Module 2 | Gedragstherapeutisch proces deel 2

Doelstelling en inhoud

In de eerste twee modules reiken we de deelnemers een methodisch kader aan om psychosociale problemen gestructureerd te benaderen vanuit een gedragstherapeutische visie. We vertrekken vanuit het algemene ‘Gedragstherapeutisch proces’ (Hermans, Raes, & Orlemans, 2017; Schacht, De Raedt, & Rijnders, 2007). Dit model biedt handvatten in het systematisch en gericht uitwerken van een behandelplan. 

In module 2 nemen we het tweede deel van het gedragstherapeutisch proces onder de loep. Vanuit de holistische theorie kiezen we de focus van onze verdere analyses en de daarop geënte behandeling. Je leert hoe je a.d.h.v. betekenis- en functieanalyse meer inzicht kan krijgen in de samenhang tussen gevoelens, gedachten en gedrag van je cliënt en de rol van de leergeschiedenis van je cliënt hierin. 
In deze module staan we stil bij de belangrijkste inzichten uit de leertheorie.  De klassieke conditionering en bijhorende leerprincipes bieden ons een duidelijk kader in onze zoektocht naar verklaringen voor het ontstaan en de betekenis van problemen. De operante conditionering en de bijhorende leerprincipes, bieden ons een duidelijk kader in onze zoektocht naar verklaringen voor het in stand houden en de functie van problemen.

Het ontstaan en in stand houden van gedachten, gevoelens en gedrag wordt op die manier inzichtelijker, wat aanknopingspunten biedt voor de begeleiding. We staan in deze module stil bij de link tussen de analyses en het behandelplan en geven een overzicht van de belangrijkste basistechnieken uit de gedragscounseling. Zo vormen we de basis voor de volgende modules, waarin dieper ingezoomd zal worden op de verschillende begeleidingsvormen en probleemdomeinen binnen gedragscounseling. 

Deze module vormt in combinatie module 1 de ruggengraat van de opleiding. Deze twee basismodules module bieden de combinatie van een theoretische basis en een praktijkgerichte invulling. Dit betekent dat er veel geoefend wordt met rollenspelen, praktijkvoorbeelden, oefeningen en huiswerkopdrachten om het gedragstherapeutisch proces onder de knie te krijgen.

Differentiatie in het werken met volwassenen, respectievelijk met kinderen en jongeren is voorzien.

Opleidingsdagen en supervisiedag

12 en 19 november, 10 en 17 december

Docenten

Linde Brans, Elise Debeer & Jorien Smets