Gedragscounseling

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Locatie: Antwerpen - Campus Sanderus

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Het gedragstherapeutisch kader van deze opleiding biedt duidelijke handvatten binnen de hulpverlening. Hierdoor komt de opleiding tegemoet aan de professionele noden vanuit het werkveld.

Een gedragscounselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. Hierbij beschikt hij/zij over een breed repertoire van ondersteunende, activerende en preventieve technieken. Een gedragscounselor brengt cliënten vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. Men richt zich hierbij op het denken, voelen en doen.

Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de geestelijke gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAW’s, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken enz.

Een gedragscounselor is geen (gedrags)therapeut! Counseling heeft dus een andere doelstelling (niet veranderen, maar ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen), een andere focus (niet psychopathologie, maar psychosociale problemen) en een andere specialisatie (niet behandelen, maar begeleiden) dan psychotherapie.

Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Voor praktische vragen kan je een mail sturen naar Sofie Rysheuvels
Voor inhoudelijke vragen kan je een mail sturen naar Elise Debeer.

Scroll naar beneden voor meer info

Opbouw

 • Doelgroep
 • Programma
 • Studiegeld
 • Getuigschrift
 • Doelgroep

  Dit postgraduaat richt zich tot professionele bachelors in de toegepaste psychologie en in de orthopedagogie, masters in de psychologie, masters in de pedagogische wetenschappen en psychiaters (in opleiding). De kandidaten moeten tewerkgesteld zijn in een setting waarin psychosociale begeleiding kan verricht worden en moeten relevante praktijkervaring kunnen voorleggen.

  Er start een nieuwe opleiding in september 2021.

  Je kan je reeds kandidaat stellen voor de volledige postgraduaatsopleiding door het opsturen van motiveringsbrief met cv ter attentie van Elise Debeer.

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 omwille van het praktijkgericht werken.

 • Programma

  Het postgraduaat (40 studiepunten) bestaat uit 10 praktijkgerichte modules van 40 opleidingsdagen en 6 supervisies in kleine groep, verspreid over 2 academiejaren en omvat in het totaal 258 contacturen.

  Elk opleidingsjaar bestaat uit 5 modules verspreid over 15 workshops (90 uren) en 5 supervisiedagen (30 uren). Een module omvat 3 dagen workshops en 1 supervisiedag. De ganse opleiding omvat tevens nog 6 extra supervisiesessies in kleine groep (18 uren) rond het gedragstherapeutisch proces.

  De opleiding wordt verzorgd door erkende gedragstherapeuten vanuit de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). Er is een goed evenwicht tussen sprekers gericht naar kinderen/jongeren en volwassenen.

  De opleiding wordt inhoudelijk gecoördineerd door Elise Debeer, die samen met een stuurgroep mede verantwoordelijk is voor permanente kwaliteitsbewaking. Sofie Rysheuvels is verantwoordelijk voor de organisatorische coördinatie van de opleiding.

  Alle modules worden georganiseerd op vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

   Academiejaar 2020-2021

   Academiejaar 2021-2022 (start nieuwe cyclus)

   Voor meer details en vakinhouden kan je terecht in de volledige programmagids.

  • Studiegeld

   Het inschrijvingsgeld bedraagt €1.600 per academiejaar, inclusief elektronisch leerplatform en supervisie.

   De inschrijving is definitief na betaling van €600. Het resterende bedrag dient betaald te worden voor 15 januari 2021.

   Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en KMO portefeuille

   Stappenplan aanvraag Vlaams Opleidingsverlof

   Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door CEVORA. De terugbetaling bedraagt tot € 375 per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben. Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

   Annulatievoorwaarden

   Wie inschrijft voor het postgraduaat verbindt er zich toe het volledige programma te volgen. In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt €50 van de inschrijfprijs in rekening gebracht voor administratiekosten. 

   Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van €600 niet terugbetaald. Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2021.

  • Getuigschrift

   Je ontvangt het postgraduaatgetuigschrift gedragscounseling indien de 10 modules en de 6 supervisies in kleine groep zijn gevolgd én indien er een positieve beoordeling is (minstens 10/20) van de 2 portfolio’s.