Module 10 | Probleemdomein existentiële vragen

Doelstelling en inhoud

Mensen kunnen omwille van zeer uiteenlopende gebeurtenissen geconfronteerd worden met eveneens zeer uiteenlopende existentiële thema’s. Deze existentiële thema’s kunnen ervoor zorgen dat mensen in de knoop geraken. We kunnen hierbij o.a. denken aan identiteitsproblemen, rouwmoeilijkheden, keuzeproblemen, omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, omgaan met terminale ziekten,…

In deze module werpen we enerzijds een blik op de mogelijke preventie van dergelijke existentiële moeilijkheden. We staan stil bij (1) het begeleiden van ‘rouwgroepjes’ ter preventie van pathologische rouw, (2) debriefing van slachtoffers na een schokkende gebeurtenis ter preventie van PTSS,…

Anderzijds wordt er in deze module aandacht besteed aan het leren omgaan met en begeleiden van mensen met existentiële moeilijkheden. Speciale aandacht zal besteed worden aan: (1) palliatieve begeleiding en de zoektocht naar acceptatie en (2) keuzebegeleiding en de zoektocht naar een beslissing.

In deze module wordt een combinatie van theorie en praktijk beoogd. Goede vaardigheden op vlak van omgaan met en begeleiden van mensen met existentiële problemen zijn belangrijk voor de gedragscounselor.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers.

Opleidingsdagen

Data nog te bepalen in het academiejaar 2022-2023.

Docent

Angelique Verzelen