Module 3 | Psycho-educatie en groepstraining

Doelstelling en inhoud

In het kader van psychosociale begeleiding krijgt preventie een belangrijke plaats toegewezen. Enerzijds kent psycho-educatie zijn toepassingen in de primaire preventie (gezonde mensen gezond houden). De focus ligt hier op het geven van inzichten en het aanleren van vaardigheden. Anderzijds kent psycho-educatie ook zijn plaats binnen de secundaire preventie, met als doel te voorkomen dat een bepaald probleem verder ontwikkelt tot een stoornis. 

Psycho-educatie combineert principes vanuit de educatie en de psychotherapie. Doelstelling is om mensen enerzijds informatie aan te reiken over het voorkomen, ontstaan en instandhouding van eventuele klachten. Anderzijds is psycho-educatie zinvol om handvatten te bieden in het efficiënt leren hanteren van hun problemen. Verschillende psycho-educatieve modellen passeren de revue tijdens deze opleidingsdagen. Psycho-educatie is niet alleen bruikbaar in individueel contact met de cliënt, maar is ook zeer dankbaar tijdens groepstrainingen (zowel preventief als curatief). Tijdens deze uitgewerkte geprotocolleerde trainingen krijgen deelnemers de mogelijkheid om bepaalde vaardigheden aan te leren en in te oefenen die hen sterker maken in het voorkomen van, of omgaan met  bepaalde zaken waarmee ze geconfronteerd worden in het dagelijks leven.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Er wordt geoefend met rollenspelen, oefeningen en materiaal ingebracht door de spreker en de deelnemers.

Opleidingsdagen en supervisiedag

21 januari, 28 januari, 4 februari en 11 februari

Docent

Marieke Impens