Module 2 | Psychodiagnostiek bij meerderjarige plegers

Inhoud & doelstelling

In module 2 staan verschillende technieken van het psychodiagnostisch onderzoek bij plegers centraal. In eerste instantie betreft het traditionele technieken die ook in de reguliere hulpverlening gehanteerd worden (bv. persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek), maar die binnen de daderhulp onderworpen worden aan specifieke vereisten van de forensische context. Daarnaast wordt gefocust op de assessment van prominente problematieken binnen de forensische context, zoals middelenmisbruik, agressie en psychopathie. In deze sessies wordt de theoretische onderbouwing van de meest courant gehanteerde instrumentaria nader toegelicht. Daarnaast komt de praktische toepassing van de instrumentaria aan bod.