Module 3 | Psychodiagnostiek bij meerderjarige plegers II

Inhoud en doelstelling

In module 3 wordt gefocust op de assessment van welspecifieke, prominente problematieken binnen de forensische context. Zo zal ingegaan worden op ondermeer de meting van seksueel deviant gedrag en de taxatie van verschillende vormen van agressie. Daarnaast wordt een specifieke forensisch-psychologische techniek, de risicotaxatie ofwel het inschatten van de grootte van het risico dat een cliënt in de toekomst normoverschrijdend gedrag zal vertonen, uitgediept.
In de verschillende sessies wordt de theoretische onderbouwing van de meest courant gehanteerde instrumentaria nader toegelicht. Daarnaast komt de praktische toepassing van deze instrumentaria aan bod.