderzijds zoeken we naar de verbinding met het KOP/PrOP model dat we kennen vanuit de gedragstherapie. Het is vanuit dit kader dat we stilstaan bij mogelijke behandeldoelen, waarbij we aandacht hebben voor stabilisatie- en veranderingsgerichte doelen. Net door deze brede blik leren we om mensen effectief te ondersteunen in de verschillende betekenissen van het woord: emoties opvangen en plaatsen, leren accepteren van gebeurtenissen, komen tot een betere integratie in de samenleving, leren omgaan met chronische aandoeningen, enz. Hierbij proeven we van mogelijke interventies die in de modules van het tweede opleidingsjaar verder worden verdiept.

Daarnaast staan we in deze module uitgebreid stil bij motivationele aspecten binnen ondersteunende en activerende begeleiding. Hierbij krijg je de uitnodiging om de “verbeterreflex” die we als hulpverlener vaak hebben, los te laten - net als (menselijke) oordelen tov “moeilijke” cliënten. Er wordt je “een nieuwe bril” aangereikt om te kijken naar motivatie alsook handvaten om binnen en door middel van de therapeutische relatie samen met de cliënt te bewegen in de samen geformuleerde doelstellingen.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Deze module vormt mee de basis voor het 2e jaar van de opleiding, waar bij elk probleemdomein het luik van het begeleiden van psychosociale problemen, op een ondersteunende en/of activerende wijze, verder zal uitgewerkt worden.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen en materiaal ingebracht door de spreker en de deelnemers. 

Opleidingsdagen en supervisiedag

18 februari, 11 maart, 25 maart en 22 april

Docenten

Fanny Dumarey