Gedragscounseling

Postgraduaat

Locatie: Antwerpen -Campus Sanderus

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Het gedragstherapeutisch kader van deze opleiding biedt duidelijke handvatten binnen de hulpverlening en hierdoor komt de opleiding tegemoet aan de professionele noden vanuit het werkveld.

Een gedragscounselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. De psychosociale begeleiding richt zicht op de preventie van, het omgaan met en het begeleiden van mensen met moeilijkheden. Een gedragscounselor brengt cliënten vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. Men richt zich hierbij op het denken, voelen en doen.

Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de Geestelijke Gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAW’s, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken enz.

Een gedragscounselor is geen (gedrags)therapeut! Counseling is dus een ander beroep dan psychotherapie met een andere doelstelling (niet veranderen, maar ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen), met een andere focus (niet psychopathologie, maar psychosociale problemen) en een andere specialisatie (niet behandelen, maar begeleiden).

Voor praktische vragen kan je een mail sturen naar Sofie Rysheuvels
Voor inhoudelijke vragen kan je een mail sturen naar Elise Debeer.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Doelgroep

  Dit postgraduaat richt zich tot professionele bachelors in de toegepaste psychologie en in de orthopedagogie, masters in de psychologie, masters in de pedagogiek en psychiaters in opleiding. De kandidaten moeten tewerkgesteld zijn in een setting waarin psychosociale begeleiding kan verricht worden en moeten relevante praktijkervaring kunnen voorleggen.

  Er start een nieuwe opleiding in september 2017.

  Je kan je reeds kandidaat stellen voor de volledige postgraduaatsopleiding door het opsturen van motiveringsbrief met cv ter attentie van Elise Debeer.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 omwille van het praktijkgericht werken.

 • Programma

  Programma

  Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 10 praktijkgerichte modules van 40 opleidingsdagen, verspreid over 2 academiejaren en omvat in het totaal 255 contacturen.

  Het eerste opleidingsjaar omvat 5 modules verspreid over 15 workshops (90 uren) en 5 supervisiedagen (30 uren). Een module omvat 3 dagen workshops en 1 supervisiedag. Het tweede opleidingsjaar omvat eveneens 5 modules verspreid over 15 workshops over 15 workshops (90 uren) en 5 supervisiedagen (30 uren). Een module omvat 3 dagen workshops en 1 supervisiedag. De ganse opleiding omvat tevens nog 5 extra supervisiesessies (15 uren) rond de gedragstherapeutische praktijk.

  De opleiding wordt verzorgd door erkende gedragstherapeuten vanuit de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Er is een goed evenwicht tussen sprekers gericht naar kinderen/jongeren en volwassenen.

  De opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door Gert De Kinder, die samen met een stuurgroep mede verantwoordelijk is voor permanente kwaliteitsbewaking. Sofie Rysheuvels is verantwoordelijk voor de organisatorische coördinatie van de opleiding.

  Alle modules en supervisiedagen worden georganiseerd op vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

  Academiejaar 2017 – 2018 (start nieuwe cyclus)

  • Module 1 | Gedragstherapeutisch proces
  • Module 2 | Leertheoretische principes
  • Module 3 | Begeleidingsdomein psycho-educatie en groepstraining
  • Module 4 | Begeleidingsdomein ondersteunende en activerende begeleiding
  • Module 5 | Begeleidingsdomein crisishulp en bemiddeling

  Academiejaar 2018-2019

  • Module 6 | Probleemdomein emoties
  • Module 7 | Probleemdomein gezin en relaties
  • Module 8 | Probleemdomein zelfcontrole
  • Module 9 | Probleemdomein stress
  • Module 10 | Probleemdomein existentiële vragen

  Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

 • Studiegeld

  Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld bedraagt €1.600 per academiejaar, inclusief elektronisch leerplatform en supervisie.

  De inschrijving is definitief na betaling van €600. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2018.

  Betaald educatief verlof en KMO portefeuille

  Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

  Annulatievoorwaarden

  Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen. In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten. 

  Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €600 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2018.

 • Getuigschrift

  Getuigschrift

  Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift gedragscounseling indien alle 10 modules zijn gevolgd, indien de bijhorende supervisie werd gevolgd én indien er een positieve beoordeling is (minstens 10/20) van de 2 portfolio’s.

  De opleiding wordt erkend door de VVGT en de deelnemers die het getuigschrift hebben behaald, kunnen zich lid maken van de VVGT en de titel van gedragscounselor bekomen.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

10 maart
Zaterdag 10u - 16u
21 april
Zaterdag 10u - 14u
5 september
Woensdag 18u - 21u