Module 1 | Gedragstherapeutisch proces

Doelstelling en inhoud

In de eerste twee modules reiken we de deelnemers een methodisch kader aan om psychosociale problemen gestructureerd te benaderen vanuit een gedragstherapeutische visie. We vertrekken vanuit het algemene ‘Gedragstherapeutisch proces’ (Hermans, Raes, & Orlemans, 2017; Schacht, De Raedt, & Rijnders, 2007). Dit model biedt handvatten in het systematisch en gericht uitwerken van een behandelplan. 

In module 1 nemen we de eerste fases van het gedragstherapeutisch proces onder de loep. We starten bij de aanmelding en de inventarisatiefase. We ordenen en clusteren de verzamelde informatie aan de hand van het KOP-model (klachten = omstandigheden x persoonlijke stijl, Rijnders & Heene, 2021) en werken een voorlopige probleemsamenhang (VPS) uit. Via verdere toetsing komen we uiteindelijk tot een holistische theorie of getoetste probleemsamenhang. 

Deze module vormt in combinatie module 2 de ruggengraat van de opleiding. Deze twee basismodules module bieden de combinatie van een theoretische basis en een praktijkgerichte invulling. Dit betekent dat er veel geoefend wordt met rollenspelen, praktijkvoorbeelden, oefeningen en huiswerkopdrachten om het gedragstherapeutisch proces onder de knie te krijgen.

Differentiatie in het werken met volwassenen, respectievelijk met kinderen en jongeren is voorzien.

Opleidingsdagen en supervisiedag

1, 8, 22 en 29 oktober

Docenten

Linde Brans, Elise Debeer en Jorien Smets